Lider du av ångest? Drick Kava…

En medicinalväxt från södra Stilla havet, som ofta dricks som te, lindrar också ångest på ett säkert och effektivt sätt.

Den första kliniska prövningen av växten visade att ett vattenlösligt extrakt av kava, administrerat som tablett, var effektivt för att behandla ångest och förbättra humöret.

Jerome Sarris, doktorand vid University of Queensland School of Medicine, sade att den placebokontrollerade studien visade att kava var ett effektivt och säkert behandlingsalternativ för personer med kronisk ångest och varierande nivåer av depression.

”Vi har kunnat visa att Kava erbjuder ett naturligt alternativ för behandling av ångest, och till skillnad från vissa läkemedelsalternativ har mindre risk för beroende och mindre potential för biverkningar”, sade Sarris, som genomförde studien.

Varje vecka fick deltagarna en klinisk bedömning samt ett självskattningsformulär för att mäta deras ångest- och depressionsnivåer.

Forskarna fann att ångestnivåerna minskade dramatiskt för deltagare som tog fem tabletter kava per dag jämfört med placebogruppen som tog dummypiller.

”Vi fann också att kava hade en positiv inverkan på att minska depressionsnivåerna, något som inte hade testats tidigare”, sade Sarris.

År 2002 förbjöds kava i Europa och Kanada på grund av oro för levertoxicitet.

Men även om treveckorsförsöket inte gav upphov till några större hälsoproblem när det gäller det använda kavaextraktet, sade forskarna att det krävs större studier för att bekräfta läkemedlets säkerhet.

”När kava extraheras på lämpligt sätt kan kava ge mindre eller inga potentiella leverproblem. Jag hoppas att resultaten kommer att uppmuntra regeringarna att ompröva förbudet”, sade Sarris.

”Etanol- och acetonutdrag, som ibland använder de felaktiga delarna av kava, såldes i Europa. Det är inte det traditionella sättet att förskriva kava på Stillahavsöarna”, tillade han enligt ett meddelande från universitetet.

Resultaten är planerade att publiceras i Psychopharmacology.