Charles X

Charles Philippe, greve af Artois, blev født i Versailles den 9. oktober 1757. Han var det fjerde barn af Dauphin Louis, søn af Louis XV, og Marie Josephe af Sachsen. Artois helligede sin ungdom til udskejelser og ekstravagance. Han var leder af den reaktionære klike ved Ludvig XVI’s hof. Men i juli 1789, da den franske revolution brød ud og Bastillen faldt, forlod han Frankrig.

I juli 1789 fik Artois asyl i England og boede først i London og derefter på Holyrood Palace i Edinburgh, inden han bosatte sig på Hartwell. Selv om han påtog sig adskillige diplomatiske missioner for den royalistiske sag, var hans bidrag til kampen mod det revolutionære og napoleoniske Frankrig ubetydeligt. I februar 1814 vendte han tilbage til Frankrig; efter Napoleons abdikation i april fungerede Artois som sin brors udsending og underskrev våbenhvilen af 23. april, som genoprettede monarkiet.

Under Louis XVIII’s regeringstid (1814-1824) var Artois leder af ultraroyalisterne, som anså kongen for at være for moderat. Efter at ultraroyalisterne fik kontrol over Deputeretkammeret i november 1820, voksede Artois’ politiske rolle støt og roligt, idet han fik indflydelse på lovgivning, udenrigsanliggender og udnævnelse af ministre. Den 16. september 1824 døde Louis XVIII, og Artois blev Charles X.

Charles’ tronbestigelse var ikke et signal om en radikal vending mod reaktionen, som nogle har hævdet. Den nye monark besad mange beundringsværdige kvaliteter, blandt andet en elskværdig og varm personlighed og en stærk pligtfølelse. Han var sparsommelig i sin smag og gavmild over for andre. Han begyndte sin regeringstid med at afskaffe censuren og med at give en bred amnesti til politiske fanger. Charles lovede faktisk at regere i henhold til Charles lovede faktisk at regere i henhold til chartret, og mange af de lovforslag, som han fremsatte, blev til love. Loven, der ydede en erstatning til emigranter for ejendom, der blev konfiskeret under revolutionen, gav en rimelig løsning på det irriterende problem med nationaliserede landejendomme og fremmede derved den nationale forsoning. Loven mod helligbrøde blev aldrig håndhævet, og lovforslaget om primogenitur – som blev nedstemt af de jævnaldrende – ville kun have berørt 80.000 familier ud af 6.000.000.000.

Men på trods af sine mange dyder havde Karl to fatale svagheder: utålmodighed og manglende dømmekraft, især i valget af rådgivere. Han var en trofast forsvarer af det kongelige prærogativ og kunne ikke acceptere doktrinen om parlamentarisk overherredømme. “Jeg vil hellere hugge træ”, udbrød han engang, “end at være konge på engelsk vis”. Ultraroyalisternes fejltagelser og splittelser udgjorde selv en anden årsag til julirevolutionen (26. juli-2. august 1830), som væltede Bourbon-dynastiet.

Den 16. august sejlede Karl til England, hvor han igen boede på Holyrood. Seks år senere, den 6. november 1836, døde han i Göritz i Steiermark, hvor han var taget hen for at overvintre.