Ökad risk för cancer kvarstår långt efter behandling av precancerösa förändringar i livmoderhalsen

Enligt resultaten av en studie som publicerats i British Medical Journal har kvinnor som behandlats för precancerösa förändringar i livmoderhalsen med hög grad av cancer (cervical intraepithelial neoplasia grade 3) större sannolikhet än kvinnor i den allmänna befolkningen att senare utveckla livmoderhals- eller vaginalcancer. Dessutom kvarstår denna ökade risk i minst 25 år.

Precancerösa förändringar i livmoderhalsen kallas cervikal intraepitelial neoplasi (CIN). Svårighetsgraden av CIN graderas på en skala från 1 till 3, där 3 är den allvarligaste. CIN2 och CIN3 betraktas som ”höggradig” CIN och kan utvecklas till cancer om de inte behandlas.

Avhängigt av CIN:s omfattning och svårighetsgrad kan kvinnor behandlas med tekniker som loop electrosurgical excision procedure (LEEP), konisering, laserablation eller kryoterapi.

Och även om behandling av höggradig CIN minskar sannolikheten för livmoderhalscancer kan risken för livmoderhalscancer bland kvinnor med en historia av CIN förbli högre än risken i den allmänna befolkningen.

För att utvärdera riskerna för livmoderhalscancer och vaginalcancer efter diagnosen CIN3 genomförde forskare i Sverige en studie bland 132 493 kvinnor som hade diagnostiserats med CIN3 mellan 1958 och 2002. Efter diagnosen CIN3 utvecklade 881 av dessa kvinnor livmoderhalscancer och 111 vaginalcancer.

– Jämfört med kvinnor i den allmänna befolkningen hade kvinnor med en historia av CIN3 mer än dubbelt så stor risk att utveckla livmoderhalscancer och mer än sex gånger så stor risk att utveckla vaginalcancer.

– Risken för livmoderhalscancer och vaginalcancer förblev förhöjd i minst 25 år efter diagnosen CIN3.

Forskarna drog slutsatsen att kvinnor med en historia av CIN3 står inför en ihållande förhöjd risk för livmoderhalscancer och vaginalcancer jämfört med kvinnor i den allmänna befolkningen. Dessa resultat understryker vikten av långsiktig uppföljning efter behandling av CIN3.