Urtikaria (nässelfeber) hos barn

Vad är nässelfeber hos barn?

Nässelfeber (urtikaria) är ett plötsligt utbrott av röda, kliande och svullna områden på huden. Detta tillstånd uppstår ofta som en allergisk reaktion efter att ha ätit vissa livsmedel eller tagit vissa läkemedel. I vissa fall är orsaken inte känd. Nässelutslag kan variera i storlek från en halv tum till flera tum. Nässelutslag kan dyka upp över hela kroppen eller bara på en del av kroppen.

Vad orsakar nässelutslag hos ett barn?

Orsaker till nässelutslag hos barn är bland annat mat, läkemedel och andra utlösande faktorer. Vanliga orsaker är bland annat:

 • Jordnötter

 • Ägg

 • Skaldjur

 • Penicillin

 • Sulfa

 • .

 • Antikonvulsiva läkemedel

 • Fenobarbital

 • Aspirin

Andra typer av nässelutslag inkluderar:

 • Dermatografi. Dessa nässelutslag orsakas av att man kliar sig på huden, ständigt stryker över huden eller bär åtsittande kläder som gnuggar huden.

 • Kolloidinducerad nässelutslag. Dessa nässelutslag orsakas av exponering för kall luft eller vatten.

 • Träningsinducerad urtikaria. Dessa allergiska nässelutslag uppstår på grund av fysisk aktivitet.

 • Solnässelfeber. Dessa nässelutslag orsakas av exponering för solljus eller glödlampsljus.

 • Chroniska nässelutslag. Detta är nässelfeber som kommer tillbaka utan känd orsak.

Vilka barn löper risk att drabbas av nässelfeber?

Alla kan få nässelfeber. Men barn med allergier löper större risk.

Vilka symtom på nässelfeber hos ett barn?

Dessa är de vanligaste tecknen på nässelfeber hos barn:

 • Det kliar, rosa eller röda svullna områden på huden

 • Nässelutslag kan uppträda ensamma, i grupp eller över en stor del av kroppen

 • Nässelutslag kan försvinna inom 24 timmar på ett ställe men kan komma tillbaka på ett annat ställe

Hur diagnostiseras nässelutslag hos ett barn?

Nässelfeber kan diagnostiseras av ditt barns sjukvårdspersonal. Ditt barn kommer först att genomgå en fullständig anamnes och fysisk undersökning.

Hur behandlas nässelfeber hos ett barn?

Behandlingen beror på ditt barns symtom, ålder och allmänna hälsotillstånd. Det beror också på hur allvarligt tillståndet är.

Den bästa behandlingen är att ditt barn håller sig borta från kända utlösare. Om nässelutslagen orsakades av ett läkemedel bör ditt barn strikt hålla sig borta från det läkemedlet.

Ditt barns vårdgivare kan också förskriva:

 • Antihistaminer, till exempel difenhydramin eller hydroxyzin

 • Andra antihistaminer som inte gör ditt barn sömnigt, till exempel cetirizin eller loratadin

Om ditt barn har svårt att andas kan vårdgivaren använda en spruta med adrenalin. Detta hjälper till att minska svullnaden och klådan. Ditt barns vårdgivare kan visa dig hur du använder ett nödutrustningsmaterial som innehåller epinefrin. Detta kan förvaras i närheten av ditt barn i händelse av framtida episoder. Diskutera detta med ditt barns vårdgivare.

När ska jag ringa mitt barns vårdgivare?

Om ditt barns symtom blir värre eller om han eller hon får nya symtom ska du prata med ditt barns vårdgivare.

Nyckelpunkter om nässelfeber hos barn

 • Nässelfeber är ett problem där röda, kliande och svullna områden visar sig på huden.

 • Orsaker till nässelfeber är bland annat mat, läkemedel och andra utlösande faktorer.

 • Bearbetningen omfattar antihistaminer och en spruta med adrenalin, om andningen är svår.

 • Det är viktigt att hålla sig borta från kända utlösare av nässelutslag.

Nästa steg

Tips för att du ska få ut så mycket som möjligt av besöket hos ditt barns hälsovårdare:

 • Vissa om orsaken till besöket och vad du vill ska hända.

 • För besöket skriver du ner frågor som du vill ha svar på.

 • Under besöket skriver du ner namnet på en ny diagnos och eventuella nya mediciner, behandlingar eller tester. Skriv också ner alla nya instruktioner som din vårdgivare ger dig för ditt barn.

 • Veta varför ett nytt läkemedel eller en ny behandling skrivs ut och hur det kommer att hjälpa ditt barn. Vet också vilka biverkningarna är.

 • Fråga om ditt barns tillstånd kan behandlas på andra sätt.

 • Veta varför ett test eller en procedur rekommenderas och vad resultaten kan betyda.

 • Vissa vad du kan förvänta dig om ditt barn inte tar medicinen eller inte genomgår testet eller proceduren.

 • Om ditt barn har ett uppföljningsbesök, skriv ner datum, tid och syfte för det besöket.

 • Vissa hur du kan kontakta ditt barns vårdgivare efter kontorstid. Detta är viktigt om ditt barn blir sjukt och du har frågor eller behöver råd.