Hälsovårdsmyndigheter varnar för utbrott av sällsynt förlamande sjukdom

Fall av akut flaccid myelit (AFM), en sällsynt polio-liknande sjukdom som kan orsaka förlamning, förväntas följa tidigare trender och öka i år, enligt USA:s Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Den 31 augusti 2020 hade 21 bekräftade fall konstaterats i år.

AFM drabbar främst barn i åldern fyra till sex år (cirka 90 % av fallen) men kan även drabba äldre barn och vuxna, enligt CDC. Sjukdomen börjar vanligtvis med feber och/eller luftvägssymptom. Dessa problem börjar ungefär en till två veckor innan muskelsvaghet plötsligt utvecklas i en eller flera lemmar. Andra vanliga symtom är förlust av muskeltonus, svårigheter att gå och smärta i nacke, rygg, ben och armar. Det långsiktiga utfallet för personer med AFM är okänt. Behandlingen är inriktad på att hantera symtomen och kan inkludera aggressiv sjukgymnastik.

Fallen av AFM når vanligtvis sin topp under augusti till november. I en färsk rapport i CDC:s Morbidity and Mortality Weekly (MMWR) konstateras att sedan myndigheten började spåra AFM 2014 har fallen ökat kraftigt vartannat år. Under den senaste toppnoteringen 2018 fick CDC rapporter om 238 bekräftade fall hos barn i USA. Mer än tre fjärdedelar av patienterna sökte vård inom en dag efter att de fått muskelsvaghet. De flesta av dem (64 %) gick direkt till en akutmottagning. Totalt sett blev 98 % av patienterna inlagda på sjukhus och 54 % togs in på en intensivvårdsavdelning (ICU). Nästan en fjärdedel av ICU-patienterna behövde intubering och respirator för att kunna andas, enligt rapporten.

Publicerade rapporter säger att färre än 1 av 1 miljon barn i världen har drabbats av AFM. Medan Kanada, Frankrike, Storbritannien, Norge och andra länder har rapporterat fall har utbrotten av denna förödande sjukdom varit mer uttalade i USA. Mer än 630 amerikaner har fått diagnosen AFM sedan CDC började spåra sjukdomen 2014.

Vetenskapsmännen är fortfarande osäkra på exakt vad som orsakar AFM. Enligt National Institutes of Health tyder bevis från vetenskapliga studier alltmer på att orsaken är en typ av virus som kallas enterovirus. CDC säger att framför allt enteroviruset EV-D68 är en trolig, primär orsak till AFM i USA. Poliovirus, som är ett enterovirus som orsakar förlamning, har inte kopplats till AFM, enligt CDC. Andra möjliga orsaker till AFM är flavivirus (t.ex. West Nile-virus), adenovirus och herpesvirus. AFM har i allmänhet inte kopplats till SARS-CoV-2, det virus som orsakar COVID-19. Coronavirus tillhör inte samma genetiska familj som de enterovirus som förknippas med AFM.

En del av de virus som förknippas med AFM orsakar luftvägssymptom och kan lätt spridas mellan människor. CDC uppmanar människor att skydda sig genom att vidta åtgärder för att minska risken för att få luftvägssjukdomar eller sprida dem till andra. Sådana åtgärder inkluderar att tvätta händerna väl och ofta, täcka hosta och nysningar med näsdukar eller ärmar, desinficera ytor och undvika personer som är sjuka.

AFM kan vara svårt att diagnostisera eftersom det liknar andra sjukdomar som påverkar nervsystemet. Vid diagnostisering av AFM förlitar sig vårdpersonal på att samla in en grundlig medicinsk historia, notera patientens tecken och symtom, en fysisk undersökning och en MRT av ryggraden, som kan visa lesioner i ryggmärgens grå substans. Andra tester som kontrollerar nervledning och muskelreflexer kan utföras. Laboratorietester kan omfatta testning av cerebrospinalvätska, blod, avföring och/eller andningsprov för att upptäcka virus som tros orsaka sjukdomen.

CDC uppmanar föräldrar, vårdpersonal och personal på akutmottagningar att vara uppmärksamma på AFM och misstänka det när barn drabbas av plötslig svaghet i lemmarna, särskilt under sensommaren och den tidiga hösten. Nyligen insjuknade i luftvägssjukdomar eller feber och förekomst av nack- eller ryggsmärta eller neurologiska symtom som muskelsvaghet, förlust av muskeltonus eller svårigheter att gå bör också väcka oro.

”När vi nu går in i dessa kritiska månader vidtar CDC nödvändiga åtgärder för att hjälpa kliniker att bättre känna igen tecken och symtom på AFM hos barn”, säger CDC:s direktör Robert Redfield, M.D. ”Det är viktigt att känna igen och ställa en tidig diagnos. CDC och folkhälsopartners har stärkt systemen för tidig upptäckt av sjukdomar, vilket är ett viktigt steg mot snabb behandling och rehabilitering av barn med AFM.”

En del experter är oroliga för att föräldrar kan tveka att söka vård för barn som lider av AFM-symtom eftersom de är oroliga för riskerna att smittas med COVID-19. Men CDC:s tjänstemän har betonat att AFM är en medicinsk nödsituation och att de som lider av potentiellt relaterade symtom får omedelbar medicinsk vård, även i områden med höga halter av COVID-19.

Det är okänt hur COVID-19-pandemin och sociala distanseringsåtgärder kan påverka cirkulationen av virus som kan orsaka AFM, eller om COVID-19 kommer att påverka hälso- och sjukvårdsystemets förmåga att snabbt upptäcka och reagera på AFM, tillade CDC. Om sociala distanseringsåtgärder minskar cirkulationen av enterovirus i år kan AFM-fallen bli färre än förväntat eller så kan utbrottet fördröjas.

Under tiden har Thomas Clark, M.D., biträdande direktör för CDC:s division för virussjukdomar, uppmanat sjukvårdspersonal att vara vaksamma när det gäller AFM och att omedelbart utvärdera alla som har symtom på detta. Han noterade att vissa läkare kan behöva träffa patienter via telemedicinska möten. Hälso- och sjukvårdspersonal bör inte vänta med att lägga in patienter med misstänkt AFM på sjukhus, betonade han.