Charles X

Charles Philippe, greve av Artois, föddes i Versailles den 9 oktober 1757. Han var det fjärde barnet till Dauphin Louis, son till Louis XV, och Marie Josephe av Sachsen. Artois ägnade sin ungdom åt utsvävningar och extravagans. Han var ledare för den reaktionära klicken vid Ludvig XVI:s hov. Men i juli 1789, när den franska revolutionen bröt ut och Bastiljen föll, lämnade han Frankrike.

Att Artois fick asyl i England och bodde först i London och sedan på Holyrood Palace i Edinburgh innan han bosatte sig på Hartwell. Även om han företog flera diplomatiska uppdrag för den rojalistiska saken var hans bidrag till kampen mot det revolutionära och napoleoniska Frankrike obetydligt. I februari 1814 återvände han till Frankrike; efter Napoleons abdikation i april agerade Artois som sin brors sändebud och undertecknade vapenstilleståndet den 23 april, som återställde monarkin.

Under Ludvig XVIII:s regeringstid (1814-1824) var Artois ledare för ultraroyalisterna, som ansåg att kungen var alltför moderat. Efter att ultraroyalisterna fick kontroll över deputeradekammaren i november 1820 ökade Artois politiska roll stadigt eftersom han påverkade lagstiftningen, utrikesfrågorna och utnämningen av ministrar. Den 16 september 1824 dog Ludvig XVIII och Artois blev Charles X.

Charles trontillträde signalerade inte en radikal vändning mot reaktionen som vissa har hävdat. Den nye monarken hade många beundransvärda egenskaper, bland annat en graciös och varm personlighet och en stark pliktkänsla. Han var sparsam i sin smak och generös mot andra. Han inledde sin regeringstid med att avskaffa censuren och bevilja en bred amnesti för politiska fångar. Charles lovade verkligen att regera i enlighet med Charles lovade verkligen att regera i enlighet med stadgan, och många av de lagförslag som han lade fram blev lagar. Lagen som beviljade en ersättning till emigranter för egendom som konfiskerats under revolutionen innebar en rimlig lösning på det irriterande problemet med nationaliserad mark och främjade därmed den nationella försoningen. Lagen mot helgerån verkställdes aldrig, och lagförslaget om primogenitur – som slogs ned av de jämnåriga – skulle bara ha berört 80 000 familjer av 6 000 000 000.

Men trots sina många dygder hade Karl två ödesdigra svagheter: otålighet och bristande omdöme, särskilt när det gällde valet av rådgivare. Han var en orubblig försvarare av det kungliga privilegiet och kunde inte acceptera doktrinen om parlamentets överhöghet. ”Jag skulle hellre hugga ved”, utropade han en gång, ”än att vara kung på engelskt vis”. Ultraroyalisternas misstag och splittringar utgjorde själva en annan orsak till julirevolutionen (26 juli-2 augusti 1830), som störtade Bourbon-dynastin.

Den 16 augusti seglade Karl till England, där han återigen bodde på Holyrood. Sex år senare, den 6 november 1836, dog han i Göritz i Steiermark, dit han hade rest över vintern.