Prissättning

Vad är prissättning?

Priset är den summa pengar som tas ut för en produkt/tjänst eller det totala värdet av det utbyte som konsumenten erbjuder för att använda en produkt/tjänst. Priset är en av de viktigaste faktorerna som påverkar konsumentens köpbeslut. Särskilt inom priskänsliga segment spelar en korrekt prissättning en viktig roll för produktens eller tjänstens framgång. Ett högt pris får köparen att leta efter andra alternativ. Å andra sidan kan ett lågt pris ge intryck av att produkten är av låg kvalitet. Marknadsförare måste därför vara mycket noga med att fastställa rätt pris.

Processen för prissättning beskrivs nedan

Det första steget i prissättningen är att identifiera företagets prissättningsmål. Företagens mål kan vara att öka vinsten eller att maximera marknadsandelen. I det första fallet kan prissättningen vara premium medan man i det senare fallet fokuserar på att öka volymen genom att erbjuda låga priser. Företagens fem huvudmål är

1.Överlevnad

2.Maximal löpande vinst

3.Maximal marknadsandel

4.Maximal marknadsavskärmning

5.Produktkvalitet Ledarskap

Exempel: Sony använder sig av marknadskrävande priser

När företagets mål är fastställt måste efterfrågan på produkten analyseras, eftersom efterfrågan kommer att variera med olika prissättning. En uppskattning av efterfrågan hjälper till att förstå marknadens priskänslighet och efterfrågekurvan. Analyser av efterfrågan hjälper oss att komma fram till ett pristak. Kostnadsberäkningen ger ett prisgolv. För att kunna fastställa korrekta priser bör ledningen veta hur olika produktionsnivåer påverkar de totala kostnaderna. Att känna till konkurrenternas kostnader och priser hjälper till att positionera produkten bättre när det gäller priset.

I allmänhet används olika metoder för prissättning av produkter beroende på produkttyp och bransch. De är

-Kostnadsorienterad prissättning-Full cost/Direct cost

-Konkurrensorienterad prissättning-Going rate/konkurrenskraftig budgivning

-Marknadsföringsorienterad prissättning

Denna artikel har forskats &författats av Business Concepts Team. Den har granskats & och publicerats av MBA Skool Team. Innehållet på MBA Skool har skapats endast i pedagogiskt & akademiskt syfte.

Bläddra i definitionen och betydelsen av fler liknande termer. Management Dictionary täcker över 2000 affärsbegrepp från 6 kategorier.

Sök &Utforska : Affärsbegrepp