Fördröjd utlösning

Om du aldrig har fått utlösning genom någon form av stimulering bör du konsultera en urolog för att avgöra om problemet har en fysisk orsak. (Exempel på stimulering är nattlig nedsmutsning, onani eller samlag.)

Konsultera en terapeut som specialiserat sig på utlösningsproblem om du inte kan få utlösning inom en rimlig tidsperiod. Sexterapi involverar ofta partnern. I de flesta fall kommer terapeuten att lära dig om sexuell respons. Du kan också lära dig att kommunicera och vägleda partnern för att ge lämplig stimulans.

Terapin innebär ofta en rad ”hemläxor” för paret. I hemmets avskildhet deltar du och din partner i sexuella aktiviteter som minskar trycket på prestation och fokuserar på njutning.

Normalt sett kommer ni inte att ha sex på en viss tid. Under denna tid kommer du gradvis att lära dig att njuta av utlösning genom andra typer av stimulering.

I fall där det finns ett problem med förhållandet eller en brist på sexuell lust kan terapi krävas för att förbättra förhållandet och den känslomässiga intimiteten.

I vissa fall kan hypnos vara användbart som komplement till terapi. Detta kan vara till hjälp om en partner inte vill delta. Självbehandling av detta problem är ofta inte effektivt.

Om ett läkemedel verkar vara orsaken till problemet, prata med din vårdgivare om andra läkemedelsalternativ. Sluta aldrig att ta ett läkemedel utan att först rådgöra med din vårdgivare.