Vyrovnání se s manželem v depresi

Manžel v depresi

Rozvod je pravděpodobnější, pokud je manžel v depresi, protože deprese způsobuje ztrátu sexuální intimity, zášť, hněv a obviňování. Čím hlubší je deprese a čím déle trvá, tím obtížnější je problém léčit a tím větší je pravděpodobnost, že manžel v depresi bude zneužívat návykové látky nebo spáchá sebevraždu. Deprese je jedním z nejčastějších duševních onemocnění – odhaduje se, že některou z forem deprese trpí během svého života 20 milionů Američanů. Bohužel jen asi třetina lidí trpících depresí vyhledá léčbu, ačkoli úspěšnost léčby pomocí léků a poradenství se pohybuje kolem 75 %. Deprese se vyskytuje v rodinách a je vyvolána událostmi, jako je příliš náročná práce, přílišná sebekritičnost a kladení nerealistických očekávání na sebe sama. Existuje několik věcí, které mohou manželé udělat, aby pomohli svému depresivnímu partnerovi se s problémem vypořádat.

Podporovat cvičení a aktivity.

Cvičení obvykle zmírňuje depresi a povzbuzuje depresivního člověka k větší aktivitě. Pomáhá jak procházka na sluníčku, tak rozhovor s manželem či manželkou. Netlačte na ně, jen pozvěte svého partnera na procházku a zkuste si s ním popovídat. Pokud zůstanou zticha, prostě si užijte společné chvíle a zkuste si s nimi popovídat příště. Snažte se udržet manžela/manželku duševně i fyzicky aktivní a zajímejte se o jejich svět. Povzbuzujte ho k drobným činnostem, které mu dělají radost.

Buďte mu oporou.

Buďte ke svému manželskému partnerovi v depresi ohleduplní, když je citově na dně. Dělejte pro ně věci, které pro sebe zřejmě nedokážou vykonat. Ukažte svému manželskému partnerovi v depresi, že ho máte rádi. Trávte spolu čas a vyhovujte jeho potřebám, jak jen to dokážete snést. Nespolčujte se však s manželem/manželkou, abyste mu/jí umožnili upadnout do vážné deprese – trvejte na tom, aby převzal/a určitou zodpovědnost za své duševní zdraví a stanovil/a hranice, abyste si mohli udržet vlastní pohodu.

Péče o sebe.

Život s manželem/manželkou v depresi je náročný a obtížný. Můžete pociťovat vinu, hněv a frustraci z manželovy neschopnosti fungovat. Potlačování vlastní frustrace a hněvu může u vás vyvolat depresi, proto buďte opatrní a věnujte pozornost vlastnímu duševnímu zdraví. Ujistěte se, že trávíte čas o samotě tím, na čem vám záleží, a věnujte se věcem, které máte rádi a díky nimž se cítíte dobře. Vyhněte se samoléčbě alkoholem nebo rekreačními drogami, protože ty depresi ještě zhoršují.

Poslouchejte svého partnera.

Podporujte svého partnera v depresi, aby se s vámi podělil o své pocity. Buďte připraveni čelit obtížným otázkám a nepříjemným pocitům. Mějte otevřenou mysl a buďte připraveni činit těžká rozhodnutí. Nedovolte svému partnerovi dělat velké změny ve svém životě, když je v depresi, protože rozhodnutí obvykle nebude dobré. Snažte se manželskému partnerovi v depresi jemně ukázat pozitivní stránky jeho života, abyste mu pomohli cítit se lépe.

Vyhledejte odbornou pomoc.

Deprese má řadu hrozných následků, včetně odvykání, závislosti, ztráty zaměstnání a sebevraždy. Abyste se těmto negativním důsledkům vyhnuli, je důležité, aby váš manžel s depresí podstoupil kompetentní léčbu u psychiatra nebo psychologa. Buďte svému manželskému partnerovi oporou a choďte s ním na schůzky, pokud vám to dovolí. Nejúčinnější léčbou těžké deprese bývá kombinace antidepresiv a poradenství. Deprese i antidepresiva potlačují sexuální zájem, proto buďte připraveni tuto otázku s manželem či manželkou probrat, pokud se stane problémem. Neignorujte depresi, protože v takovém případě může být život ohrožující. V důsledku sebevraždy přijde ročně o život téměř tolik lidí jako v důsledku rakoviny prsu. Nedovolte, aby se to stalo ve vaší rodině.

Život s manželem či manželkou trpícími depresí je obtížný, protože jsou často negativní, uražení, odtažití a nemají zájem o vás ani o svět. Buďte jim oporou, ale trvejte na tom, aby vyhledali léčbu a převzali zodpovědnost za svou vlastní pohodu. Není to vaše vina, že jsou v depresi, ale musíte žít s následky, takže berte problém vážně a povzbuzujte manžela/manželku, aby vyhledal/a pomoc.

V tomto náročném období se snažte dát partnerovi/ce dostatek lásky, buďte mu/jí oporou, pochopte, že se trápí, a pomozte mu/jí cítit se bezpečně. A co je nejdůležitější, vypracujte léčebný plán, který vašemu manželskému partnerovi pomůže se uzdravit. Nepodporujte svého partnera v depresi tím, že mu dovolíte, aby vás zneužíval – stanovte hranice a trvejte na tom, aby se k vám choval s úctou. Klíčem k životu s manželem či manželkou v depresi je komunikace. Pokud však váš manžel/manželka nechce vyhledat pomoc nebo se nesnaží pomoci sám/sama sobě, musíte z této situace odejít dříve, než stáhne ke dnu i vás.

.