Jaa

Miten tehdä vertailuja akateemisessa kirjoituksessa

Toimitusvinkit-sarjassa olemme jo käsitelleet aktiivi- ja passiiviääntä ja selittäneet, miten tunnistaa ja välttää passiivin liiallista käyttöä. Seuraavassa jaksossamme käsittelemme vaeltavaa ”vain”. Tässä artikkelissa selitetään, mitä toimittajamme kutsuvat haamuvertailuiksi tai yksipuolisiksi vertailuiksi.

Älä pelaa arvauspeliä vertailuita tehdessäsi

Harkitse lausetta: ”Tom on pidempi”. Joitakin kysymyksiä tulee heti mieleen. Pitempi kuin puu? Pidempi kuin hän oli kuusivuotiaana? Pidempi kuin Bob?

Ne kaikki tiivistyvät seuraavaan kysymykseen: ”Pidempi kuin mikä?” Hän ei voi olla vain pidempi, vaan hänen on oltava pidempi kuin jokin muu, eikä sinun pidä salata sitä tai laittaa lukijaasi arvaamaan, mikä se on.

Hyvin harvoissa tapauksissa tämä saattaa käydä ilmi asiayhteydestä. Koska et kuitenkaan voi koskaan olla varma siitä, miltä se lukijan näkökulmasta näyttää, on aina parasta ilmaista nimenomaisesti, mihin vertailun teet. Kirjoittajana tiedät jo, mitä tarkoitat, mutta sinun on otettava huomioon lukijan näkökulma.

Joskus, ja vain joskus, tarkoituksesi voi olla ilmeinen syntaksista, mutta älä ota riskiä ja laita lukijaasi arvailemaan.

Kaikki on suhteellista, eikö? Väärin!

Ehkä usein nähty esimerkki tästä ongelmasta on termien ”suhteellinen” ja ”suhteellisen” virheellinen käyttö. ”Suhteellisesti” tarkoittaa ”johonkin muuhun verrattuna” (esim. ”suhteellisen korkea” tarkoittaa ”korkeampi kuin jokin muu tai korkea johonkin muuhun verrattuna”), mutta lähes koskaan kirjoittaja ei kerro lukijoilleen, mikä tämä jokin muu on.

Teknisesti oikea rakenne on: ”Suhteellisesti korkeampi kuin xyz” tai ”Korkea suhteessa xyz:iin”, jotka kumpikin ovat hankalia ja paljon huonompia kuin yksinkertaiset: ”Korkeampi kuin xyz” tai ”Korkea verrattuna xyz:iin”. Usein näyttää siltä, että ”suhteellinen” on ikään kuin heitetty sisään, jotta paperi kuulostaisi hieman virallisemmalta tai älykkäämmältä, mutta yleensä se vaikuttaa yksinkertaisesti mahtipontiselta.

Todellisia esimerkkejä haamuvertailuista

1. ”Terveysviestintää pidetään suhteellisen uutena viestinnän osa-alueena.”

Mitä uudempi tämä osa-alue on? Tai missä määrin se on ”uusi”? Se voi olla uusi suhteessa uuden maailman löytämiseen tai uusi suhteessa iPhoneen. Korjasimme tämän haamuvertailun yksinkertaisesti poistamalla sanan ”suhteellisen”, jolloin lauseesta tuli helposti ymmärrettävä. Kirjoittaja olisi myös voinut muuttaa lausetta kertomalla lukijoille, mihin osa-alueen uutuutta verrataan.

2. ”Afroamerikkalaiset potilaat ovat tyytymättömämpiä ollessaan tekemisissä valkoisten lääkäreiden kanssa.”

Toimittajamme jäi tässä arvailemaan kirjoittajan tarkoitusta. Vähemmän tyytyväisiä kuin muuntyyppiset potilaat, jotka ovat tekemisissä valkoisten lääkäreiden kanssa? Vai vähemmän tyytyväisiä kuin afroamerikkalaiset potilaat ovat, kun he ovat tekemisissä afroamerikkalaisten lääkäreiden kanssa? Kirjoittajan oli vastattava näihin kysymyksiin selventääkseen merkityksensä lukijoilleen.

3. ”Läpäisevät aivovammat ovat suhteellisen harvinaisia, koska aikuisten calvarium muodostaa yleensä riittävän esteen.”

Suhteessa muun tyyppisiin aivovammoihin? Vai suhteessa muiden elinten läpäiseviin vammoihin? Jälleen kerran toimittajamme jäi arvailemaan näitä molempia vastauksia sekä kirjoittajan tarkoitusta.”

4. ”This study examines these issues in more detail.”

More detail than what? Yksityiskohtaisemmin kuin kukaan on niitä tähän mennessä tutkinut? Yksityiskohtaisemmin kuin tutkimuksessa tarkastellaan muita asioita?

5. ”Lääkäreiden on kyettävä suhtautumaan potilaisiin tavalla, joka auttaa potilaita tuntemaan olonsa rennommaksi ja rauhallisemmaksi.”

Rennommaksi ja rauhallisemmaksi kuin mikä? Kuin he ovat hammaslääkärissä? Kuin he ovat kotona? Kuin edellinen potilas oli? Meillä ei ole hyvää käsitystä siitä, mitä kirjoittaja tarkoittaa. Miten olisi yksinkertaisesti: ”Lääkäreiden on kyettävä suhtautumaan potilaisiin tavalla, joka auttaa potilaita tuntemaan olonsa rennoksi ja leppoisaksi.”

Nämä esimerkit tuovat esiin kaksi hyvää seikkaa

1. Varmista, että ylipäätään edes tarvitset vertailua, ennen kuin laitat sellaisen kirjoitukseesi. Usein vertailu on tarpeeton ja epäolennainen. Jos sitä kuitenkin tarvitaan, muista kertoa lukijoillesi eksplisiittisesti, mitä kahta asiaa vertaat; älä pakota heitä arvaamaan.

2. Voisit väittää, että vaikka ei tietäisikään, mihin tämä kirjoittaja vertasi haluttuja rentoutumisen ja helppouden tasoja, lukijat todennäköisesti tietävät, mitä tarkoitettiin. Tämä on tietysti totta. Akateemisissa ja ammatillisissa töissä ei kuitenkaan ole sijaa tavallisille kiertoilmaisuille, slangille ja huolimattomuudelle, jotka värittävät ja korostavat jokapäiväistä, epävirallista puhetta.

Potki haamuvertailut pois

Pitäkää yllä olevat seikat mielessä, kun pohditte vertailuja, ja kirjoituksestanne tulee tiukkaa ja selkeää.

Haluatteko lisää tällaisia loistavia editointivinkkejä? Osallistu verkkomuokkauskurssillemme ja paranna muokkaustaitojasi.