F4 vízum:

Tartalomjegyzék

Az F4 vízum az amerikai bevándorlási vízumok családpreferencia-vízumoknak nevezett kategóriájának része. Ezek a vízumok lehetővé teszik az Egyesült Államokban jogszerűen tartózkodó állandó lakosok számára, hogy újraegyesüljenek családtagjaikkal. Ide tartoznak a testvérek és adott esetben a házastársak és a kiskorú, nem házas gyermekek.

Az F4 vízumra való jogosultsághoz az amerikai állampolgárnak legalább 21 évesnek kell lennie, és jogosultnak kell lennie arra, hogy testvéreit az USA-ba hozza.USA-ban élni, munkavállalási engedély (EAD) nélkül, de csak a társadalombiztosítási számukkal dolgozhatnak, valamint tanulmányokat folytathatnak.

Az F4 vízumot évente legfeljebb 65 000 vízumot adnak ki, ami korlátozza az USA kormánya által elfogadott és feldolgozott kérelmek számát.

Mik az F4 vízum feltételei?

Az F4 vízum követelményei között szerepelnek a jogosultsági feltételek mind az amerikai állampolgár külföldön élő testvérei, mind pedig a velük újraegyesülni kívánó amerikai állampolgár számára.

Az F4 vízum egyetlen feltétele azonban az, hogy legyen olyan testvére az Egyesült Államokban, aki amerikai állampolgár. Lehet házas és lehetnek gyermekei, és ők is jogosultak lennének az F4 vízumra, de ez nem követelmény.

Az amerikai állampolgárnak, aki testvérét szeretné tartósan az USA-ba hozni, a következő feltételeknek kell megfelelnie:

 • Az amerikai állampolgárnak U.S állampolgár
 • Legyen legalább 21 éves
 • A külföldön élő testvérekkel kell rendelkeznie, és ezt születési vagy örökbefogadási dokumentumokkal kell igazolnia
 • Az Egyesült Államokban kell élnie, és érvényes amerikai lakcímmel kell rendelkeznie

Hogyan kell az F4 vízumot kérelmezni?

Az F4 vízumkérelmezési folyamatnak azzal kell kezdődnie, hogy az amerikai állampolgár petíciót nyújt be testvéreinek az USA-ba történő beutazásához. A petíciót jóvá kell hagyni, hogy a testvérek és családjuk elkezdhessék az F4 vízum kérelmezését. A testvérek nem tudják elindítani a kérelmüket, és nem lesznek jogosultak, ha jóváhagyott petíció nélkül kérelmezik az F4 vízumot. Ez azt jelenti, hogy a kérelem két részre oszlik:

 • Az amerikai állampolgár petíciót nyújt be felnőtt gyermeke, házastársa és kiskorú gyermekei számára a U.S. Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalhoz (USCIS)
 • Amikor a petíciót jóváhagyják, a felnőtt gyermeknek és családjának kérelmeznie kell egy U.S nagykövetségen vagy konzulátuson a saját hazájukban

A petíció benyújtása

Az amerikai állampolgárnak az I-130-as űrlap (Petition for Alien Relative) benyújtásával kell petíciót benyújtania az USCIS-hez. A petícióban a testvért fő személyként kell feltüntetni, és ha a testvér házas és kiskorú gyermekei vannak, akkor a házastársat és a gyermekeket is fel kell sorolni. Ez megkönnyíti az egész család számára az F4 vízum megszerzését, ha a petíciót jóváhagyják.

A petíciót a Belbiztonsági Minisztériumon keresztül küldik el, és néhány hónapon belül feldolgozzák. Az USCIS ezután tájékoztatja a petíciót benyújtó személyt, hogy azt jóváhagyták vagy elutasították. Ha elutasítják, megadják az okot, és a kérelmező kijavíthatja a hibákat, és újabb petíciót küldhet. Ha a petíciót jóváhagyták, akkor a dokumentumokat elküldik a Nemzeti Vízumközpontnak (National Visa Center, NVC).

Az NVC ezután egy utasításokat és dokumentumokat tartalmazó csomagot küld a külföldi kérelmezőnek. A dokumentumok tartalmazzák az ügyszámot és a számla azonosító számát. Ezeket fogják használni a kérelmezési eljárás megkezdésekor, és a kérelmezők a díjak befizetéséhez.

Az évente rendelkezésre álló F4-es vízumok számának felső határa miatt azonban a kérelmezők nem tudják megkezdeni a kérelmezési folyamatot, amíg az elsőbbségi dátumuk nem aktuális. Ez azt jelenti, hogy csak akkor igényelheti az F4-es vízumot, amikor az összes F4-es vízumkérelem időrendi sorrendjében Önre kerül a sor. Ha például olyan sok kérelem érkezik, hogy az meghaladja a kétéves korlátokat, akkor az Ön kérelmét a harmadik évben fogják feldolgozni.

F-2A vízum kérelmezése

Amikor az Ön elsőbbségi dátuma aktuálissá válik, az NVC tájékoztatja Önt, hogy megkezdheti az F4 vízum kérelmezési folyamatát. Ha Ön mint amerikai állampolgár testvére házas és kiskorú gyermekei vannak, akkor mindannyiuknak külön-külön kell benyújtaniuk az F4 vízumkérelmet. Ezt a lakóhelye szerinti országban található amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson kell kitölteni.

File Form DS-260 Form DS-260

Form DS-260, Immigrant Visa Electronic Application (Bevándorlási vízum elektronikus kérelem) az a nyomtatvány, amelyet minden bevándorlási vízumot kérelmezőnek be kell nyújtania. Önnek, házastársának és gyermekeinek egy-egy DS-260-as nyomtatványt kell benyújtania. Ez egy online űrlap, amelyben meg kell adnia a háttérinformációit és a bevándorlási kérelmének indokait. Ahhoz, hogy hozzáférjen, meg kell adnia az NVC ügyszámát, hogy az összekapcsolódhasson az Ön jóváhagyott kérelmével. Amikor benyújtja a DS-260 űrlapot, kap egy megerősítő oldalt és számot, amelyet el kell mentenie, hogy a többi igazoló dokumentummal együtt elküldhesse az NVC-nek.

Teljes orvosi vizsgálat és oltás

Az USA-ba bevándorló kérelmezőknek meg kell felelniük az orvosi és oltási követelményeknek, ha tartósan az országban akarnak élni. Ezért az NVC tájékoztatja Önt arról, hogy Önnek és családjának milyen orvosi vizsgálatokon és oltásokon kell átesnie ahhoz, hogy teljesítse az F4 vízum követelményeit. Fel kell keresnie az engedéllyel rendelkező orvosokat, és be kell szereznie az oltásokat, valamint ki kell töltenie az orvos által aláírt dokumentumokat. Ezeket a dokumentumokat igazoló dokumentumokként csatolják majd, amikor elküldi az NVC-nek.

Dokumentumfájl összeállítása

A dokumentumfájljának tartalmaznia kell az összes szükséges dokumentumot, amely alátámasztja az ügyét. Meg kell győznie az NVC-t és az Egyesült Államok Nagykövetségét vagy Konzulátusát arról, hogy Ön és családja megfelel az összes követelménynek, és jogosult az F4 vízum megszerzésére. A dossziénak a következőket kell tartalmaznia:

 • A tervezett USA-ba való belépéstől számított 6 hónapnál hosszabb ideig érvényes útlevelek (az Ön útlevele, a házastársáé és adott esetben a kiskorú gyermekeké)
 • Egy aláírt I-864-es nyomtatvány, Affidavit of Support from the U.S petíciót benyújtó személy (a kérelmező testvére)
 • Formanyomtatvány DS-260 megerősítő oldal
 • Egészségügyi vizsgálat és oltási dokumentumok
 • Két fénykép személyenként az Amerikai vízumhoz szükséges fényképek követelményei szerint
 • A házasságkötést igazoló érvényes házassági anyakönyvi kivonat
 • A gyermekek születési anyakönyvi kivonatai vagy örökbefogadási okmányai
 • Bírósági és bűnügyi nyilvántartás és/vagy rendőrségi igazolás
 • Ha korábban már volt házas, be kell hoznia a válási vagy halotti anyakönyvi kivonatot annak igazolására, hogy a házassága hivatalosan megszűnt
 • Ha szolgált a hadseregben, be kell hoznia a katonai iratait

Meghallgatáson való részvétel

Minden bevándorlási kérelmet benyújtó személynek el kell mennie egy meghallgatásra egy tisztviselőhöz az U.S Nagykövetségen vagy konzulátuson a lakóhelyük szerinti országban. Miután az NVC meggyőződött arról, hogy elküldte az összes szükséges dokumentumot, kitűzik Önnek ezt az interjút, és Önnek időben részt kell vennie rajta. Ha a házastársa és kiskorú gyermekei is Önnel együtt nyújtják be a kérelmet, nekik is el kell kísérniük Önt az interjúra. Az interjúztató kérdéseket fog feltenni az előéletéről, és eldönti, hogy megkapja-e az F4 vízumot.

Kapja meg az NVC csomagot, és utazzon az USA-ba.

Ha a nagykövetség jóváhagyja a vízumot, akkor azt az útlevelébe pecsételik. Ezzel együtt a nagykövetség egy csomagot is ad Önnek, amelyet az USA-ba való első belépéskor magával kell vinnie, a csomagot semmilyen körülmények között nem szabad kinyitnia. A bevándorlási tisztviselő az amerikai belépési kikötőben fogja felbontani, és eldönti, hogy beléphet-e az országba vagy sem.

Mennyibe kerül az F4 vízum?

Az F4 vízum kérelmezésének folyamata során különböző díjakat kell fizetnie a kérelmezőnek és a kérelmezőnek. Az összegek változóak, és azokat az USCIS, a Belbiztonsági Minisztérium és az egyes amerikai nagykövetségek vagy konzulátusok határozzák meg, ahol a kérelmet benyújtja. A fizetendő díjak főbb kategóriái a következők:

 • Az I-130-as űrlap benyújtási díja
 • A DS-260-as űrlap feldolgozási díja
 • Az orvosi vizsgálat és az oltások díja
 • Az összes igazoló dokumentum beszerzésének és lefordításának díja
 • USCIS Immigrant Fee, amelyet a vízum megszerzése után és az USA-ba való utazás előtt kell megfizetnie.S. Az USCIS nem adja ki Önnek a zöldkártyát e díj megfizetése nélkül.

Mennyi ideig tart az F4 vízum feldolgozási ideje?

Mivel az F4 vízum esetében az egyenként kiadott vízumok számának felső határa van, a feldolgozási idő nagyon hosszú lehet. Az F4 vízum becsült ideje 1 évtől a szélsőséges 10 évig terjedhet, ami azt jelenti, hogy hosszú időbe telik, amíg Ön csatlakozhat testvéréhez az Egyesült Államokban.

F4 vízummal hozzáférhetek az amerikai egészségügyi ellátáshoz?

Igen, F4 vízummal rendelkezőként hozzáférhet az egészségügyi ellátáshoz az Egyesült Államokban, azonban az amerikai orvosi ellátás költségei a világon az egyik legmagasabbak közé tartoznak.

Egy láb- vagy kartörés kezelése 2500 dollárba kerül, míg egy amerikai kórházban való tartózkodás átlagosan több mint 10 000 dollárba kerülhet. Olyan egészségbiztosítást kell választania, amely a legjobban megfelel Önnek, amely összességében megfizethető is, és fedezi az Ön igényeit.

Az amerikai családi alapú bevándorlóvízumok egyéb típusai

A családi zöldkártyákat F előtaggal jelölik. Ezeknek a vízumoknak négy típusa van:

 • F-1 vízumot kapnak az amerikai állampolgárok nem házas fiai és lányai, valamint kiskorú gyermekeik
 • F-2 vízumot kapnak az amerikai állampolgárok házastársa és kiskorú gyermekei (F-2A vízum) vagy felnőtt gyermekei (F-2B vízum).S törvényes állandó lakosok
 • F-3 vízumot kapnak az amerikai állampolgárok házas gyermekei, akik házastársukkal és kiskorú gyermekeikkel együtt mennek az USA-ba
 • F4 vízumot kapnak az amerikai állampolgárok testvérei, akik házastársukkal és kiskorú gyermekeikkel együtt mennek az USA-ba. Ennek a vízumnak az igénybevételéhez az amerikai állampolgárnak legalább 21 évesnek kell lennie.