Top Alexander Hamilton Prestaties In Zijn Leven

Wanneer je de biografie van Alexander Hamilton bekijkt, besef je dat hij een groot man was die veel bereikte in een korte tijdspanne van zijn leven.

Zijn leven eindigde zeer vroegtijdig en helaas in een berucht duel met Aaron Burr. Als dat niet het geval was geweest, zou de lijst van verwezenlijkingen van Alexander Hamilton nog groter zijn geweest.

De verwezenlijkingen van Alexander Hamilton zijn een lange lijst en bevinden zich op elk gebied van het leven. In dit artikel nemen we een kijkje naar de levensprestaties en verwezenlijkingen van Alexander Hamilton en praten we over alle Alexander Hamilton feiten.

Alexander Hamilton is een van de grootste namen in de Amerikaanse politieke geschiedenis.

Hij werd geboren in januari van het jaar 1757 bij een echtpaar dat niet gehuwd was. Zijn vader keerde zich tegen hem en liet zijn moeder voor zijn geboorte in de steek. Zijn moeder werd wegens overspel enkele jaren gevangen gezet.

Al met al was de jeugd van Hamilton niet gezegend. In feite leidde hij zijn leven door armoede en ellende.

Alexander was echter altijd een zeer getalenteerde en ambitieuze jongen die hem stap voor stap naar succes en prestaties in zijn leven leidde. Zijn intelligentie, moed, overtuiging en ambitieuze aard werden opgemerkt door de grote namen van die tijd.

Hij trouwde uiteindelijk ook met Elizabeth Schuyler, die de dochter was van een van de rijkste mannen, generaal Phillip Schuyler.

Doorheen zijn leven, Alexander Hamilton bereikte veel, en het was zeer ongelukkig dat zijn leven werd ingekort in een dodelijk duel met Aaron Burr dat resulteerde in Alexander Hamilton dood.

Alexander Hamilton prestaties – Academische jaren

In het onderwijs gebied, Alexander Hamilton was altijd uitzonderlijk.

In zijn vroege schooltijd, begon hij te werken bij een lokale onderneming. Deze plaats stond bekend als de firma Beekman en Cruger voor export en import.

Hoewel Alexander daar was gaan werken om in zijn levensonderhoud te voorzien aangezien hij geen ouders en geen familie had, merkten de eigenaars van de plaats al snel de uitzonderlijke intelligentie op die de titeljongen bezat.

Dit is de plaats waar Hamilton een interesse in schrijven ontwikkelde en inzag dat het een sterke vaardigheid was die hem vooruit kon brengen. Zijn vaardigheid in het schrijven was zo uitzonderlijk dat toen hij een brief schreef over de orkaan die de stad had getroffen, de brief die hij schreef werd gepubliceerd in de plaatselijke krant.

Dit was een kleine prestatie voor Hamilton in een leven vol prestaties.

Zijn brief was zo provocerend en doordacht, zelfs op zo’n jonge leeftijd, dat hij er niet alleen in slaagde fondsen te werven voor de slachtoffers van de orkaan, maar ook werd opgemerkt door grote namen die hem in de toekomst goed van pas konden komen. Latere prestaties kwamen tijdens de college jaren toen hij zijn steun opschreef om zijn mening te uiten ten gunste van de Loyalisten in 1774.

Tijdens zijn academische jaren, was de laatste prestatie toen hij een serie van 14 tijdschriften opschreef ter erkenning van het gepubliceerde werk ‘De monitor.’

Alexander Hamilton prestaties – Militair

Het jaar 1775 is een cruciaal jaar in de geschiedenis van Amerika. Toen brak de Amerikaanse revolutionaire oorlog uit en werden alle jongemannen van de staat opgeroepen om als officier op het slagveld te dienen.

Hamilton werd ook geselecteerd voor het hart van Oak. Hamilton diende verscheidene jaren in de strijdkrachten en was succesvol in het bereiken van vele rangen en standen tijdens zijn dienstjaren in de strijdkrachten. Zijn intelligentie, dapperheid en moed waren ook duidelijk en onderscheidend onder alle officieren, en daarom was hij al snel de aanvoerder van een troep mannen op het slagveld. Hij heeft de eer zijn landgenoten aan te voeren in de slagen van White plains en de historische slag bij Trenton.

Hij was ook een van de grootste en betrouwbaarste vertrouwelingen van George Washington en Thomas Jefferson. Deze beide mannen waren president van het land.

Na zijn betrokkenheid bij de eerder genoemde veldslagen, werd hij overgeplaatst naar Washington D.C. als chef van de legerstaf. Hij was alleen verantwoordelijk voor het verzorgen van de documentatie voor hogere functionarissen. Dit was de tijd waarin documenten zeer vertrouwelijk waren, en alleen de meest betrouwbare mannen konden hiermee vertrouwd worden.

Tijdens zijn dienstjaren als chef in New York, kreeg hij ook de kans om de jonge mannen in drie andere veldslagen te leiden. Hij zegevierde in alle.

Alexander Hamilton prestaties – Politiek

Tijdens zijn dienstjaren in de politiek stond Alexander Hamilton altijd in de goede boeken van invloedrijke mensen. Zijn schoonvader was een machtig man wiens hele familie al jaren in de politiek zat.
Alexander Hamilton diende ook enkele jaren voor George Washington en werd een van de meest vertrouwde mannen. Alexander Hamilton is een van die weinige namen in de Amerikaanse politieke geschiedenis die op eigen kracht herinnerd wordt.
Nadat hij lid was geworden van het constitutionele congres, was er voor Hamilton geen weg meer terug. De prestaties van Alexander Hamilton zijn te talrijk om in een paar woorden samen te vatten, maar hier doen we een poging daartoe.
Hamilton was een van de coauteurs van het boek dat de Federalist Papers wordt genoemd en dat een compleet inzicht biedt in de wereld van de politiek.

Hij zat ook in de raad van leden die belangrijke politieke beslissingen in het land namen.
Volgende was natuurlijk zijn werk waar hij actief aan meewerkte toen hij in 1794 de Marinewet diende. Dit was 10 jaar voordat hij in een dodelijk gevecht werd vermoord door Aaron Burr, die vanaf het begin een aartsrivaal van Hamilton was.

Hij diende ook als de waarnemend enige vertegenwoordiger van New York toen de stad aan tafel zat om de grondwet met de Verenigde Staten te ondertekenen.
Meer van zijn prestaties waren op komst. Alexander Hamilton heeft de eer de allereerste waarnemend en dienend Secretaris van de Schatkist van de Verenigde Staten te zijn. Zijn diensten in de politiek werden voortgezet toen hij eenmaal secretaris van de schatkist (financiën van de moderne tijd) was.