Uranus i Jungfrun

Uranus var i Jungfrun endast sju år sedan 1800-talet, från augusti 1962 till september 1968. Själar som är födda under denna period är intresserade av naturens helande kraft och av att sinnet har övertaget över kroppen, liksom av naturliga livsmedel och ekologisk trädgårdsskötsel. Detta är också en bra placering för uppfinnare, vetenskapsmän och avancerade medicinska forskare, för förmågan att analysera och diskriminera är stark här. Uranus, förändringens planet, i Jungfrun, som styr de ”små människorna” och minoriteterna, symboliserar medborgarrättsrörelsen i det här landet och revolutioner i tredje världen över hela världen. Individuellt hittar du nya sätt att tjäna andra och har unika insikter om kost, hälsa, ekologi och bevarande. Du är intresserad av nya eller alternativa livsstilar, du är en ekonomisk personlighet som alltid kan rädda och förnya vad som helst. Du gillar att sköta och ta hand om människor och saker och kopplar av genom att arbeta. Uranus återvänder till varje tecken en gång vart 84:e år.

Då Uranus stannar sju år i varje tecken är dess effekt i Jungfrun kollektiv och global, snarare än individuell. Varje planet, inklusive Neptunus, befinner sig dock i ett annat hus varannan timme på grund av jordens dagliga rotation runt sin axel. Därför är Uranus position per hus (se avsnittet ”Husen” i din bok)mycket individuell.

Denna sida om Uranus i Jungfrun och en stor del av denna 600-sidiga webbplats är utdrag ur den personliga konstboken You and the Universe.