Tutkimuksessa todettiin, että solriamfetoli on tehokas ja turvallinen liiallisen päiväväsymyksen hoidossa

Käsitellessään EDS:n hoitoon hyväksyttyjä hoitomuotoja tutkijat nostivat esiin solriamfetolin, selektiivisen noradrenaliinin ja dopamiinin takaisinoton estäjän, potentiaalisesti tehokkaana lääkkeenä. Ensimmäisenä kaksivaikutteisena dopamiinin ja noradrenaliinin takaisinoton estäjänä solriamfetoli on tarkoitettu potilaille, jotka kärsivät narkolepsian tai OSA:n aiheuttamasta väsymyksestä. Sitä ei kuitenkaan ole tarkoitettu hoitamaan OSA:n taustalla olevaa hengitystieobstruktiota, ja jatkuvaa hengitystiepainehoitoa suositellaan vähintään kuukauden ajan ennen käyttöä.

Tutkijat pyrkivät tutkimaan solriamfetolia tarkemmin potilailla, joilla on narkolepsian tai OSA:n yhteydessä EDS. He tekivät sähköisestä tietokannasta systemaattisen haun asiaankuuluvista satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista, joiden lopputulosmittaukset koskivat solriamfetolin tehoa tai turvallisuutta EDS:n hoidossa.

Arvioidut ensisijaiset lopputulokset sisälsivät keskimääräisen eron herätyskyvyn ylläpitotestissä (MWT), Epworthin univelka-asteikon (ESS) pistemäärän ja haittatapahtumien riskisuhteen, ja yhdistettyjen vaikutusestimaattien laskemiseen käytettiin satunnaisvaikutusten mallia. Tietokantahakua tehtäessä tunnistettiin 336 tietuetta, joista analysoitiin 8 artikkelia 6 kliinisestä tutkimuksesta. Tutkijat yhdistivät lopputulosmittaukset viidestä tutkimuksesta.

Löydöksissään tutkijat havaitsivat MWT:n kokonaiskeskiarvoeron (9,93 min; 95 %:n CI, 8,25-11,61) ja ESS-pisteiden keskiarvoeron (-4,44; 95 %:n CI, -5,5-3,38), jotka kumpikin puolsivat solriamfetolia lumelääkkeeseen verrattuna. Lisäksi solriamfetolin haittavaikutusten kokonaisriskisuhde oli 1,47 (95 % CI, 1,28-1,69), mikä osoittaa lisääntynyttä riskiä lääkettä käyttävien keskuudessa. Tosin yleisimmät luetellut haittavaikutukset olivat vähäisiä, toteavat tutkijat, ja niihin kuuluivat päänsärky, pahoinvointi, ruokahalun väheneminen, ahdistuneisuus, nenänielutulehdus ja unettomuus.

”Solriamfetoli on tehokas ja sillä on suotuisa turvallisuusprofiili narkolepsia- ja OSA-potilaiden EDS:n hoidossa”, päättelevät tutkijat. ”Solriamfetoli on hyvin siedetty ja sitä voidaan suositella näiden potilaiden EDS:n hoitoon.”