Înțelegând cercetarea cantitativă vs. cercetarea calitativă

Avanțările tehnologice și inovațiile din cadrul industriei de insight înseamnă că metodologiile de cercetare evoluează în mod constant pentru a fi mai bune și mai eficiente. Astfel, înainte de a întreprinde orice cercetare, este vital să avem o bună înțelegere a metodologiilor de cercetare pe care le avem la dispoziție.

Dacă sunteți un profesionist experimentat în domeniul insights sau un cercetător debutant, înțelegerea metodologiilor disponibile în cadrul setului de instrumente de cercetare fundamentează cercetarea în lumea reală. Una dintre primele și cele mai de bază întrebări la care trebuie să răspundeți este dacă veți efectua o cercetare calitativă și/sau cantitativă?

Chiar dacă sunteți un profesionist experimentat în domeniul insights sau un cercetător debutant, înțelegerea metodologiilor disponibile în cadrul setului de instrumente de cercetare fundamentează cercetarea în lumea reală.

Rezumat

Cercetarea calitativă și cantitativă și metodele complementare produc diferite forme de date. Metodele de cercetare cantitativă, cum ar fi sondajele, urmăresc să genereze date numerice care pot fi utilizate pentru a produce statistici și a identifica modele. Metodele de cercetare calitativă, cum ar fi focus-grupurile, sunt folosite pentru a înțelege opiniile, atitudinile și motivațiile; răspunzând la întrebări care nu pot fi cuantificate cu numere

Potrivit USC Libraries, cercetarea cantitativă „pune accentul… pe analiza statistică, matematică sau numerică a datelor colectate prin sondaje, chestionare și anchete sau prin manipularea datelor statistice preexistente folosind tehnici de calcul.”

Prin această definiție putem identifica caracteristicile cheie ale cercetării cantitative. Cercetarea cantitativă oferă statistici măsurabile care lucrează pentru a cuantifica opiniile și atitudinile participanților la cercetare. Metodele tipice de cercetare cantitativă, cum ar fi anchetele și sondajele, furnizează date numerice care pot fi apoi vizualizate în grafice, diagrame și tabele pentru analiză.

Recetarea cantitativă urmărește să testeze în mod obiectiv o teorie sau să măsoare atitudinile publicului țintă ca răspuns la un obiectiv de cercetare specific. Aceasta nu are loc într-un mediu natural, al cărui efect promovează răspunsuri obiective din partea participanților. Cu toate acestea, de multe ori nu există spațiu pentru ca participanții să explice raționamentul din spatele răspunsurilor lor sau interpretarea individuală a participantului cu privire la întrebare.

Manipularea datelor preexistente este o referire la păstrarea unui corpus; odată ce datele au fost adunate și colectate, orice date noi pot fi adăugate la acel corpus preexistent pentru a informa în continuare sau pentru a genera noi perspective. În prezent, în industria insight-urilor, cercetarea cantitativă se desfășoară frecvent online pentru a ajunge la un public mai larg, care are mai multe șanse de a oferi o reprezentare exactă a opiniilor populației. Tehnologia de care dispun cercetătorii moderni, înseamnă că sondajele pot fi efectuate rapid și ușor dacă este nevoie de insight-uri rapide, ceea ce face ca aceasta să fie o opțiune populară care a rezistat bine testului timpului.

Analiza cantitativă a datelor

Prin intermediul vizualizărilor oferite de reprezentările grafice ale datelor cantitative, pot fi identificate modele care dezvăluie insight-uri și tendințe importante. Această abordare pur matematică a analizei datelor este, de obicei, obiectivă și rațională, ceea ce se pretează la constatări bazate pe procente și comparații, cum ar fi:

‘74% dintre participanți au raportat un răspuns pozitiv atunci când s-au angajat cu serviciul de relații cu clienții; cu toate acestea, doar 36% dintre aceștia au raportat o rezolvare rapidă a problemei lor, în ciuda experienței lor pozitive’

Aceste puncte de date sunt adesea folosite de întreprinderi pentru a confirma (sau uneori infirma) o ipoteză. În anumite situații, datele cantitative sunt folosite ca bază pentru o ipoteză care poate fi testată mai departe.

Cercetarea calitativă în detaliu

Cercetarea calitativă este definită de Universitatea din Utah ca fiind „un proces de anchetă naturalistă care urmărește înțelegerea în profunzime a fenomenelor sociale în cadrul lor natural”. Mai degrabă decât măsurătorile statistice și numerice care descriu situația (cunoscute mai degrabă sub numele de „ce”), cercetarea calitativă se concentrează pe raționamentul din spatele acțiunilor indivizilor, societăților și culturilor (cunoscut sub numele de „de ce”) prin intermediul unor întrebări deschise și exploratorii.

Caracteristicile tipice ale cercetării calitative sunt direct opuse caracteristicilor cercetării cantitative, așa cum reiese din tabelul de mai jos:

Tabel preluat din ‘ What Is Qualitative Research?’ (Ce este cercetarea calitativă?) a se vedea publicația originală aici.

Cercetarea calitativă are loc în medii naturale. ‘Mediile naturale’ în acest context înseamnă un loc în care participanții pot discuta liber și pot oferi răspunsuri aprofundate la întrebările pe care cercetătorii le pun. Acest loc natural poate fi online sau offline, în funcție de resursele de care dispune cercetătorul; cu toate acestea, în ultimii ani, majoritatea cercetărilor s-au mutat online, deoarece le permite cercetătorilor să obțină un eșantion care este mai bine reprezentativ pentru o populație mai largă.

Metodele de cercetare calitativă sunt mult mai personale, creative și interactive decât omologii lor cantitativi. Metode precum focus-grupurile, comunitățile de cercetare online, forumurile etc. permit participanților la cercetare mai multă libertate de a oferi răspunsuri și discuții aprofundate pentru a obține perspective mai detaliate și mai informate.

În ceea ce privește industria insight-urilor de astăzi, principalele forme de cercetare calitativă se bazează pe sau își trag influența din metodele de cercetare etnografică, psihologică și sociologică pentru a înțelege semnificația din spatele comportamentului consumatorilor. Această înțelegere nu poate fi niciodată stabilită pe deplin din cauza naturii evolutive a comportamentului uman, însă, ținându-ne cât mai bine la curent cu ea, oferim oportunități pentru abordări îmbunătățite de marketing și vânzări.

Analiza datelor calitative

Contextul este esențial atunci când se analizează datele calitative. Perspectivele obținute din datele colectate prin intermediul cercetării calitative vor fi întotdeauna dependente de context și, prin urmare, trebuie raportate cu atenție în raport cu contextul în care au fost colectate. Metoda analizei narative, în special, ia în considerare cu atenție contextul, deoarece este o tehnică prin care datele primare colectate de cercetători sunt reformulate în rezumate care țin cont de contextul fiecărui caz și de experiențele diferite ale fiecărui participant.

Una dintre cele mai comune modalități de analiză a datelor calitative este analiza tematică, în care temele recurente, modelele și relațiile din cadrul datelor sunt identificate și interpretate pentru a genera perspective. Desigur, provocarea cu această formă de analiză este că este subiectivă – influențată de percepția celor care efectuează analiza. Din acest motiv, datele calitative sunt mai des afișate în forma lor brută sau prescurtată decât analiza cantitativă.

Metode complementare și nu competitive

Tipul de cercetare pe care îl întreprindeți va afecta în mare măsură tipul de insight-uri generate la sfârșitul proiectului de cercetare; prin urmare, dobândirea unei cunoștințe practice a metodologiilor de cercetare calitativă și cantitativă este esențială pentru a planifica și implementa un proiect de cercetare de succes.

Tipul de cercetare pe care îl întreprindeți va afecta tipul de insight-uri generate. O cunoaștere practică a metodologiilor calitative și cantitative este esențială pentru a planifica și implementa un proiect de cercetare de succes.

Metodele de cercetare cantitativă, cum ar fi sondajele și chestionarele, îi vor dota pe cercetători cu cunoștințele despre care este situația, în timp ce metodele de cercetare calitativă vor oferi contextul și raționamentul de ce a apărut situația.

În timp ce este posibil să se utilizeze doar un singur tip de cercetare în cadrul unui studiu, datele generate de acesta nu vor putea niciodată să ofere o imagine completă. Pentru a pune în aplicare un proiect de cercetare bine gândit, care va oferi informații precise și acționabile, cel mai bine este să combinați metodele de cercetare calitative și cantitative pentru a avea mai multe șanse de a obține povestea completă.

Versiunea originală a acestui articol a apărut pe blogul FlexMR Insight și poate fi accesată aici.

.