Så här återställer du en trådlös handkontroll för XBox 360

Den trådlösa handkontrollen för Xbox 360 gör det möjligt för användare att spela spel på sina konsoler utan att behöva sträcka ut sladdar över hela rummet. Innan den trådlösa kontrollenheten används måste den synkroniseras med Xbox 360-konsolen och kommer att förbli ansluten till konsolen efter att både kontrollenheten och spelsystemet har stängts av. Det finns några steg du måste ta för att återställa synkroniseringen för en ny konsol.

Sätt på den trådlösa handkontrollen genom att trycka på och hålla in knappen ”Guide” i mitten av handkontrollen. Lamporna runt guide-knappen ska börja blinka.

Sätt på Xbox 360-konsolen genom att trycka på ”Power”-knappen.

Dryck på ”Sync”-knappen på Xbox 360-konsolen. Den är placerad precis under minneskortplatserna och ovanför strömbrytaren.

Dryck på ”Sync”-knappen på den trådlösa handkontrollen. Denna knapp är placerad på framsidan av kontrollern bredvid laddningsporten.

Varsko på ljusringen. Den ska sluta blinka och en kvadrant ska förbli tänd. Detta indikerar styrenhetens position. Om endast en enhet är ansluten till Xbox 360-konsolen ska ljuset i den övre vänstra kvadranten fortsätta att lysa för att indikera att handkontrollen är i första läget.

Tips

Om knappen ”Guide” inte blinkar när du trycker på den ska du kontrollera batterierna. De kan behöva bytas ut.

Varningar

Den trådlösa handkontrollen kan endast synkroniseras med en konsol åt gången. Om du nollställer kontrollenheten på en ny konsol måste du nollställa den igen för att använda den på en annan Xbox 360-konsol.