Karol X

Charles Philippe, hrabia Artois, urodził się w Wersalu 9 października 1757 roku. Był czwartym dzieckiem delfina Ludwika, syna Ludwika XV, i Marii Józefy z Saksonii. Artois poświęcił swoją młodość rozrzutności i ekstrawagancji. Był przywódcą reakcyjnej kliki na dworze Ludwika XVI. Jednak w lipcu 1789 roku, wraz z wybuchem rewolucji francuskiej i upadkiem Bastylii, opuścił Francję.

Uzyskał azyl w Anglii, Artois mieszkał najpierw w Londynie, a następnie w pałacu Holyrood w Edynburgu, zanim założył swoją rezydencję w Hartwell. Choć podjął się kilku misji dyplomatycznych na rzecz rojalistów, jego wkład w walkę z rewolucyjną i napoleońską Francją był niewielki. W lutym 1814 roku powrócił do Francji; po abdykacji Napoleona w kwietniu Artois działał jako wysłannik swojego brata i podpisał rozejm z 23 kwietnia, który przywrócił monarchię.

Podczas panowania Ludwika XVIII (1814-1824) Artois był przywódcą ultrarojalistów, którzy uważali króla za zbyt umiarkowanego. Po zdobyciu przez ultrasów kontroli nad Izbą Deputowanych w listopadzie 1820 roku, rola polityczna Artois stale rosła, ponieważ miał on wpływ na ustawodawstwo, sprawy zagraniczne i mianowanie ministrów. 16 września 1824 roku Ludwik XVIII zmarł, a Artois został Karolem X.

Akcesja Karola nie oznaczała radykalnego zwrotu w stronę reakcji, jak twierdzili niektórzy. Nowy monarcha posiadał wiele godnych podziwu cech, wśród nich łaskawą i ciepłą osobowość oraz silne poczucie obowiązku. Był oszczędny w upodobaniach i hojny wobec innych. Swoje panowanie rozpoczął od zniesienia cenzury i udzielenia szerokiej amnestii więźniom politycznym. Karol, w rzeczy samej, obiecał rządzić zgodnie z Kartą Karola, w rzeczy samej, obiecał rządzić zgodnie z Kartą i wiele z projektów ustaw, które zaproponował, stało się prawem. Ustawa, która przyznawała emigrantom odszkodowanie za mienie skonfiskowane podczas rewolucji, stanowiła rozsądne rozwiązanie kłopotliwego problemu znacjonalizowanych ziem i tym samym sprzyjała narodowemu pojednaniu. Prawo przeciwko świętokradztwu nigdy nie zostało wprowadzone w życie, a ustawa o primogeniturach – odrzucona przez równych – dotknęłaby tylko 80 000 rodzin z 6 000 000.

Ale pomimo wielu zalet, Karol miał dwie fatalne słabości: niecierpliwość i brak rozsądku, zwłaszcza w wyborze doradców. Jako zagorzały obrońca królewskich prerogatyw, nie mógł zaakceptować doktryny supremacji parlamentarnej. „Wolałbym raczej rąbać drewno” – wykrzyknął kiedyś – „niż być królem na modłę angielską”. Błędy i podziały samych ultrarojalistów stanowiły kolejną przyczynę rewolucji lipcowej (26 lipca-2 sierpnia 1830 r.), która obaliła dynastię Burbonów.

16 sierpnia Karol popłynął do Anglii, gdzie ponownie zamieszkał w Holyrood. Sześć lat później, 6 listopada 1836 r., zmarł w Göritz w Styrii, dokąd udał się na zimę.

.