HBO History(1972 – 1982)1

article image
HBO, neboli Home Box Office, je přední placená televizní síť v USA. Je také jednou z nejvlivnějších sítí na světě, a to díky svému zaměření na kvalitní televizní pořady, vyráběné bez omezení obsahu. Toho může dosáhnout díky tomu, že funguje výhradně na základě předplatného (předplatitelé si za příjem kanálu připlácejí), a nemusí se tak zodpovídat zájmům korporací nebo rodinné citlivosti.
HBO byla při svém vzniku v roce 1972 vlastněna společností Time, Inc. Když se společnost Time spojila s Warner Communications a vytvořila Time Warner, stala se nedílnou součástí tohoto konglomerátu. Součástí společnosti Time Warner zůstává dodnes.
Ačkoli je HBO známá svými vyspělými a špičkovými pořady, hlavní kanál HBO takové pořady během dne nevysílá. Pokračuje tak v dlouhodobé politice sahající až do 70. let 20. století; mnohé rané upoutávky na sledovanost HBO na tuto skutečnost výrazně upozorňují, ačkoli se dnes nepropaguje.
Počátky HBO
HBO se zrodila v listopadu 1972 a zpočátku využívala k vysílání svého signálu mikrovlnné trouby. Dne 13. prosince 1975 začala HBO vysílat přes satelit – právě včas, aby bylo možné sledovat slavný boxerský zápas „Thrilla in Manilla“ mezi Joe Frazierem a Mohammadem Alim.
Raná prezentace HBO byla jednoduchá a v porovnání s nablýskanou, nejmodernější prezentací, kterou HBO pěstuje dnes, vyloženě primitivní. Také její logo bylo jiné – přitom základní design je stejný jako ten, který se používá dnes.
HBO si po většinu své existence zachovala stejné základní logo – prošlo však minimálně jednou zásadní změnou. Logo HBO ze 70. let minulého století mělo písmeno „O“ překrývající písmeno „B“ a je doplněno duhou se třemi pruhy. Obojí bylo postupně odstraněno do roku 1982.
Tato identita je jednoduchá – padající model „HBO“ klíčovaný nad záběrem na zemský rostrum.
obrázek článku
HBO celovečerní film
Na rozdíl od dnešní politiky „pro celovečerní filmy použijte jedno intro“ používala HBO pro filmy skutečnou armádu úvodních sekvencí. Tyto sekvence „HBO Feature Movie“ mají podobný hudební podpis a identickou závěrečnou animaci, ale jinak jsou tak odlišné, jak jen to jde. Je známo, že bylo použito nejméně šest sekvencí, ačkoli není známo, jaká kritéria – pokud vůbec nějaká – byla použita pro to, které intro se hodí k jakému filmu. Není také známo, zda bylo všech šest úvodních sekvencí uvedeno společně, nebo zda byly tyto úvodní sekvence postupem času doplňovány, protože některé z nich obsahují pokročilejší animaci než jiné (jedna z nich využívá nejmodernější počítačovou animaci wireframe).
Toto intro je odlehčené, s tančícími koncesionáři a předměty souvisejícími s filmem lemujícími ulice – v tomto směru jako by evokovalo klasické filmové přestávkové upoutávky.
Feature Movie #2 je o něco velkolepější než první, s majestátnější orchestrální hudbou a propracovaným kinem HBO. Všechny obsahují pěknou celovečerní animaci, přičemž tato má abstraktnější podobu, jako by bylo kino prokresleno. Opět je použita stejná „Feature Movie“ animace a fanfára na konci.
Feature Movie #3 zcela opouští veškerou realitu ve prospěch velmi abstraktní série věží, bublin a televizních obrazovek doprovázených syntetickou hudbou. Opět si nejsme jisti kritérii, podle kterých se posuzuje, jaké intro se hodí k jakému typu filmu.
Coming Up Next…(1st Version)
article image
Primitivní grafika byla použita pro upoutávky „Coming Up Next“ v 80. letech. Pomocí jednoduchého generátoru znaků se na obrazovce zobrazovala stejná kopie, jakou četl hlasatel. To netrvalo dlouho…
Dva další příklady textově náročných „Next On“.
Coming Up Next…(2nd Version)
article image
Přibližně od roku 1980 se používala atraktivnější neonová trubicová identita „Next On“. Tím se snížilo množství generovaného textu a vypadá to přitom mnohem hezčeji.
Coming Up…. Část 2!