Chiron v aspektu – North Florida Astrology Association

Chiron a Slunce: Vliv může být podobný jako u Chironu ve Lvu (kterému vládne Slunce). Díky aspektům Chironu na Slunce se můžete cítit „výjimečně“. Často se objevuje silný pocit, že jste zde kvůli nějakému velkému „účelu“ nebo něčemu jinému. Existuje schopnost pomáhat druhým s jejich kreativitou a sebevyjádřením, ale pokud máte tento aspekt, ujistěte se, že nezanedbáváte svůj vlastní. Negativně se může projevit zvýšená citlivost na kritiku jakéhokoli druhu. Naučte se ji přijímat, aniž byste měli pocit, že vás někdo napadá nebo že vás všichni nenávidí.

Chiron a Luna: Když jste byli malí, měli jste pocit, že vaše matka chce dělat něco jiného, místo aby se o vás starala? Jedním z negativních účinků Chironu v aspektu na Slunce (zmíněno výše) je obtížné přijímání kritiky. Naopak při aspektu Chironu na Lunu si můžete myslet, že jste kritizováni, i když tomu tak není, a pak na tento pomyslný „útok“ reagujete. Samozřejmě se objeví i tendence „mateřsky“ působit na druhé a pomáhat jim s jejich emocionálním projevem. Dávejte si pozor, abyste se při mateřství nedusili.

Chiron a Merkur: Pozitivní stránkou této kombinace je zvýšená schopnost komunikovat a učit, burcovat mysl druhých. Tyto aspekty mohou být skutečně inspirativní. Mohli byste však mít pocit, že jste právě skvěle komunikovali, i když tomu tak ve skutečnosti nebylo. A naopak můžete mít pocit, že vaše komunikace byla bomba, i když ve skutečnosti byla na místě.

Chiron a Venuše: Zkuste si prosím ve vztahu udělat radost sami, místo abyste partnerovi stále pomáhali se otevřít. Aspekty Chiron/Venuše mohou vytvořit skvělého učitele umění, který (jako vždy s Chironem) může naučit své studenty tvořit umění lépe, než by to kdy dokázal on sám. Tyto aspekty jsou také dobré pro poskytování skvělých finančních rad (Venuše vládne Býku, znamení peněz), zatímco vlastní zacházení s peněžními záležitostmi je oblastí katastrofy.

Chiron a Mars: Potíže se zde týkají agresivity a asertivity. Lidé s těmito aspekty by mohli být ultraagresivní jako zástěrka pocitů nedostatečnosti, nebo se naopak chovat pasivně, aby zakryli vnitřní vztek a nepřátelství. Pro vyřešení problémů s Chironem a Marsem je třeba najít rovnovážný bod mezi oběma aspekty (odstíny znamení Vah, které je protikladem znamení Berana, jemuž vládne Mars). To je ideální pozice pro trenéra, který může učit (Chiron) ostatní, jak provádět sportovní výkony, které by sám nikdy nedokázal.

Chiron a Jupiter: Stresující aspekty (kvadratura, opozice a někdy i konjunkce) mohou vytvořit člověka, který má všechny odpovědi. Stačí se jich zeptat. Problém je v tom, že křižácké tendence jsou obvykle zástěrkou, aby se člověk nemusel postavit čelem k vlastním vnitřním problémům. Naopak se může projevit naprostý nedostatek víry nebo optimismu. Lékem v obou případech je konfrontace s vnitřními zraněními, která jsou ve skutečnosti základem vnějšího chování. Velkým nebezpečím tohoto umístění je, že se člověk může stát guruem nebo věštcem. Lidé s aspekty Chiron/Jupiter mohou mít také schopnost inspirovat druhé více než sami sebe. Mohou totiž druhé naplňovat optimismem, i když se sami cítí pesimisticky a depresivně.

Chiron a Saturn: Saturn organizuje a řídí. Osoba s aspektem Chiron/Saturn bude mít sklon k nutkavé kontrole a přílišné organizovanosti. Důvodem může být strach z uvolnění nebo se možná stále snaží vyhovět příliš omezujícímu rodiči. Druhou stranou mince bude někdo, kdo je silně neorganizovaný a nedbalý, nebo se zdá být příliš ustrašený či deprimovaný, než aby udělal nějaký krok. Zde by pomohla vysoká klystýrka, která by odstranila tu olověnou trubku (Saturn) z jejich zadní části těla.

Chiron a Uran: Tento typ člověka je ten, který může říkat věci jako např: „Buď pro mír, nebo tě zabiju!“. Má tendenci milovat lidi abstraktně, ale ne tělesně. Milují ideál bratrství a sesterství všech lidí. Odrazuje je vztah ke skutečným, živým, reálným lidským bytostem. Je to proto, že vztahování vyžaduje, aby projevovali nějaké city, což je pro ně cizí a mrazivé pojetí. Ale právě na pocitech a emocích je zde třeba pracovat. Jedinci s Chironem a Uranem mohou vytvářet geniální díla a přitom se celou dobu cítit hloupě. Častěji budou přicházet s mimoběžnými nápady, o nichž budou tvrdit, že jsou to geniální díla. Lidé s Chironem/Uranem mohou být zcela „uranští“ a neustále pronášet šokující názory, nebo mohou jít do opačného extrému a být proti čemukoli, co je jakkoli nové. Pokud se jim podaří udržet se při zemi, v kontaktu s realitou a vlastními emocemi, může jejich skutečná genialita volně plynout.

Chiron a Neptun: Neptun vládne snům, představivosti a intuici. Na negativní straně ukazuje, kde se snažíme vyhnout jakékoli realitě, která je nám nepříjemná. Někdy se to může projevit jako odmítání čehokoli „mystického“. Nebo se může projevit druhý extrém a vytvořit někoho, kdo nedokáže udělat krok bez konzultace s médiem. Intuitivní schopnosti se mohou cítit zablokované. A naopak mohou být aktivní s pomstou a neustále odporovat „logickým“ závěrům, ke kterým se dospěje. Chiron/Neptun by mohl vytvořit někoho, kdo neustále „zlobí“ a vyhýbá se všem nepříjemným situacím (čemukoli, co vyžaduje práci nebo kontakt s realitou). Alternativou je člověk, který je pracovitý, „zodpovědný“ velmi konvenčním způsobem a potlačuje svou imaginativně-tvůrčí stránku. Pak se z ničeho nic stane alkoholikem, narkomanem nebo se nějakým způsobem psychicky zhroutí. Mohou se také „zamilovat“ do někoho, kdo má tyto problémy (nebo kdo je podvodník), a zcela se vyčerpat, dokonce zničit. Dokonalý příklad pochází ze světa literatury: profesor, kterého zničila postava Marlene Dietrichové ve filmu „Modrý anděl“. Způsob, jak se vypořádat s Chironem/Neptunem, spočívá v nalezení rovnováhy, v konstruktivním vypouštění džinů Neptunu z láhve, v dávání průchod sympatiím a představivosti, aniž bychom se vzdali reality. Pokud Neptun potlačujete, navštěvujte kurzy umění (nebo ještě lépe tance). Věnujte se nějaké dobrovolnické charitativní činnosti. Pokud jste náhodou malířský typ Chirona/Neptuna, vaše krytí je prozrazeno. Maling není skutečným problémem. Je to kouřová clona, kterou se snažíte zakrýt své skutečné problémy. Probuďte se a vypořádejte se s nimi.

Chiron a Pluto: Pluto je jako super verze Marsu. Jeden z hlavních rozdílů spočívá v tom, že Mars je obvykle otevřený a zjevný, zatímco Pluto vládne skrytým, podvědomým silám, které se nepozorovaně hromadí a pak vybuchují s vulkanickou silou. Negativní stránkou je, že aspekty Chiron/Pluto mohou (stejně jako Chiron/Mars) způsobit, že se člověk stane agresivním tyranem. Mars však bude ostatní jen postrkovat, Pluto chce zcela dominovat. Velmi negativním příkladem je Francisco Assis, brazilský sériový vrah, který má opozici Chironu na umístění Pluta v 5. domě. Pátý dům vládne romantice. Znovu připomínám, že jeden aspekt sám o sobě masového vraha neudělá.

Sériových vrahů je na světě velmi málo, ale protože se Chiron i Pluto pohybují pomalu, měli tento aspekt téměř všichni narození ve stejném roce, a to může znamenat více než milion lidí. Důvodem, proč Chiron/Pluto může způsobit, že se člověk chová panovačně, je kompenzace podvědomého strachu ze slabosti a bezmoci. Lékem pro tento typ Chiron-Pluto je konfrontace s vlastním vnitřním pocitem slabosti. Naopak plutonská síla by mohla být potlačena. Výsledkem by mohl být někdo, kdo je neustále šikanován šikanisty nebo kdo vychází ze špatného konce v mocenských bojích. Bojí se dát svou sílu najevo. Je pravděpodobné, že když byli dětmi, jakékoliv uvolnění této obrovské plutonské síly způsobilo, že jejich rodiče tvrdě narazili a Pluto byl zatlačen do podzemí. Lékem je zde rozpoznání a převzetí odpovědnosti za vlastní sílu a nalezení způsobů, jak ji konstruktivně vypustit ven.

Pozitivnějším příkladem Pluta/Chirona je Jonas Salk, vynálezce první účinné vakcíny proti obrně. Neměl sice aspekt mezi Chironem a Plutem, ale měl Slunce naproti střednímu bodu Chiron/Pluto. V jeho případě se dramaticky projevila pozitivní, léčivá stránka Chironu i Pluta. Dalším pozitivním příkladem je George Bernard Shaw, který měl Chirona v 9. domě (filozofie, vydavatelství, „vyšší“ duševní funkce), jenž tvořil kvadraturu s Plutem ve 12. domě (omezení, „skryté“ věci). Jeho Chiron byl také v protikladu ke Slunci a Venuši, takže síla se projevila hlavně v intelektuálních záležitostech.

Chiron a ascendent: Protože Ascendent je vždy přesně naproti Descendentu, aspekt k jednomu je zároveň aspektem k druhému. To znamená, že pokud máte aspekt Chiron/Ascendent, musíte mít také aspekt Chiron/Descendent. V důsledku toho tato kombinace ovlivňuje způsob, jakým začínáme, náš počáteční přístup ke světu a způsob, jakým nás lidé vnímají (Ascendent). Ovlivňuje však také způsob, jakým se vztahujeme k ostatním (Descendent). Lidé s aspekty Chiron/Ascendent mohou být skvělými učiteli nebo léčiteli, ale na povrch může vyplout i jejich divoká stránka. Snadněji „zraňují“ druhé nebo jsou jimi zraňováni. Pozitivním způsobem, jak toho využít, by bylo pomáhat druhým řešit jejich problémy.