Hamstring-vammat (Biceps Femoris, Semitendinosus & Semimembranosus)

Lihasten ja jänteiden perusteet: Nivelen liike tapahtuu lihaksen supistumisen kautta. Lihakset kiinnittyvät luuhun jänteillä kummastakin päästä. Lihassupistus voi olla konsentrinen, jolloin lihas lyhenee, tai eksentrinen, jolloin supistuminen tapahtuu lihaksen pidentyessä. Eksentrinen supistuminen johtuu siitä, että nivel liikkuu vastakkaiseen suuntaan, vaikka lihas toimii. Lihaksia, jotka supistuvat yhdessä nivelen samalla puolella, kutsutaan agonistisiksi eli ne toimivat yhdessä. Nivelen vastakkaisella puolella olevia lihaksia, jotka saavat nivelen liikkumaan vastakkaiseen suuntaan, kutsutaan antagonistisiksi. Nivelen liike edellyttää, että lihakset toimivat samanaikaisesti molemmilla puolilla, jotta liike olisi tasapainoinen. Jos lihakset toimisivat vain nivelen toisella puolella, nivel vain luhistuisi siihen suuntaan. Nivelen vastakkaisella puolella palavat lihakset säätelevät nivelen liikkeen nopeutta ja määrää, vaikka ne pidentyvätkin. Lihas- ja jännevammat johtuvat eksentrisestä voimasta, jossa lihas yrittää supistua, kun sitä venytetään. Lihasvammat (venähdys) syntyvät lihaksen ja jänteen liitoskohdassa (myotendiininen liitoskohta). Jännevammat syntyvät kohdassa, jossa jänne kiinnittyy luuhun.

Jänteet: Hamstringit ovat kolmen lihaksen ryhmä (biceps femoris, semimembranosus ja semitendinosus), jotka saavat alkunsa lantion takaosassa olevasta lantion luun istuinluusta (”istuinluu”) ja ulottuvat sitten reiden takaosaa pitkin alaspäin, jolloin ne asettuvat sääriluun (sääriluun ja pohjeluun) yläosaan polven taakse. Ne ovat ”kahden nivelen lihaksia”, koska ne toimivat kahdessa nivelessä: Ne ojentavat lonkkaa ja taivuttavat polvea. (Kuva 1) Hamstring-vammat ovat yleisiä, koska niihin kohdistuu enemmän eksentrisiä voimia, jotka vaikuttavat samanaikaisesti lonkkaan ja polveen. (Kuva 2) Näiden kolmen lihaksen molemmissa päissä on erilaisia myotendiiniliitoksia, ja siksi hamstring-lihasvamma voi syntyä käytännössä missä tahansa reiden takaosassa.