Infectiebestrijding 4: goede handhygiënepraktijken voor ziekenhuispatiënten

In dit artikel, het vierde in een zesdelige reeks, wordt besproken waarom handhygiëne voor patiënten een belangrijk onderdeel is van infectiepreventie en -bestrijding en worden aanbevolen beste praktijken uiteengezet. Het gaat vergezeld van een poster die u kunt fotokopiëren en gebruiken bij patiëntenvoorlichting en in klinische ruimten kunt ophangen.

Abstract

Weliswaar wordt een goede handhygiëne onder gezondheidswerkers aanvaard als de hoeksteen van infectiepreventie en -bestrijding, maar patiëntenhandhygiëne heeft minder aandacht gekregen. Dit artikel geeft een overzicht van het bewijs over het belang van handhygiëne bij patiënten en aanbevolen goede praktijken, en gaat vergezeld van een poster, die gefotokopieerd kan worden, waarin patiënten geadviseerd worden wanneer en hoe ze hun handen moeten reinigen.

Citatie: Chadwick C (2019) Infection control 4: good hand-hygiene practice for hospital patients. Nursing Times ; 115, 9: 27-29.

Auteur: Claire Chadwick is verpleegkundig adviseur/assistent directeur infectiepreventie en -bestrijding, Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust.

 • Dit artikel is dubbelblind peer-reviewed
 • Dit artikel is open access en kan vrij worden verspreid
 • Scroll naar beneden om het artikel te lezen of download hier een printvriendelijke PDF (als de PDF niet volledig kan worden gedownload, probeer het dan opnieuw met een andere browser)
 • Het artikel bevat een poster die kan worden afgedrukt om in patiëntenruimten op te hangen. Als u deze groter dan A4 wilt afdrukken, klik dan hier voor een hoge resolutie PDF
 • Klik hier om andere artikelen in deze serie te zien
 • Dit artikel is gefinancierd door een onbeperkte educatieve subsidie van Medipal

Inleiding

De overdracht van micro-organismen tussen patiënten via de handen van zorgverleners is een belangrijke factor in de verspreiding van infecties in ziekenhuizen (Loveday et al, 2014). Effectieve handhygiëne is daarom een hoeksteen van een goede praktijk voor infectiepreventie en -bestrijding. Dit artikel geeft een overzicht van het bewijsmateriaal over handhygiëne bij patiënten en bevat een poster die kan worden gefotokopieerd en in zorgomgevingen kan worden opgehangen om patiënten eraan te herinneren wanneer ze hun handen moeten reinigen.

Het belang van de handen van patiënten

Het merendeel van het onderzoek en het onderwijsmateriaal over handhygiëne is gericht op zorgverleners. Er is veel minder aandacht besteed aan de rol van patiëntenhanden bij de kruisoverdracht van micro-organismen of aan strategieën om de handhygiëne van patiënten te verbeteren (Loveday et al, 2014). Er is meer bewijsmateriaal beschikbaar gekomen in de jaren na de publicatie van epic3 (Loveday et al, 2014), maar de literatuur is nog steeds relatief schaars en er is meer nodig.

Een systematische review door Banfield en Kerr (2005) gaf aan dat de handen van patiënten micro-organismen kunnen overdragen met het potentieel om infecties te veroorzaken, en suggereerde dat er ruimte is voor aanzienlijke verbetering van de handhygiëne voor patiënten. In een Amerikaans onderzoek dat gedurende enkele maanden werd uitgevoerd op een afdeling voor acute zorg, reinigden meer dan 200 patiënten bijna nooit hun handen voor, tijdens of na een bezoek aan een patiëntenkeuken/-bijkeuken, en <35% waste zijn handen na gebruik van het toilet of voor het eten van het ontbijt (Barker et al, 2014).

Er zijn aanwijzingen dat het verbeteren van de handhygiëne voor patiënten het aantal zorginfecties kan verminderen. Uit een onderzoek dat werd uitgevoerd op een cardiothoracale chirurgische step-downafdeling in de VS bleek dat het verbeteren van de handhygiënepraktijk van patiënten het aantal infecties met vancomycine-resistente enterokokken en MRSA verminderde (Haverstick et al, 2017).

Verbeteren van handhygiëne bij patiënten

Meyers en King (2000) identificeerden een gebrek aan handenwasfaciliteiten als een factor die bijdraagt aan slechte handhygiëne bij patiënten. Terwijl patiënten die mobiel zijn toegang hebben tot de handwasfaciliteiten in de badkamer, zijn patiënten die aan bed gekluisterd zijn of die mobiliteitsproblemen hebben, hier vaak niet toe in staat. In ziekenhuizen is een aantal producten geïntroduceerd om de handhygiëne van patiënten in dergelijke situaties te helpen verbeteren, zoals persoonlijke handdoekjes en handwastabletten op alcoholbasis (ABHR) aan het bed. Barker et al. (2014) vonden dat 89,4% van de patiënten dacht dat een fles ABHR bij het bed nuttig zou zijn, en 87,2% was voorstander van antimicrobiële handdoekjes op etensbakjes.

Hoewel ABHR niet wordt geadviseerd voor vuile handen of sociale handhygiëne, is aangetoond dat antimicrobiële handdoekjes even effectief zijn als zeep en water in het verminderen van voorbijgaande micro-organismen van de handen wanneer ze gedurende 60 seconden worden aangebracht (Wilkinson et al, 2018). Interventies, zoals patiënten voorzien van een kom met zeepwater en natte doeken, of het brengen van een mobiele wastafel voor de maaltijd, zijn arbeidsintensiever (Tanner en Mistry, 2011).

Het is ook belangrijk dat de faciliteiten of producten geschikt zijn voor, en acceptabel voor, de patiënt. Factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn onder meer de mobiliteit, beweeglijkheid en het gezichtsvermogen van de patiënt. Producten op alcoholbasis kunnen voor sommige patiënten om religieuze redenen onaanvaardbaar zijn (Tanner en Mistry, 2011) en ABHR kan ongeschikt zijn voor mensen met problemen in verband met alcoholmisbruik.

Patiënten die beperkt handvaardig zijn, kunnen het moeilijk vinden om handdoekjes in wegwerpverpakkingen te openen, die vaak aan patiënten met maaltijden worden gegeven (Rai et al, 2017). Deze patiënten kunnen de voorkeur geven aan handdoekjes voor eenmalig gebruik in een gemakkelijk te openen verpakking of ABHR in pompdispensers (Knighton et al, 2017).

Sommige patiënten, waaronder jonge kinderen, dementerenden en patiënten met handicaps die hun handvaardigheid beïnvloeden, zijn mogelijk niet in staat om zelf handhygiëne uit te voeren. Zij zullen hulp nodig hebben van zorgpersoneel of, indien van toepassing, ouders of familieleden wanneer aanwezig.
Bij patiënten met neurologische problemen die contracturen tot gevolg hebben, moet handhygiëne gepaard gaan met visuele inspectie op huid- of nagelschade. Duke et al. (2015) bieden nuttige richtlijnen voor de zorg voor handen met contracturen.

Patiëntenondersteuning en -educatie

Om zich aan de juiste handhygiëne te houden, moeten patiënten toegang hebben tot geschikte handhygiëneproducten. Ze moeten ook het belang ervan inzien en weten wanneer ze hun handen moeten reinigen en hoe ze dat effectief kunnen doen.

Barker et al. (2014) ontdekten dat veel patiënten zich niet realiseren dat een goede handhygiëne henzelf en anderen kan beschermen tegen infecties, en dat patiënten in het ziekenhuis minder vaak handhygiëne beoefenen dan thuis – hoewel degenen die thuis goede handhygiënepraktijken hebben, in het ziekenhuis vaker handhygiëne beoefenen. De naleving van de handhygiënepraktijk door gezondheidswerkers bleek ook van invloed te zijn op het gedrag van patiënten: 80,8% van de patiënten wilde direct aangemoedigd worden door het personeel en 73,4% wilde visuele herinneringen zoals posters (Barker et al, 2014).

In een onderzoek naar de relatie tussen de percepties, attitudes en gedragingen van verpleegkundigen met betrekking tot handhygiëne bij patiënten, ontdekte Burnett (2009) dat 97% van de respondenten het ermee eens was of sterk mee eens was dat infectiecijfers konden worden verminderd door goede handhygiëne bij patiënten. Maar terwijl 85% zei dat ze patiënten altijd aanmoedigden om hun handen te ontsmetten na een toiletbezoek, deed slechts 23% dit voordat patiënten gingen eten; dit kan wijzen op een gebrek aan inzicht in de implicaties van micro-organismen die worden verspreid via de fecaal-orale route, zoals virale braakneigingen/diarree (norovirus), door handen die een besmet oppervlak aanraken (Bellamy, 2012). Dit kan kruisinfectie veroorzaken als de patiënt met besmette handen vervolgens voedsel aanraakt en eet.

Wallace (2015) heeft aanbevolen dat ziekenhuizen handhygiëne bij patiënten bevorderen door:

 • Patiënten te onderwijzen over de gevaren die hun handen vertegenwoordigen;
 • Handhygiëne gemakkelijker maken voor patiënten door toegang tot ABHR of desinfecterende doekjes aan het bed te bieden;
 • Handhygiëne bij patiënten doorlopend meten in kwaliteitsverbeteringsplannen.

Srigley et al. (2016) evalueerden de effectiviteit van handhygiëne-interventies voor patiënten bij het verminderen van zorggeassocieerde infecties en/of het verbeteren van handhygiënecijfers; de meest effectieve omvatten educatie, reminders, audit en feedback, en het verstrekken van handhygiëneproducten.

Ter aanvulling op de My 5 Moments for Hand Hygiene van de Wereldgezondheidsorganisatie (2009), gericht op gezondheidswerkers, heeft het Bode Science Center vijf belangrijke handhygiënemomenten voor patiënten voorgesteld. Deze zijn gebaseerd op aanbevelingen van de WHO (2009) en die van het Robert Koch Institute (2016), en afgebeeld in een fotokopieerbare poster (zie pagina 29). Kader 1 geeft kort advies over het uitleggen van de verschillende methoden van handhygiëne aan patiënten, afgeleid van advies voor gezondheidswerkers (WHO, 2009), terwijl kader 2 advies biedt aan verpleegkundigen over het ondersteunen van de handhygiëne van patiënten.

Kader 1. Handhygiëne-advies voor patiënten

Algemeen advies

 • Spendeer in totaal ten minste 60 seconden aan het reinigen van uw handen met behulp van een van de onderstaande methoden
 • Als uw handen zichtbaar vuil zijn of als u braakt of diarree heeft, moet u ze reinigen met een desinfecterend handdoekje of wassen met water en zeep. Handcrème op alcoholbasis mag niet worden gebruikt

Hoe gebruikt u een handdoekje

 • Wrijf het doekje over uw handpalmen
 • Wrijf het over de ruggen van uw handen
 • Wrijf elke vinger en duim
 • Nadat het droog is, zijn uw handen schoon

Hoe gebruikt u handrub op alcoholbasis

 • Vul de palm van één hand met handrub
 • Bedek alle oppervlakken van uw handen met de handrub
 • Wrijf uw handen samen, alle oppervlakken
 • nadat ze droog zijn, zijn uw handen schoon

Hoe handen wassen

 • Wrijf uw handen onder warm stromend water
 • Meng voldoende zeep aan om alle oppervlakken te bedekken
 • Wrijf uw handen samen, en bestrijk daarbij alle oppervlakken
 • Spoel ze goed af onder warm stromend water
 • Droog ze goed af met een papieren handdoek

Kader 2. Tips voor het ondersteunen van handhygiëne

 • Display handhygiëne herinneringen in de bed gebieden van patiënten
 • Maak handhygiene producten gemakkelijk toegankelijk voor patiënten
 • Houd patiënten eraan om handhygiëne uit te voeren wanneer u hen helpt om het toilet te gebruiken, commode of bedpan
 • Houd patiënten eraan om handhygiëne uit te voeren voor het eten
 • Help patiënten met een slechte handvaardigheid of cognitieve problemen om handhygiëne uit te voeren
 • Geef een rolmodel door handhygiëne uit te voeren in het bijzijn van patiënten

Conclusie

Handhygiëne bij patiënten is een belangrijk aspect van infectiepreventie en -bestrijding. Gezondheidswerkers moeten patiënten helpen zich aan de handhygiënepraktijk te houden door een combinatie van voorlichting en herinneringen (waaronder visuele herinneringen), en het verstrekken van handhygiëneproducten. Audit en feedback zijn ook nodig om de doeltreffendheid van deze interventies te controleren.


Banfield KR, Kerr KG (2005) Could hospital patients’ hands constitute a missing link? Journal of Hospital Infection; 61: 3, 183-188.
Barker A et al (2014) Patients’ hand hygiene at home predicts their hand hygiene practices in the hospital. Infection Control and Hospital Epidemiology; 35: 5, 585-588.
Bellamy E (2012) An audit of cleaning effectiveness using adenosine triphosphate (ATP) biolumin-escence assay following outbreaks of infection. Journal of Infection Prevention; 13: 5, 154-157.
Burnett E (2009) Perceptions, attitudes, and behavior towards patient hand hygiene. American Journal of Infection Control; 37: 8: 638-642.
Duke L et al (2015) Verbetering van handhygiëne na neurologisch letsel. Nursing Times; 111: 45: 12-15.
Haverstick S et al (2017) Het wassen van de handen van patiënten en het terugdringen van ziekenhuisverworven infecties. Critical Care Nursing; 37: 3, e1-e8.
Knighton SC et al (2017) Haalbaarheid: een belangrijke maar verwaarloosde kwestie bij handhygiëne van patiënten. American Journal of Infection Control; 45: 6, 626-629.
Loveday HP et al (2014) epic3: nationale evidence-based richtlijnen voor het voorkomen van zorggeassocieerde infecties in NHS-ziekenhuizen in Engeland. Journal of Hospital Infection; 86: S1, 1-70.
Meyers D, King S (2000) Handhygiëne voor patiënten met reumatische aandoeningen. Nursing Times; 96: 12, 47-48.
Rai H et al (2017) Comparison of ethanol hand sanitizer versus moist towelette packets for mealtime patient hand hygiene. American Journal of Infection Control; 45: 9, 1033-1034.
Robert Koch Institute (2016) Handhygiëne in zorginstellingen: aanbeveling van de Commissie voor Ziekenhuishygiëne en Infectiepreventie . Bundesgesundheitsblatt; 59: 9, 1189-1220.
Srigley JA et al (2016) Interventies om handhygiëne bij patiënten te verbeteren: een systematische review. Journal of Hospital Infection; 94: 1, 23-29.
Tanner J, Mistry N (2011) Handhygiëne: productvoorkeur en naleving. Nursing Times; 107; 6, 16-19.
Wallace N (2015) Patient Hand Hygiene: The Missing Link in Preventing Hospital Acquired Infections?
Wilkinson MAC et al (2018) Assessment of the efficacy of a patient hand wipe: development of a test method. Journal of Hospital Infection; 98: 4, 339-344.
World Health Organization (2009) WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care.