Skador på hamstring (Biceps Femoris, Semitendinosus & Semimembranosus)

Grundläggande om muskler och senor: Ledrörelse sker genom muskelkontraktion. Musklerna fäster vid benet med hjälp av senor i vardera änden. Muskelkontraktionen kan vara koncentrisk, vilket innebär att muskeln förkortas, eller excentrisk, vilket innebär att kontraktionen sker samtidigt som muskeln förlängs. Excentrisk kontraktion inträffar eftersom leden rör sig i motsatt riktning, även medan muskeln är igång. Muskler som kontraherar tillsammans på samma sida av en led kallas agonistiska vilket innebär att de arbetar tillsammans. Muskler på den motsatta sidan av leden som gör att den rör sig i motsatt riktning kallas antagonistiska. Ledrörelse kräver att musklerna arbetar samtidigt på båda sidor för att få en balanserad rörelse. Om muskeln bara skulle fungera på ena sidan av leden skulle leden bara kollapsa i den riktningen. Muskler som är igång på den motsatta sidan av leden, även om de förlängs, kontrollerar hastigheten och omfattningen av den ledrörelse som sker. Muskel- och senskador uppstår på grund av en excentrisk kraft där muskeln försöker dra ihop sig samtidigt som den sträcks ut. Muskelskador (försträckning) uppstår där muskeln går ihop med senan (myotendinous junction). Seneskador uppstår där senan ansluter till benet.

Hamstrings: Hamstrings är en grupp av tre muskler (biceps femoris, semimembranosus och semitendinosus) som utgår från bäckenbenets ischium på baksidan av höften (”sittbenet”) och sedan sträcker sig ner på baksidan av låret och sätter sig på underbenets ovansida (tibia och fibula) bakom knäet. De är ”tvåledsmuskler” eftersom de arbetar i två leder: De sträcker höften och böjer knät. (Fig 1) Hamstringsskador är vanliga eftersom de utsätts för mer excentriska krafter som samtidigt arbetar över höften och knät. (Fig 2) Dessa tre muskler har olika myotendinförbindelser i båda ändarna, och därför kan en skada på hamstringsmuskeln uppstå praktiskt taget var som helst upp och ner på lårets baksida.