Kärsitkö ahdistuksesta? Juo Kava…

Etelä-Tyynenmeren alueelta peräisin oleva, usein teenä nautittu lääkekasvi lievittää myös ahdistusta turvallisesti ja tehokkaasti.

Kasvin ensimmäisessä kliinisessä tutkimuksessa todettiin, että vesiliukoinen kavauute, joka annettiin tablettina, oli tehokas ahdistuksen hoidossa ja mielialan parantamisessa.

Jerome Sarris, tohtorikoulutettava Queenslandin yliopiston lääketieteellisestä tiedekunnasta, kertoi, että plasebokontrolloidussa tutkimuksessa todettiin kava olevan tehokas ja turvallinen hoitovaihtoehto ihmisille, joilla on kroonista ahdistuneisuutta ja eriasteista masennusta.

”Olemme pystyneet osoittamaan, että Kava tarjoaa luonnollisen vaihtoehdon ahdistuksen hoitoon, ja toisin kuin joissakin lääkevaihtoehdoissa, siinä on pienempi riippuvuusriski ja vähemmän mahdollisia sivuvaikutuksia”, sanoi tutkimuksen tehnyt Sarris.

Joka viikko osallistujille tehtiin kliininen arviointi sekä itsearviointikysely, jolla mitattiin heidän ahdistuneisuus- ja masennustasoaan.

Tutkijat havaitsivat, että ahdistuneisuustasot laskivat dramaattisesti osallistujilla, jotka ottivat viisi kava-tablettia päivässä, verrattuna lumelääkeryhmään, joka otti nukkepillereitä.

”Havaitsimme myös, että kava vaikutti myönteisesti masennustasojen alentamiseen, mitä ei ollut aiemmin testattu”, Sarris sanoi.

Vuonna 2002 kava kiellettiin Euroopassa ja Kanadassa maksatoksisuuteen liittyvien huolien vuoksi.

Vaikka kolmen viikon koe ei tuonut esiin suurempia terveydellisiä huolenaiheita käytetyn kava-uutteen suhteen, tutkijat sanoivat, että tarvitaan suurempia tutkimuksia lääkkeen turvallisuuden vahvistamiseksi.

”Asianmukaisesti uutettuna kava saattaa aiheuttaa vähemmän tai ei lainkaan mahdollisia maksaongelmia. Toivon, että tulokset kannustavat hallituksia harkitsemaan kieltoa uudelleen”, Sarris sanoi.

”Euroopassa myytiin etanoli- ja asetoniuutteita, joissa joskus käytettiin kaavan vääriä osia. Se ei ole Tyynenmeren saarten perinteinen tapa määrätä kava”, hän lisäsi yliopiston tiedotteen mukaan.

Tulokset on tarkoitus julkaista Psychopharmacology-lehdessä.