Vad är ISNetworld – Bayard Safety

Vad är ISNetworld?

Om du är verksam i en bransch som är beroende av att arbeta med entreprenörer och leverantörer har du troligen stött på behovet av att skapa standarder och krav som alla entreprenörer och leverantörer måste uppfylla för att kvalificera sig för att arbeta med ditt företag. Vissa branscher är reglerade av lokala, delstatliga och federala riktlinjer, även utöver de riktlinjer som företaget har fastställt. Det kan vara en utmaning att se till att alla leverantörer uppfyller minimikraven. Detta kan inkludera säkerhetsutbildning som hjälper till att hålla dina projektarbetsplatser att undvika tidsenliga och kostsamma skador.

ISNetworld är en plattform som gör det möjligt för företag att verifiera kvalifikationer för efterlevnad hos flera entreprenörer och leverantörer. Eftersom ISNetworld är världsledande inom den här typen av saker är det också ett bra ställe för entreprenörerna och leverantörerna att samla alla sina certifikat för utbildning i överensstämmelsekvalifikationer. ISNetworld hjälper till att koppla samman 75 000 entreprenörer och leverantörer med 650 företag som behöver deras tjänster runt om i världen. ISNetworld hjälper dessa företag att hantera risker på sina arbetsplatser.

ISNetworld är en onlineplattform. Dess storlek och räckvidd har gjort det möjligt för många företag att bygga upp relationer med kvalificerade leverantörer av förnödenheter och arbetskraft. Genom att använda ISNetworld kan företagen verifiera varje entreprenörs utbildningsregister för kvalificering samt se eventuella varningar som kan ha listats på grund av tidigare överträdelser på arbetsplatsen. Detta bidrar till att minska risken för att anlita en entreprenör som inte förstår rollens behov eller de säkerhetskrav som krävs för att hålla en arbetsplats säker.

För att använda ISNetworld laddar entreprenörer och leverantörer upp sin information i onlineplattformen baserat på lagstadgade krav och den anlitande kundens/företagets behov. ISNetworld granskar den självrapporterade informationen och verifierar den i förhållande till tillsynsmyndigheter och den anlitande kundens angivna behov. Verifieringsprocessen sker genom ISNetworlds eget team för gransknings- och verifieringstjänster (RAVS). Det ger de inhyrande företagen lite mer trygghet när det gäller kvaliteten på de uppgifter som matas in i systemet.

ISNetworld hjälper företag att samla in och granska olika HSEQ-dokument och information som arbetstid, skriftliga program, skador och tillbud. Online-databasen gör det möjligt att samla in och granska försäkringar och andra upphandlingsrelaterade dokument, t.ex. leverantörsintyg och historik över arbetsskadeersättning. Den hjälper företag att spåra slutförandet av utbildning på medarbetarnivå, kompetenser och kvalifikationer som krävs för att utföra de specificerade arbetsuppgifterna. Systemet gör det möjligt för företag att enkelt ha revisioner av hela sin personalbas av leverantörer och entreprenörer.

Kundtjänstteamet på ISNetworld, även känt som ISN, är bemannat med erfarna yrkesverksamma personer från branschen som är engagerade i att ge service i världsklass till våra kunder varje dag. De hjälper företag att förstå och använda de rapporteringsverktyg och dataanalyser som görs tillgängliga för hyrande kunder och entreprenörer och leverantörer för att jämföra era prestationer med andra företag. Att lära sig ett nytt system med så många robusta funktioner som ISN kan vara skrämmande även för de mest tekniskt kunniga medarbetarna. Kundtjänstteamet finns där för att hjälpa till att se till att företagen får full nytta av ISN.

Bayardo Safety LLC hjälper företag att förenkla ISNetworld®-processen genom att ta på sig den dagliga hanteringen av ISNetworld. Detta hjälper till att se till att ditt företag uppfyller alla ISNetworld® hälso- och säkerhetskontroller för att bekräfta att ditt företag uppfyller statliga bestämmelser och företagspolicy. Bayardo Safety LLC kan förenkla verifieringsprocessen för ditt företag och hjälpa företag att uppfylla alla krav på efterlevnad.

Bayardo Safety LLC tar på sig hanteringen av ditt ISN-konto, vilket gör det möjligt för företaget att möta alla utmanande hinder i online-plattformen, Detta kommer att ge dig sinnesro och självförtroende, med vetskapen om att alla ISNetworld®-krav uppfylls i tid och på ett professionellt sätt.