Top Alexander Hamilton prestationer i sitt liv

När man tar en titt på Alexander Hamiltons biografi inser man att han var en stor man som uppnådde mycket på kort tid.

Hans liv slutade tyvärr mycket olägligt och olyckligt i en beryktad duell med Aaron Burr. Hade det inte varit fallet hade listan över Alexander Hamiltons prestationer varit ännu större.

Alexander Hamiltons prestationer är en lång lista och finns inom livets alla områden. I den här artikeln tar vi en titt på Alexander Hamiltons livsverk och prestationer och pratar om alla Alexander Hamilton-fakta.

Alexander Hamilton är ett av de största namnen i amerikansk politisk historia.

Han föddes i januari år 1757 till ett par som inte var gifta. Detta gjorde honom till ett utomäktenskapligt barn då hans far vände sig mot honom och övergav hans mor före hans födelse. Hans mor fängslades i flera år för äktenskapsbrott.

Samt sett var Hamiltons barndom inte välsignad. Faktum är att han ledde sitt liv genom fattigdom och elände.

Hursomhelst var Alexander alltid en mycket begåvad och ambitiös ung pojke som ledde honom steg för steg mot framgång och prestationer i sitt liv. Hans intelligens, mod, övertygelse och ambitiösa natur uppmärksammades av tidens stora namn.

Han gifte sig också så småningom med Elizabeth Schuyler, som var dotter till en av de rikaste männen general Phillip Schuyler.

Under hela sitt liv uppnådde Alexander Hamilton mycket, och det var mycket olyckligt att hans liv förkortades i en dödlig duell med Aaron Burr som resulterade i Alexander Hamiltons död.

Alexander Hamiltons prestationer – Akademiska år

Inom utbildningsområdet var Alexander Hamilton alltid exceptionell.

Under sin tidiga skolgång började han jobba på en lokal firma. Denna plats var känd som Beekman and Cruger firm for export and import.

Trots att Alexander hade börjat arbeta där för att försörja sig, eftersom han inte hade några föräldrar och ingen familj, märkte ägarna till platsen snabbt den exceptionella intelligens som titelpojken hade.

Det var på denna plats som Hamilton utvecklade ett intresse för skrivande och insåg att det var en stark färdighet som kunde föra honom framåt. Hans förmåga att skriva var så exceptionell att när han skrev ett brev om orkanen som hade drabbat staden, publicerades brevet som skrev i i i den lokala tidningen.

Detta var en liten prestation för Hamilton i ett liv fullt av prestationer.

Hans brev var så provocerande och genomtänkt även i så ung ålder att han inte bara lyckades samla in pengar till orkanoffren utan också blev uppmärksammad av stora namn som kom att bli en stor hjälp för honom i framtiden. Senare prestationer kom under collegeåren när han skrev ner sitt stöd för att uttrycka sina åsikter till förmån för lojalisterna 1774.

Under hans akademiska år var den sista prestationen när han skrev ner en serie av 14 journaler som ett erkännande av det publicerade arbetet ”The monitor.”

Alexander Hamiltons prestationer – Militärt

Året 1775 är ett avgörande år i Amerikas historia. Det var då det amerikanska revolutionskriget bröt ut och alla unga män i delstaten kallades in för att tjänstgöra som officerare på slagfältet.

Hamilton valdes också ut till hjärtat av Oak. Hamilton tjänstgjorde i de militära styrkorna i flera år och lyckades uppnå många grader och positioner under sina tjänsteår i styrkorna. Hans intelligens, mod och mod var också uppenbart och distinkt bland alla officerare, och det var därför han snart ledde en flock män på slagfältet. Han har äran att leda sina landsmän i slaget vid White plains och det historiska slaget vid Trenton.

Han var också en av George Washingtons och Thomas Jeffersons största och mest pålitliga förtrogna. Båda dessa män var landets presidenter.

Efter sin medverkan i de tidigare nämnda slagen förflyttades han till Washington D.C. som stabschef för armén. Han ansvarade enbart för att ta hand om dokumentationen för högre tjänstemän. Detta var en tid då dokumenten var mycket konfidentiella och endast de mest pålitliga männen kunde anförtros dessa.

Under sina tjänstgöringsår som chef i New York fick han också möjlighet att leda de unga männen i tre andra slag. Han gick segrande ur alla.

Alexander Hamiltons prestationer – politik

Under sina år som politiker stod Alexander Hamilton alltid i goda händer hos inflytelserika personer. Hans svärfar var en maktmänniska vars hela familj var involverad i politiken i flera år.
Alexander Hamilton tjänade också George Washington i flera år och blev en av de mest betrodda männen. Alexander Hamilton är ett av de få namn i den amerikanska politiska historien som man minns på egen hand.
När han hade blivit medlem av den konstitutionella kongressen fanns det ingen återvändo för Hamilton. Alexander Hamiltons prestationer är för många för att kunna sammanfattas med bara några få ord, men här försöker vi göra det.
Hamilton var en av medförfattarna till boken som kallas Federalist Papers och som erbjöd en fullständig inblick i politikens värld.

Han satt även med i styrelsen för medlemmarna som tog viktiga politiska beslut i landet.
Nästan var det förstås hans arbete som han aktivt deltog i när han tjänstgjorde i Naval Act år 1794. Detta var tio år innan han mördades i en dödlig strid av Aaron Burr, som var en ärkerival till Hamilton sedan starten.

Han tjänstgjorde även som den tillförordnade ensamrepresentanten från New York när staden satt och undertecknade konstitutionen med USA.
Fler av hans prestationer var på väg. Alexander Hamilton har äran att vara den förste tillförordnade och tjänstgörande finansministern i Förenta staterna någonsin. Hans tjänster inom politiken fortsatte när han väl blev finansminister (den moderna tidens finansminister).