Karel X.

Karel Filip, hrabě z Artois, se narodil 9. října 1757 ve Versailles. Byl čtvrtým dítětem dauphina Ludvíka, syna Ludvíka XV. a Marie Josefy Saské. Artois zasvětil své mládí rozmařilosti a extravaganci. Byl vůdcem reakční kliky na dvoře Ludvíka XVI. V červenci 1789, kdy vypukla Francouzská revoluce a padla Bastila, však Francii opustil.

Azyl mu byl udělen v Anglii, Artois žil nejprve v Londýně a poté v paláci Holyrood v Edinburghu, než se usadil v Hartwellu. Ačkoli podnikl několik diplomatických misí ve prospěch roajalistů, jeho přínos v boji proti revoluční a napoleonské Francii byl zanedbatelný. V únoru 1814 se vrátil do Francie; po Napoleonově abdikaci v dubnu působil Artois jako vyslanec svého bratra a podepsal příměří z 23. dubna, které obnovilo monarchii.

Za vlády Ludvíka XVIII (1814-1824) byl Artois vůdcem ultraroyalistů, kteří považovali krále za příliš umírněného. Poté, co ultras získali v listopadu 1820 kontrolu nad Poslaneckou sněmovnou, Artoisova politická role neustále rostla, neboť ovlivňoval legislativu, zahraniční záležitosti a jmenování ministrů. Dne 16. září 1824 Ludvík XVIII. zemřel a Artois se stal Karlem X.

Karlův nástup neznamenal radikální obrat k reakci, jak někteří tvrdili. Nový panovník měl mnoho obdivuhodných vlastností, mimo jiné laskavou a vřelou osobnost a silný smysl pro povinnost. Byl skromný ve svém vkusu a velkorysý vůči ostatním. Svou vládu zahájil zrušením cenzury a rozsáhlou amnestií politických vězňů. Karel skutečně slíbil, že bude vládnout podle Charles, indeed, promised to rule according to the Charter, and many of the bills that he proposed became law. Zákon, který poskytl emigrantům odškodnění za majetek zkonfiskovaný během revoluce, poskytl rozumné řešení nepříjemného problému znárodněných pozemků a podpořil tak národní smíření. Zákon proti svatokupectví nebyl nikdy prosazen a návrh zákona o primogenituře, který peerové zamítli, by se týkal pouze 80 000 rodin z 6 000 000.

Přes mnohé přednosti měl však Karel dvě osudové slabiny: netrpělivost a nedostatek soudnosti, zejména při výběru poradců. Jako zarytý obhájce královské výsady nedokázal přijmout doktrínu parlamentní nadřazenosti. „Raději budu štípat dříví,“ zvolal jednou, „než abych byl králem podle anglického vzoru.“ Chyby a rozkoly samotných ultraroyalistů byly další příčinou červencové revoluce (26. července – 2. srpna 1830), která svrhla bourbonskou dynastii.

16. srpna Karel odplul do Anglie, kde opět sídlil v Holyroodu. O šest let později, 6. listopadu 1836, zemřel ve štýrském Göritzu, kam odjel na zimu.