A national survey of autopsy cost and workload

We stuurden enquêtevragenlijsten naar een willekeurige steekproef van medisch-juridische kantoren in de VS. De enquête vroeg hoeveel forensisch pathologen werden gebruikt, hun American Board of Pathology forensisch examen (Board) status, hoeveel autopsies zij uitvoerden, en, indien betaling fee-for-service was, welke vergoedingen werden betaald voor medicolegale autopsies. Het responspercentage was 61%, met 188 kantoren die vragenlijsten retourneerden. Het gemiddelde honorarium bedroeg 518 dollar met een standaardafwijking van 27 dollar. Het aantal autopsies tegen betaling was gelijk verdeeld tussen pathologen die wel en pathologen die niet in aanmerking kwamen voor de honoreringsregeling, en vertegenwoordigden ongeveer een derde van de lijkschouwingen in het land. Hoewel kleinere kantoren meer gebruik maakten van pathologen die niet in aanmerking kwamen voor een forensische TBC, betaalden zij een meerprijs voor een dergelijke kwalificatie. Grotere kantoren gebruikten meer forensisch gekwalificeerde pathologen, maar betaalden hen minder dan degenen die niet in aanmerking kwamen voor het examen! Over het geheel genomen werd er geen significante premie betaald voor de kwalificatie voor een TBC. Het gemiddelde betaalde honorarium is veel lager dan de gepubliceerde ramingen van de kosten van een autopsie. De lage vergoedingen kunnen een weerspiegeling zijn van: (1) de waarde van de onderwijservaring voor studenten geneeskunde en/of coassistenten; (2) pathologen die medisch-juridische onderzoeken uitvoeren als gemeenschapsdienst; en (3) de lagere marginale kosten van extra autopsies.