Zvýšené riziko rakoviny přetrvává i dlouho po léčbě prekanceróz děložního čípku

Podle výsledků studie publikované v časopise British Medical Journal je u žen, které byly léčeny pro prekancerózní změny děložního čípku vysokého stupně (cervikální intraepiteliální neoplazie 3. stupně), vyšší pravděpodobnost, že se u nich následně vyvine rakovina děložního čípku nebo vaginy, než u žen v běžné populaci. Toto zvýšené riziko navíc přetrvává po dobu nejméně 25 let.

Předrakovinné změny děložního hrdla se nazývají cervikální intraepiteliální neoplazie (CIN). Závažnost CIN se hodnotí na stupnici od 1 do 3, přičemž 3 je nejzávažnější. CIN2 a CIN3 jsou považovány za CIN „vysokého stupně“ a v případě neléčení mohou přejít v rakovinu.

V závislosti na rozsahu a závažnosti CIN mohou být ženy léčeny technikami, jako je kličková elektrochirurgická excize (LEEP), konizace, laserová ablace nebo kryoterapie.

Ačkoli léčba CIN vysokého stupně snižuje pravděpodobnost vzniku rakoviny děložního čípku, riziko vzniku rakoviny děložního čípku u žen s CIN v anamnéze může zůstat vyšší než riziko v běžné populaci.

S cílem zhodnotit riziko vzniku rakoviny děložního čípku a rakoviny pochvy po diagnóze CIN3 provedli vědci ve Švédsku studii mezi 132 493 ženami, u nichž byla v letech 1958-2002 diagnostikována CIN3. Po stanovení diagnózy CIN3 se u 881 z těchto žen vyvinula rakovina děložního čípku a u 111 rakovina pochvy.

– Ve srovnání s ženami v běžné populaci měly ženy s anamnézou CIN3 více než dvakrát vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny děložního čípku a více než šestkrát vyšší pravděpodobnost vzniku rakoviny pochvy.

– Riziko rakoviny děložního čípku a rakoviny pochvy zůstalo zvýšené nejméně 25 let po stanovení diagnózy CIN3.

Výzkumníci dospěli k závěru, že ženy s anamnézou CIN3 čelí trvale zvýšenému riziku rakoviny děložního čípku a rakoviny pochvy ve srovnání se ženami v běžné populaci. Tato zjištění zdůrazňují význam dlouhodobého sledování po léčbě CIN3.

.