Nerts

Mink

De nerts (Mustela vison) is een zeer gewaardeerde bonte diersoort. Hij behoort tot de familie van de wezels en is groter dan zowel de langstaart- als de kortstaartwezel. Het is ook een van de meest aquatische leden van de wezelfamilie.

Habitat

Hoewel water de bepalende factor is bij het vestigen van territoria, worden nertsen vaker aangetroffen in naald- en gemengde bossen dan in loofbossen. Ze zijn te vinden langs beken, rivieren, meren en moerassen.

Alle gebieden met een permanente waterbron zijn een mogelijke habitat voor nertsen. Wetlands met een overvloedige vegetatie langs de oever zijn ook belangrijk, evenals die met onregelmatige oevers, omdat ze meer dekking en bescherming bieden dan wanneer het open en bloot zou zijn.

Nertsen leven in holen, die ze zelf kunnen graven of verlaten holen van een ander dier kunnen gebruiken, zoals muskusrattenholen of beverholen. Deze holen zijn meestal te vinden langs beken of oevers van vijvers. Vaak bekleden nertsen hun holen met bladeren en gras, maar ook met de vacht van prooien uit het verleden.

Nertsen zijn voornamelijk nachtdieren, die vooral ’s nachts actief zijn, maar op elk moment van de dag kunnen worden gezien. Nertsen zijn solitaire dieren, behalve als ze jongen grootbrengen, en worden eerder als agressief dan als sociaal beschouwd. Het is niet ongewoon dat mannetjesnertsen vechten, vooral tijdens de paartijd.

Nertsen zijn territoriale dieren en markeren gebieden met een geur om andere nertsen te waarschuwen uit de buurt te blijven. Ze dagen ook andere nertsen en andere soorten uit.

Productie

Een vrouwtje vindt waarschijnlijk vele vrijers tijdens het broedseizoen, dat plaatsvindt van eind februari tot begin april. Na de paring blijft de bevruchte eicel in het ongewisse door een proces dat bekend staat als vertraagde implantatie. Tijdens deze periode stopt de ontwikkeling van het embryo gedurende ongeveer zeven tot 30 dagen. Na deze periode wordt de bevruchte eicel in de baarmoederwand geïmplanteerd en begint de ontwikkeling van het embryo. Een totale draagtijd van 51 dagen is gemiddeld, maar kan variëren van 40 tot 75 dagen.

Het nest wordt geboren van april tot mei, en kan in grootte variëren van twee tot tien jongen, maar is meestal zes of zeven. De jongen worden geboren met gesloten ogen, weinig lichaamsbeharing en zijn voor hun overleving volledig afhankelijk van het vrouwtje. De jongen ontwikkelen zich snel; hun eerste tanden komen met twee weken tevoorschijn, de ogen gaan rond vier weken open, en ze worden spoedig gespeend van de moedermelk.

Zodra ze zeven weken oud zijn, zijn de jongen ruwweg half zo groot als hun volwassen grootte. Ze blijven de hele zomer bij de moeder en in de herfst vertrekken ze om hun eigen territorium te stichten.

De vrouwtjes worden met vier maanden volwassen en zijn geslachtsrijp als ze twaalf maanden oud zijn. De mannetjes bereiken hun volwassen gewicht pas na negen tot elf maanden en zijn geslachtsrijp na achttien maanden.

De nertsen werpen slechts één nest per jaar. Nertsen zijn zeer vruchtbaar en kunnen hun populatie in drie jaar tijd volledig vervangen.

Dieet

De nerts is een agressieve carnivoor op zoek naar prooien op het land en in het water. Hij eet muskusratten, konijnen, kleine knaagdieren, watervogels, moerasbroedende vogels, rivierkreeften, waterkevers en vissen. De nerts kan goed zwemmen dankzij zijn gedeeltelijk zwemvliezen, waardoor hij zich kan voeden in en langs rivieren, beken, meren en vijvers. Hij is ook een bekwaam roofdier op het land, snel en behendig en een uitstekende boomklimmer.

Het dieet van de nerts varieert met het seizoen, de habitat en de beschikbaarheid van prooien. In de zomer bestaat een groot deel van zijn dieet uit kleine zoogdieren, kikkers, knaagdieren, vissen en watervogels. In de winter is de nerts meer aangewezen op zoogdieren.

De nerts is een woest roofdier dat vaak dieren aanvalt die groter zijn dan hij. Zijn zicht onder water is slecht, zodat hij het dier vaak boven water zal lokaliseren alvorens te duiken om het te apporteren.

Op het land vertrouwt de nerts op zijn reukzin. De nerts besluipt zijn prooi gewoonlijk door over de grond te sluipen. Als opportunistische jager schrikt hij zijn prooi ook af en jaagt hem dan op.

Beheer

De nerts is een algemene soort. In Vermont wordt de populatie beschermd door sterk gereguleerde jacht- en vangstseizoenen die in de herfst plaatsvinden. Een ander beheersinstrument is het beschermen van hun favoriete habitat. Het beste habitatbeheer voor nertsen bestaat uit het herstel van waterrijke gebieden en de bescherming van bestaande waterrijke gebieden en buffergebieden langs beken en rivieren.

Status

Nertsen kunnen zich goed aanpassen en verdragen menselijke activiteiten. Ze zijn talrijk in Vermont en goed verspreid. Nertsen zijn echter gevoelig voor giftige stoffen in het water, zoals kwik, omdat ze aan de top van de voedselketen staan. Het behoud van schoon water is belangrijk voor de overleving en voortplanting van nertsen.