Keitä israelilaiset ovat?

Kysymys: ”
Vastaus: Keitä ovat israelilaiset? Israelilaiset ovat Aabrahamin fyysisiä jälkeläisiä Iisakin ja Jaakobin kautta. Jumala muutti Jaakobin nimen Israeliksi 1. Moos. 32:28:ssa. Siitä lähtien hänen poikiaan ja muita jälkeläisiään kutsuttiin ”Israelin pojiksi” tai ”israelilaisiksi”.”
Jaakobilla (tai Israelilla) oli kaksitoista poikaa, kahdentoista israelilaisheimon kantaisät. Oikeaoppisimmin ketä tahansa jonkin Israelin heimon jäsentä kutsuttiin ”israelilaiseksi”. Näemme tämän käyttötavan israelilaisesta usein Vanhassa testamentissa (esim. 2. Moos. 5:19; 3. Moos. 24:10; Nehem. 9:2). Sana israelilainen esiintyy vielä useita kertoja Uudessa testamentissa: Jeesus kutsuu Nathanaelia ”israelilaiseksi” Johanneksen evankeliumissa 1:47, ja Paavali kutsuu itseään ”israelilaiseksi” Roomalaiskirjeen 11:1:ssä.
Sanaa israelilainen käytetään usein synonyymisesti termien heprealainen ja juutalainen kanssa. Näiden sanojen välillä on joitakin teknisiä eroja, mutta suurimmaksi osaksi tällainen termien vaihtaminen keskenään on hyväksyttävää. Joskus puhumme israelilaisista tai juutalaisista ”Jumalan valittuna kansana”. Tämä nimitys liittyy suoraan siihen liittoon, jonka Jumala teki Aabrahamin kanssa 1. Mooseksen kirjassa 12:1-3.
Israelilaiset olivat myös muiden Jumalan kanssa tehtyjen liittojen vastaanottajia: Mooseksen liiton (2. Moos. 19-24), Palestiinan (tai maan) liiton (5. Moos. 29:1-29), Daavidin liiton (1. Aik. 17:11-14) ja Uuden liiton (Jer. 31:31, 33). Uusi liitto ulotettiin Jumalan armosta koskemaan kaikkia – niin juutalaisia kuin pakanoitakin – jotka uskovat Jeesukseen Kristukseen (Room. 10:12).
Uudessa testamentissa sana israelilainen saa toisenkin merkityksen, joka liittyy ihmisen hengelliseen tilaan. Jeesus kutsui Natanaelia ”todellakin” israelilaiseksi (Joh. 1:47). Vuosia myöhemmin Jeesus tapasi Sakkeuksen, joka oli syntyperältään israelilainen, ja sanoi hänestä: ”Tänään pelastus on tullut tähän taloon, sillä tämäkin mies on Aabrahamin poika” (Luuk. 19:9). Yhdistämme tämän Paavalin opetukseen, jonka mukaan ”ne, joilla on usko, ovat Aabrahamin lapsia” (Gal. 3:7), ja voimme päätellä, että pelastus ei perustu fyysiseen sukutaustaan vaan uskoon Messiaaseen. On ero syntyperäisen israelilaisen (ilman uskoa) ja ”todellisen” israelilaisen (jolla on Aabrahamin usko) välillä. Nikodeemuksen, israelilaisen johtajan, oli synnyttävä uudesti (Joh. 3:3).
Jumala lupasi siunata israelilaisia, kun he pitivät Mooseksen lain. Vuosien saatossa Jumala on käyttänyt israelilaisia hämmästyttävillä tavoilla, kuten Paavali tiivistää: ”He ovat israelilaisia, ja heille kuuluvat lapseksiottaminen, kirkkaus, liitot, lain antaminen, palvonta ja lupaukset. Heille kuuluvat patriarkat, ja heidän suvustaan, lihan mukaan, on Kristus, joka on Jumala yli kaikkien, siunattu iankaikkisesti. Aamen” (Room. 9:4-5, ESV). Jumala lupasi myös, että koko ihmiskunta siunattaisiin Aabrahamin suvun kautta (1. Moos. 12:3). Jeesus Kristus on tämän yleismaailmallisen siunauksen täyttymys.