Pålitliga polstallbyggare med service i PA och Maryland

Anpassningsbara PA stolpbyggnader

Vid Blue Ridge Builders använder vi samma material och process för att bygga våra stolpskjul som våra PA stolpbyggnader. Förutom stolpstallar kan våra stolpstallbyggare skapa stolpstallgarage och andra stolpbyggnader. Alla våra stolpskjul är konstruerade med en fyrdubbel lamellstolpe och är 4 fot i marken. Våra PA stolpbyggnader, lador och garage har metalltak. Eftersom vi är ett fullserviceföretag för jordbrukskonstruktion kan vi ta hand om alla delar av stolpbyggnadsprocessen från metalltaket till strukturen till fundamentet.

En av fördelarna med att skapa en stolpladugård eller byggnad är att de är extremt mångsidiga. Oavsett om du behöver en stolpstall för din boskaps-, jordbruks- eller kraftutrustning, eller för att lagra lösa delar runt gården, kan den uppfylla alla dessa behov. Om du vill skapa en stolpstall för boskap kan vi lägga till friboxar, utfodringsstationer och häststallar. Vi har många unika anpassningsfunktioner för våra PA-pålbyggnader som extra dörrar (inklusive hydrauliska dörrar), topptak för att passa stora traktorer, anpassade boxar och isolering. Om du vill skapa en byggnad eller ladugård på din fastighet, kontakta våra stolpbyggnadsexperter för att få en offert idag!