Montesquieu, Charles Louis de Secondat, Baron de la Brede et de°

MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT, BARON DE LA BREDE ET DE° (1689-1755), fransk författare och politisk filosof. Montesquieu ärvde Jean *Bodins humanistiska franska tradition med sin vision av ett samhälle som var tolerant mot alla religioner, inklusive judendomen. Hans tidigaste uttalande om judarna var i Lettres Persanes (1721), 50, där han beskrev judendomen som ”en mor som har fött två döttrar som har slagit henne tusen slag”. I L’Esprit des lois (25:13), som publicerades 1748, reagerade han på *inkvisitionens bränning av en tioårig judisk flicka med ett vältaligt fördömande som kastades i form av ett argument skrivet av en jude: ”Ni klagar över att Japans kejsare låter alla kristna i sitt område brännas på en långsam eld; men han skulle kunna svara er: Vi behandlar er, som inte tror som vi gör, på samma sätt som ni behandlar dem som inte tror som ni gör… Om ni inte vill vara kristna, var åtminstone mänskliga.” Ändå var han inte helt okritisk mot judarna. Också i Lettres persanes skriver hans resenär: ”Vet att överallt där det finns pengar finns det judar”. I en passage ur Mélanges inédits, som publicerades postumt (1892), anses de rabbinska texterna ha format judarnas låga smak och karaktär, eftersom det inte fanns ”en enda av ens en mindre genialitet” bland dem. Men denna privata åsikt hos Montesquieu när han var som mest kristen var okänd på 1700-talet. Hans relativistiska åsikt, som gick emot *Voltaires absoluta deism till förmån för en uppskattning av juden och judendomen som en av många giltiga former av kultur och religion, var en åsikt som påverkade historien.

BIBLIOGRAFI:

J. Weill, i: REJ, 49 (1904), 150ff.; R.R. Lambert, i: Univers Israélite, 94 (1938/39), 421ff.; R. Shackleton, Montesquieu… (Eng., 1961), 354-5; A. Ages, in: Romanische Forschungen, 81 (1969), 214ff; A. Hertzberg, French Enlightenment and the Jews (1968), index; L. Poliakov, Histoire de l’antisémitisime, 3 (1968), index.