C.S. Lewis Négy szerelem – Néhány fontosabb idézet

  • Andi
  • 17 Aug 2009

Ma reggel befejeztem C.S. Lewis Négy szerelem című könyvének olvasását, amit anyukám javasolt nekem néhány hónappal ezelőtt. Ez már a reggeli írásgyakorlatom részévé vált, néhány oldalnyi nyelvezete rétegződött az elmémbe, mielőtt a saját szavaimat a lapra vetettem volna.

A könyv Lewis tanulmánya a világban létező négyféle szeretetről – a szeretetről, a barátságról, az erószról és a jótékonyságról. Stílusához híven bonyolult és mély részletekbe menően tárgyalja az egyes szeretetek tulajdonságait – hogy mik azok és mik nem, és természetesen Isten irántunk való szeretetéről szóló tanulmányával zárul, ami számomra ma tökéletes olvasmány. Itt van a kedvenc idézetem:

Mi Isten számára lettünk teremtve. Csak azáltal, hogy valamilyen tekintetben hasonlítunk Hozzá, csak azáltal, hogy az Ő szépségének, szeretetének, bölcsességének vagy jóságának megnyilvánulása vagyunk, bármelyik földi Kedves is gerjesztette a szeretetünket. Nem arról van szó, hogy túlságosan szerettük őket, hanem arról, hogy nem egészen értettük, mit szeretünk. Nem arról van szó, hogy arra kérnek bennünket, hogy forduljunk el tőlük, az oly kedves ismerősöktől, egy Idegenhez. Amikor meglátjuk Isten arcát, tudni fogjuk, hogy mindig is ismertük. Ő volt részese, ő teremtette, támogatta és mozgatta pillanatról pillanatra bennünk az ártatlan szeretet minden földi tapasztalatát. Minden, ami bennük igazi szeretet volt, még a földön is sokkal inkább az Övé volt, mint a miénk, és a miénk csak azért, mert az Övé.”

Pillanatokonként, azt hiszem, bepillantást nyerhetek abba, milyen érzés Isten mélységes szeretetét érezni, amely az egész világegyetemet mozgatja, és ezekben a pillanatokban minden mértéket meghaladó boldogság (milyen nagyszerű szó!) van. Mélységes békét jelent számomra a tudat, hogy erre lettem teremtve – arra, hogy szeressek és hogy szeressenek. Ez az életnek annyi könnyebb és annyi, de annyi nehezebb útja van.”

C.S. Lewis A négy szerelem borítója – The Four Loves by C.S. Lewis

.