Nanopartiklar i min solkräm … ska jag vara orolig?

Solskyddsmedel spelar en viktig roll när det gäller att skydda vår hud från solens skadliga UVA- och UVB-strålar. Det har visat sig att användningen av dem bidrar till att förebygga vissa hudcancerformer, bland annat melanom och basalcellscancer.

Under de senaste åren har det funnits en viss oro för nanopartiklar i solskyddsmedel. Detta gäller särskilt nanopartiklar av zinkoxid (ZnO) och titandioxid (TiO₂) och deras förmåga att tränga igenom huden för att nå cellerna och den potentiella toxiciteten hos dessa kemikalier.

Nanopartiklar är partiklar med en storlek på mellan 1 och 100 nanometer (nm). En nanometer (nm) är 10-⁹, vilket är en tusendedel av en mikrometer eller en miljarddel av en meter. Detta är den skala på vilken vi mäter atomer och de molekyler de bildar.

För att ge dig en uppfattning om nanoskala är en DNA-sträng 2,5 nm i diameter, medan en röd blodkropp är cirka 7000 nm bred. Behöver du några fler exempel? Ett människohår är cirka 75 000 nanometer tjockt, medan ett nålhuvud är cirka en miljon nanometer brett. Så de partiklar vi talar om i din solkräm är mycket, mycket små.

Den australiska läkemedelsmyndighetens (Therapeutic Goods Administration, TGA) ståndpunkt, baserad på flera publicerade artiklar (fram till maj 2013) samt granskningar av internationella myndigheter, är att nanopartiklar är säkra. ”Flera in vitro- och in vivo-studier med både djur- och människohud har visat att dessa nanopartiklar inte tränger in i de underliggande hudlagren och att penetrationen är begränsad till hornlagret. Detta tyder på att systemisk absorption är osannolik.”

En annan studie som publicerades 2014 visade att när de utsattes för zinkoxidnanopartiklar, absorberade mänskliga immunceller (så kallade makrofager) effektivt nanopartiklarna och bröt ner dem.

Med utgångspunkt i de nuvarande bevisen är det inte troligt att varken zinkoxid- eller titandioxidnanopartiklar kan orsaka skada när de används som ingredienser i solskyddsmedel. Det finns fler risker förknippade med att undvika solskyddsmedel (solbränna, hudcancer) än de risker som nanopartiklar medför.

När sommaren närmar sig kan du känna dig säker på att ditt solskyddsmedel är säkert när det appliceras enligt anvisningarna (och helst varje dag). För att ge dig själv det bästa solskyddet ska du inte glömma att ta på dig en skjorta, smörja in dig med solskyddsmedel 30+, sätta på dig en hatt, söka skugga eller skydd och ta på dig solglasögon.