Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de°

MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BREDE ET DE° (1689-1755), fransk forfatter og politisk filosof. Montesquieu arvede den humanistiske franske tradition fra Jean *Bodin med sin vision om et samfund, der var tolerant over for alle religioner, herunder jødedommen. Hans tidligste udtalelse om jøderne var i Lettres Persanes (1721), 50, hvor han beskrev jødedommen som “en mor, der har født to døtre, som har slået hende tusind slag”. I L’Esprit des lois (25:13), udgivet i 1748, reagerede han på *Inkvisitionens afbrænding af en tiårig jødisk pige med en veltalende fordømmelse, der var støbt i form af et argument skrevet af en jøde: “I beklager jer over, at Japans kejser lader alle kristne i sit domæne brænde på langsomt bål; men han kunne svare jer: Vi behandler jer, som ikke tror som os, på samme måde som I behandler dem, der ikke tror som jer… Hvis I ikke vil være kristne, så vær i det mindste menneskelige.” Ikke desto mindre var han ikke helt ukritisk over for jøderne. Også i Lettres persanes skriver hans rejsende: “Vid, at hvor der er penge, er der jøder.” I en passage fra Mélanges inédits, som blev udgivet posthumt (1892), anses de rabbinske tekster for at have formet jødernes lave smag og karakter, for der var ikke “en eneste blandt dem af bare en mindre grad af genialitet”. Men denne private mening hos Montesquieu på hans mest kristne tidspunkt var ukendt i det 18. århundrede. Hans relativistiske synspunkt, der gik imod *Voltaires absolutte deisme til fordel for en værdsættelse af jøden og jødedommen som en af de mange gyldige kultur- og religionsformer, var et synspunkt, der påvirkede historien.

BIBLIOGRAFIER:

J. Weill, i: REJ, 49 (1904), 150ff.; R.R. Lambert, i: Univers Israélite, 94 (1938/39), 421ff.; R. Shackleton, Montesquieu… (Eng., 1961), 354-5; A. Ages, in: Romanische Forschungen, 81 (1969), 214ff.; A. Hertzberg, French Enlightenment and the Jews (1968), index; L. Poliakov, Histoire de l’antisémitisime, 3 (1968), index.