Supraspinous ligament

Oorspronkelijke Editor Aarti Sareen

Top Contributors – Aarti Sareen, Ahmed Nasr, Kim Jackson en Naomi O’Reilly

 • 1 Inleiding
 • 2 Anatomie
 • 3 Functie
 • 4 Verwijzingen

Inleiding

supraspineus ligament

Het supraspineus ligament of supraspinaal ligament is een sterk vezelig snoer dat de apices van de doornuitsteeksels vanaf de zevende halswervel tot en met de derde of vierde lendenwervel met elkaar verbindt. Vanaf wervel C7 tot aan de schedel wordt het ligament structureel onderscheiden van de meer caudale delen van het ligament en wordt het ligamentum nuchae genoemd.

Supraspinous lig.jpg

Anatomie

Oorsprong: Ontspringt uit wervel C7.

Aanhechting/afbakening: Sacrum

Het supraspineus ligament is alleen goed ontwikkeld in de bovenlumbale regio en kan eindigen bij L3, hoewel de meest voorkomende eindlocatie bij L4 lijkt te zijn. Het ligament is bijna altijd afwezig bij L5/S1.

Het is dikker en breder in het lumbale dan in het thoracale gebied, het gaat over in de thoracolumbale fascia.

De meest oppervlakkige vezels van dit ligament strekken zich uit over drie of vier wervels; de dieper gelegen vezels gaan tussen twee of drie wervels door, terwijl de diepste de doornuitsteeksels van naburige wervels verbinden.

De diepe laag van het supraspineus ligament wordt verstevigd door pezige vezels van de multifidusspier. Tussen de doornuitsteeksels loopt het door met de tussenliggende ligamenten. De middelste vezels van het supraspineus ligament gaan over in de dorsale laag van de fascia thoracolumbalis.

Functie

 • Beperkt de flexie samen met andere ligamenten van de wervelkolom.
 • Het supraspineus ligament dient als aanhechting in de middellijn voor enkele belangrijke spieren.
 • Het supraspineus ligament helpt de rechtopstaande positie van het hoofd te handhaven.
 • Het wordt uitgerekt in flexie, de vezels weerstaan scheiding van doornuitsteeksels tijdens voorwaartse flexie, tijdens hyperflexie zijn interspinous ligament en supraspinous ligament de eersten die falen.
 • In de lumbale regio, door aanhechting van supraspineuze ligamenten aan thoracolumbale fascie en interspinous ligament vormen zij samen Interspinous_supraspinous thoracolumbar (IST) ligamenteus complex dat als functie heeft het overbrengen van spanning die op de thoracolumbale fascie over te brengen naar het ligamentum flavum waardoor er voorspanning ontstaat in de neutrale positie

 1. Richard L. Drake, A. Wayne Vogl, and Adam W. M. Mitchell.Gray’s Anatomy for Students.2nd edition . Churchill Livingstone: Elsevier. 2009
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 Levangie PK, Norkin CC. Gewrichtsstructuur en functie: A Comprehensive Analysis. 5e editie. Philadelphia. F.A. Davis Company. 2011
 3. Vleeming A ,Mooney V . Movement, Stability & Lumbopelvic Pain 2nd Edition . Philadelphia.Churchill Livingstone .1st March 2007