LIVE. LACHEN. LIEFDE.

Een leraar merkte dat twee leerlingen naar de les kwamen. In plaats van het te vertellen, deed hij dit

Februari 10, 2015

Een leraar merkte dat twee van zijn slimste studenten waren begonnen met het roken van wiet voor zijn klas en dat hun cijfers achteruitgingen als gevolg van het geen moeite doen voor opdrachten of ze helemaal niet doen. Hij wist dat ze rookten omdat hij een medisch voorschrift voor marihuana heeft om zijn PTSS te behandelen.

Hij vroeg op een online forum hoe hij het probleem moest aanpakken zonder de administratie erbij te betrekken – zoals hij geacht wordt te doen – omdat hij wist dat zij het voor deze kinderen zouden verpesten, aangezien zij denken dat marihuanagebruik “Satan” is. Hij verbergt zelfs voor de administratie dat hij een medisch voorschrift heeft.

Dit is wat hij deed voor een paar leerlingen die duidelijk hulp nodig hadden…


Credit: BananaStock/Thinkstock

Ik besloot om Ricky en Julian na schooltijd te confronteren met hun drugsgebruik. Ik heb ze allebei na schooltijd laten nablijven onder het mom van het “Geen-nul-beleid” dat mijn schoolbestuur heeft ingevoerd. In principe kunnen we leerlingen dwingen om hun werk af te maken door hen elke dag te laten nablijven tot hun werk af is, het is verrassend effectief, zo effectief dat het zelden wordt gebruikt. Ik gaf mijn groep 10’s een simpele opdracht in het weekend, die ze allemaal hadden afgemaakt behalve Ricky en Julian.

Ik: “Ricky, waar is je X-opdracht?”
Ricky: “Sorry, ik had het druk en ben het vergeten. Ik doe het wel als ik vandaag thuiskom.”
Ik: “Nee, je doet het HIER als de school uit is en je blijft tot het af is. Je had het hele weekend thuis.”
Ricky: “Oh-okay”
Me: “Hetzelfde geldt voor jou Julian.”
Julian: “Uhh ik kan niet blijven na school vandaag, mijn moeder komt me ophalen voor mijn hockey wedstrijd.”
Me: “Wanneer en waar is je wedstrijd?Ik: “Goed nieuws, ik ben hier vandaag tot 8 uur om te helpen met X, ik zal je moeder na de les bellen en kijken of ze je op weg naar huis van je wedstrijd kan afzetten.”

Ik ga verder met de les. Julian was doodsbang dat ik zijn moeder zou bellen. Zo bang dat hij zich “herinnerde” dat z’n wedstrijd morgen om half vijf is. Tieners zijn slecht in liegen. Stonede tieners zijn er nog slechter in. Na school kwam Ricky bijna onmiddellijk na de laatste bel opdagen en begon ongevraagd aan zijn opdracht te werken. Precies Ricky.

Julian komt een paar minuten later en ik stuur hem naar de bibliotheek met de opdracht daar te blijven tot ik hem kom controleren.

Ricky heeft de opdracht in 5 minuten af, komt naar boven, legt de opdracht op mijn bureau en gaat weg.

Ik: “Wacht even Ricky, ik moet je even spreken.”
Ricky: “Uhh ok.”
Ik: “Hoe voel je je de laatste tijd, alles goed thuis?”
Ricky: “Ja het gaat goed, het gaat best goed.”
Ik: “Je cijfers zijn niet erg goed op het moment en daarom maak ik me zorgen. Dat heb jij vast ook gemerkt.
Ik: “Weten je ouders dat je wiet rookt?”
Ricky: “Neen.”
Ik: “Wil je dat zo houden?”
Ricky: “Alstublieft.”

Ik heb uiteindelijk een contract met Ricky opgesteld met de volgende voorwaarden:

1. De rest van het schooljaar niet stoned naar de les komen.

2. Alle opdrachten op tijd inleveren voor de maand februari

3. Een opstel van drie pagina’s schrijven waarin je de volgende vragen beantwoordt:
– Wat is het effect van marihuanagebruik op het ontwikkelende tienerbrein tegenover een volledig gevormd volwassen brein?
– Hoe heeft marihuanagebruik mij beïnvloed?
– Wat is een betere besteding van je wietgeld?

4. Ouders/Administratie zullen op de hoogte worden gebracht als hij niet aan een van de criteria voldoet.

5. Wekelijkse bijeenkomsten om hun vorderingen te bespreken.

6. Voor een extra stimulans bood ik aan hen een verhaal te vertellen van mijn uitzending. In de regel bespreek ik mijn militaire loopbaan niet met studenten, ik beantwoord alleen algemene vragen.

Ik laat Ricky het contract tekenen en stuur hem naar huis. Ik vermoed dat hij Julian getipt heeft voor hij vertrok, want tegen de tijd dat ik hem uit de bibliotheek ophaalde, bekende hij bijna onmiddellijk dat hij wiet rookte. Het gesprek verliep op dezelfde manier als met Ricky, maar met minder tranen. Ik stelde een gelijkaardig contract op voor Julian en stuurde hem op weg.

Dinsdag
– Geen van beide kinderen is stoned en ze namen deel aan de klassikale discussie.
– Hebben hun klassikale opdracht voltooid voor de meesten van de klas.

Woensdag
– Nog steeds nuchter.
– Julian heeft zijn opdracht vroegtijdig ingeleverd (vrijdag inleveren).
– Beide studenten weer actief in de klas.

Succes tot nu toe.

Dit bericht is oorspronkelijk geschreven en ingediend op reddit.

Overweeg alstublieft een donatie aan Sunny Skyz en help onze missie om de wereld een betere plek te maken.