10 högst betalande specialiteter för sjuksköterskor

Med den ständigt ökande efterfrågan på hälso- och sjukvård är det ingen överraskning att sjuksköterskor är mer eftertraktade än någonsin tidigare. Förutom arbetsmarknaden och andra faktorer som plats och erfarenhetsnivå spelar specialiteten utan tvekan en stor roll när det gäller att bestämma lönen för sjuksköterskor. Vilka specialiteter för sjuksköterskor tjänar mest?

Det är svårt att fastställa exakt vilka specialiteter för sjuksköterskor som tjänar mest eftersom det varierar beroende på antal års erfarenhet och praktikplats. Med hjälp av information från Advance for NPs and PAs årliga undersökning kan vi dock få en uppfattning. Baserat på undersökningsresultaten har sjuksköterskor inom dessa specialiteter de högsta lönerna inom området.

1. Nurse Practitioner inom akutvård (152 165 dollar)

Kliniker för akutvård är alltmer efterfrågade och söker ständigt NP:s på olika kompetensnivåer, även nyutexaminerade. Även om NP:s inom akutsjukvården vanligtvis arbetar långa 12-timmarsdagar med ett antal patienter med akuta sjukdomar och skador, är det många som njuter av flexibiliteten att arbeta bara några få dagar i veckan och av att ligga i toppen av löneskalan.

Är du redo att trivas?

Lär dig mer om vårt online-utbildningsresidensprogram; vi kopplar ihop klinisk och yrkesmässig utveckling för att ta avancerade vårdgivare till nästa nivå. Få mer information>>

2. Sjuksköterska på akutmottagningen (130 122 dollar)

Sjuksköterskor på akutmottagningen arbetar på akutmottagningen i en miljö där det råder ett högt tempo och där patienter i alla åldrar och med varierande svårighetsgrad behandlas. Att arbeta på akutmottagningen innebär vanligtvis att man måste arbeta på udda tider, helger och semestrar. Även om specialiteten en gång i tiden var det bäst betalande området för sjuksköterskor på akutmottagningar och har sjunkit till andra plats, har den genomsnittliga lönen för sjuksköterskor på akutmottagningar ändå ökat under de senaste tre åren.

3. Psykiatrisk sjuksköterska (116 806 dollar)

Som även kallas sjuksköterska inom psykisk hälsa, liknar psykiatrisk sjuksköterska en psykiatrisk sjuksköterskas roll den som en psykiatriker har. Sjuksköterskor inom detta område hanterar medicineringsregimer, tillhandahåller ärendehanteringstjänster och erbjuder krishantering. Psych NPs löner har varit stabila och ligger på tredje plats bland de högst betalda specialiteterna sedan 2013.

4. Sjukhusbaserad sjuksköterska (114 145 dollar)

Som två steg uppåt sedan 2013 har sjukhusbaserade sjuksköterskor fått en löneökning på mer än 15 000 dollar per år. NPs på sjukhus är ansvariga för att ta hand om intagna patienter under hela deras sjukhusvistelse. De kan också följa upp patienterna efter utskrivningen på sjukhusanslutna kliniker.

5. Hospitalist Nurse Practitioner (112 744 dollar)

Med tanke på att sjukhusen ser en minskning av antalet läkare och av arbetsbelastningen för läkare på sjukhus, är det många som finner en lösning genom att lägga till sjuksköterskor i sina hospitalistteam. Sjuksköterskor som ofta är certifierade som sjuksköterskor för akutvård erbjuder tjänster till patienter med komplexa akuta hälsoproblem som antingen inte har någon primärvårdsläkare eller vars läkare inte besöker patienten på sjukhuset.

6. Sjuksköterska inom kvinnohälsa (99 062 dollar)

Sjuksköterskor inom kvinnohälsa betjänar sina patienter på en mängd olika verksamhetsställen, t.ex. på kliniker för prenatalt och familjeplanering, samt på privata mottagningar för infertilitet och urogynekologi. WHNP:s tar på sig ledarroller som primärvårdare för kvinnor från tonåren till barnafödande och högre åldrar.

7. Primary Care Nurse Practitioner (98 628 dollar)

En viktig del av lösningen på USA:s primärvårdsdilemma, NPs inom denna specialitet tillhandahåller högkvalitativ, men ändå kostnadseffektiv och patientcentrerad vård. Sjuksköterskor inom primärvården är alltmer efterfrågade, särskilt i landsbygdssamhällen.

8. Family Practice Nurse Practitioner (98 532 dollar)

Då FNP:s har flexibiliteten att behandla patienter i alla åldrar i olika vårdmiljöer finns det ett stort antal anställningsmöjligheter inom denna specialitet, särskilt för nyutexaminerade. Med så många kliniker för primärvård och akutvård som öppnas runt om i landet för att möta efterfrågan på hälso- och sjukvård är det ingen överraskning att detta är en av de bäst betalda specialiteterna.

9. Cardiology Nurse Practitioner (97 953 dollar)

Cardiology NPs finner tillfredsställelse i en mängd olika kliniska miljöer och sjukhusmiljöer. Vare sig man väljer att arbeta på en hjärtklinik med anknytning till ett lokalt sjukhus eller enbart på koronarvårdsavdelningar, ger den mångsidiga praktikmiljö som denna specialitet omfattar en blandning av erfarenheter under en kardiologisjuksköterskas karriär.

10. Pain Management Nurse Practitioner (97 940 dollar)

Sjuksköterskans roll som sjuksköterska inom smärtbehandling har nyligen uppstått och vuxit snabbt, vilket bidrar till att lindra bristen på vårdgivare inom denna specialitet. Sjuksköterskor inom smärtbehandling måste ha medkänsla och ge empatisk och respektfull behandling, särskilt i en tid då känslighet för missbruksfrågor är av yttersta vikt.

Hur är din lön som sjuksköterska i jämförelse?