Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de°

MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BREDE ET DE° (1689-1755), Frans schrijver en politiek filosoof. Montesquieu erfde de humanistische Franse traditie van Jean *Bodin, met zijn visie van een samenleving die tolerant was ten opzichte van alle godsdiensten, met inbegrip van het jodendom. Zijn vroegste uitspraak over de joden was in de Lettres Persanes (1721), 50, waarin hij het jodendom omschreef als “een moeder die twee dochters heeft gebaard die haar duizend slagen hebben toegebracht”. In L’Esprit des lois (25:13), gepubliceerd in 1748, reageerde hij op de verbranding van een tienjarig joods meisje door de *Inquisitie met een welsprekende aanklacht gegoten in de vorm van een betoog geschreven door een jood: “U klaagt dat de keizer van Japan alle christenen in zijn domein op een langzaam vuur laat verbranden; maar hij zou u kunnen antwoorden: ‘Wij behandelen u, die niet gelooft zoals wij, zoals u hen behandelt die niet geloven zoals u’… Als u geen christen wilt zijn, wees dan tenminste menselijk.” Toch stond hij niet geheel onkritisch tegenover de Joden. Ook in de Lettres persanes schrijft zijn reiziger: “Weet dat waar geld is, ook Joden zijn.” In een passage uit Mélanges inédits, die postuum werd uitgegeven (1892), wordt gesteld dat de rabbijnse teksten de lage smaak en het karakter van de Joden hebben gevormd, want er was “niet één bij van zelfs maar een kleine orde van genialiteit”. Maar deze particuliere mening van Montesquieu op zijn christelijkst was onbekend in de 18e eeuw. Zijn relativistische visie, die inging tegen *Voltaire’s absolute deïsme ten gunste van een waardering van de Jood en het Jodendom als een van de vele geldige vormen van cultuur en religie, was er een die de geschiedenis beïnvloedde.

BIBLIOGRAPHY:

J. Weill, in: REJ, 49 (1904), 150 e.v.; R.R. Lambert, in: Univers Israélite, 94 (1938/39), 421 e.v.; R. Shackleton, Montesquieu… (Eng., 1961), 354-5; A. Ages, in: Romanische Forschungen, 81 (1969), 214 e.v.; A. Hertzberg, French Enlightenment and the Jews (1968), index; L. Poliakov, Histoire de l’antisémitisime, 3 (1968), index.