Aktivering av e-postkonto för studenter – Akademiker

Aktivering av e-postkonto för studenter

Steg 1: Aktivera UMS-konton

Om du redan har aktiverat ditt konto vid University of Maine at Machias kan du hoppa till steg 2.

För att aktivera ditt UMS-konto:

 • Gå till mail.maine.edu/um/ActivateAccount och följ anvisningarna för antagningssökande.
 • Inför student-ID-nummer och aktiveringsnyckel från ditt antagningsbrev. Klicka på Fortsätt.
 • Du bör se ditt nya användar-ID, lösenord och din e-postadress. Denna information bör hållas privat. Spara eller skriv ut informationen och förvara den på ett säkert ställe.
 • När du har aktiverat ditt UMS-konto har du tillgång till MaineStreet-portalen och ditt e-postkonto @maine.edu. Observera att det tar 30-60 minuter efter aktiveringen innan studenterna kan logga in på MaineStreet igen.

Steg 2: Logga in på MaineStreet

 • Gå till MaineStreet Login
 • Inför ditt användar-ID och lösenord från steg 1. (Kontakta IT-hjälpen för att få hjälp med att återskapa förlorade nummer och lösenord)
 • Klicka på Student Self-Service i menyn till vänster
 • Klicka på Student Center

Steg 3: Ställ in @maine.edu Email

@maine.edu är UMM:s officiella epostsystem, genom vilket universitetet kommer att skicka viktig information, som t.ex. om finansiellt stöd, bostäder, etc. Du är ansvarig för all information som skickas till detta konto. Kontrollera denna e-post regelbundet eller vidarebefordra den till ett konto som du kontrollerar ofta.

För att läsa e-post:
 • Gå till gmail.maine.edu
 • Logga in med ditt användar-ID och lösenord från steg 1. (Kontakta IT-hjälpen för att få hjälp med att hämta förlorat nummer och lösenord)
För att vidarebefordra din e-post:

(Observera: endast ny e-post kommer att vidarebefordras)

 • Gå till mail.maine.edu
 • Klicka på Forward your @maine.edu till en annan adress
 • Följ instruktionerna

Steg 4: Kontrollera din To Do-lista

Din To Do-lista innehåller förfrågningar om information för att slutföra din ansökan om antagning och finansiellt stöd samt uppföljningsobjekt som slutliga utskrifter, vaccinationsjournaler och placeringstester. Kontrollera den regelbundet.

 • I Student Center finns det till höger på skärmen en ruta som heter ”To Do list”
 • Om du ser objekt på din To Do list kan du klicka på ”Details” (detaljer) för att få veta mer.
 • I To Do list-skärmen kan du klicka på de begärda objekten för att få veta mer om dem. Detta öppnar detaljsidan för objektet i To Do-listan, som vanligtvis innehåller information om vart du ska skicka det begärda dokumentet och vem du ska kontakta om du har frågor.

Behövs hjälp? Besök accounts.maine.edu eller kontakta UMM IT Help Desk.