Acordul de liber schimb nord-american (NAFTA)

Partea întâi: Partea generală

Capitolul întâi: Obiective

Articolul 101: Stabilirea zonei de liber schimb

Părțile la prezentul acord, în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț, stabilesc prin prezentul acord o zonă de liber schimb.

Articolul 102: Obiective

1. Obiectivele prezentului acord, astfel cum sunt elaborate mai precis prin principiile și normele sale, inclusiv tratamentul național, tratamentul națiunii celei mai favorizate și transparența, sunt următoarele:

  • a) să elimine barierele în calea comerțului cu bunuri și servicii și să faciliteze circulația transfrontalieră a acestora între teritoriile părților;
  • b) să promoveze condiții de concurență loială în zona de liber schimb;
  • c) să sporească în mod substanțial oportunitățile de investiții pe teritoriile părților;
  • d) să asigure o protecție adecvată și eficientă și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală pe teritoriul fiecărei părți;
  • e) să creeze proceduri eficiente pentru punerea în aplicare și aplicarea prezentului acord, pentru administrarea sa comună și pentru soluționarea litigiilor; și
  • f) să stabilească un cadru pentru continuarea cooperării trilaterale, regionale și multilaterale în vederea extinderii și consolidării beneficiilor prezentului acord.

2. Părțile interpretează și aplică dispozițiile prezentului acord în lumina obiectivelor sale stabilite la alineatul (1) și în conformitate cu normele aplicabile de drept internațional.

Articolul 103: Relația cu alte acorduri

1. Părțile își afirmă drepturile și obligațiile existente una față de cealaltă în temeiul Acordului General pentru Tarife și Comerț și al altor acorduri la care aceste părți sunt părți.

2. În caz de neconcordanță între prezentul acord și astfel de alte acorduri, prezentul acord prevalează în măsura neconcordanței, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord.

Articolul 104: Relația cu acordurile de mediu și de conservare

1. În cazul în care există o neconcordanță între prezentul acord și obligațiile comerciale specifice prevăzute în:

  • a) Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție, încheiată la Washington, la 3 martie 1973, astfel cum a fost modificată la 22 iunie 1979,
  • b) Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, încheiat la Montreal, la 16 septembrie 1987, astfel cum a fost modificat la 29 iunie 1990,
  • c) Convenția de la Basel privind controlul mișcărilor transfrontaliere de deșeuri periculoase și eliminarea acestora, încheiată la Basel, la 22 martie 1989, la data intrării sale în vigoare pentru Canada, Mexic și Statele Unite ale Americii, sau
  • d) acordurile prevăzute în anexa 104.1,

aceste obligații prevalează în măsura neconcordanței, cu condiția ca, în cazul în care o parte are posibilitatea de a alege între mijloace la fel de eficiente și disponibile în mod rezonabil pentru a se conforma acestor obligații, partea să aleagă alternativa care este cel mai puțin incompatibilă cu celelalte dispoziții ale prezentului acord.

2. Părțile pot conveni în scris să modifice anexa 104.1 pentru a include orice amendament la un acord menționat la alineatul (1), precum și orice alt acord de mediu sau de conservare.

Articolul 105: Întinderea obligațiilor

Părțile se asigură că sunt luate toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare dispozițiile prezentului acord, inclusiv respectarea acestora, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul acord, de către guvernele statelor și provinciilor.

Anexa 104: Acorduri bilaterale și alte acorduri privind mediul și conservarea mediului

1. Acordul dintre Guvernul Canadei și Guvernul Statelor Unite ale Americii privind circulația transfrontalieră a deșeurilor periculoase , semnat la Ottawa, la 28 octombrie 1986.

2. Acordul dintre Statele Unite ale Americii și Statele Unite Mexicane privind cooperarea pentru protecția și îmbunătățirea mediului în zona de frontieră , semnat la La Paz, Baja California Sur, la 14 august 1983.

Raportează o problemă pe această pagină

Mulțumim pentru ajutor!

Nu veți primi răspuns. Pentru întrebări, vă rugăm să ne contactați.

Data modificării: 2016-11-30