Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de°

MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BREDE ET DE° (1689-1755), francia író és politikai filozófus. Montesquieu Jean *Bodin humanista francia hagyományát örökölte, a minden vallással, így a zsidósággal szemben is toleráns társadalomról alkotott elképzelésével. A zsidókról legkorábban a Lettres Persanes (1721) 50. számában nyilatkozott, ahol a zsidóságot úgy jellemezte, mint “egy anyát, aki két lányt szült, akik ezer csapást mértek rá”. Az 1748-ban megjelent L’Esprit des lois-ban (25:13) egy tízéves zsidó kislánynak az *Inkvizíció általi elégetésére egy ékesszóló, egy zsidó által írt érv formájába öntött feljelentéssel reagált: “Ti panaszkodtok, hogy a japán császár lassú tűzön elégeti az összes keresztényt a birodalmában; de ő válaszolhatna nektek: ‘Úgy bánunk veletek, akik nem úgy hisztek, mint mi, ahogy ti bántok azokkal, akik nem úgy hisznek, mint ti’… Ha nem akartok keresztények lenni, legalább legyetek emberek.”. Mindazonáltal nem volt teljesen kritikátlan a zsidókkal szemben. Ugyancsak a Lettres persanes-ben írja utazója: “Tudd meg, hogy ahol pénz van, ott zsidók is vannak”. A posztumusz (1892) megjelent Mélanges inédits egyik passzusában úgy véli, hogy a rabbinikus szövegek alakították ki a zsidók alacsony ízlését és jellemét, mert nem volt közöttük “egyetlen egy sem, aki akár csak egy kisebb rendű zseni lenne”. De Montesquieu e magánvéleménye a legkeresztényibb Montesquieu-nek a 18. században ismeretlen volt. Relativista nézete, amely *Voltaire abszolút deizmusával szemben a zsidónak és a zsidóságnak mint a kultúra és a vallás sok érvényes formája közül az egyiknek a megbecsülése mellett állt, hatással volt a történelemre.

BIBLIOGRÁFIA:

J. J. Weill, in: REJ, 49 (1904), 150ff.; R.R. Lambert, in: Univers Israélite, 94 (1938/39), 421ff.; R. Shackleton, Montesquieu… (Eng., 1961), 354-5; A. Ages, in: Romanische Forschungen, 81 (1969), 214ff.; A. Hertzberg, French Enlightenment and the Jews (1968), index; L. Poliakov, Histoire de l’antisémitisime, 3 (1968), index.