Oppitunti 2: Miten argumentoida – Filosofinen päättely – Filosofia

Miten siis varmistamme, että meitä hallitsee hyvä, terve, virheetön järki? Täydentämällä argumentoinnin taidon. Argumentti ei filosofiassa ole pelkkää huutelua. Sen sijaan filosofit väittävät, että uskomusten tueksi on aina esitettävä syitä, joita me kutsumme premisseiksi. Premissiot muodostavat argumenttisi rakenteen. Ne tarjoavat todisteita uskomuksellesi, ja sinulla voi olla niin monta premissiä kuin haluat, kunhan ne tukevat johtopäätöstäsi eli sitä, mihin itse asiassa uskot.
Puretaanpa siis argumentin anatomia. Argumentteja on itse asiassa useita eri lajeja. Luultavasti tutuin ja helpoin toteuttaa on deduktiivinen argumentti. Deduktiivisen argumentin pääsääntö on: ”Jos lähtökohtasi ovat totta, johtopäätöksesi on oltava totta”. Ja tieto siitä, että jokin on todella totta, on hyvin harvinaista ja mahtavaa.
Tässä on siis kiteytetty versio hyvästä deduktiivisesta argumentista:
Premissi 1: Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.
Premissi 2: Sokrates on ihminen.
Johtopäätös: Sokrates on kuolevainen.
Tällaista päättelyä, jossa yksi tosiasia johtaa toiseen, sanotaan seuraukseksi. Kun tiedämme, että kaikki ihmiset ovat kuolevaisia ja että Sokrates on ihminen, nämä tosiasiat johtavat siihen, että Sokrates on kuolevainen. Deduktio lähtee liikkeelle yleisestä – tässä tapauksessa siitä, mitä tiedämme ihmisten kuolevaisuudesta – ja päätyy konkreettiseen – erityisesti Sokrateen. Deduktiivisissa argumenteissa on hienoa se, että lähtökohtien totuuden on johdettava johtopäätöksen totuuteen. Kun näin tapahtuu, sanomme, että argumentti on pätevä – johtopäätös ei vain voi mitenkään olla väärä, jos premissiot ovat tosia.
Katsokaa nyt tätä argumenttia:
Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia.
Sokrates on ihminen.
Siten Sokrates oli Platonin opettaja
Tämä argumentti on pätemätön, koska mikään ihmisen kuolevaisuudesta ei voi todistaa, että Sokrates oli Platonin opettaja. Kuten olet ehkä huomannut, on paljon kuolevaisia ihmisiä, jotka eivät koskaan opettaneet Platonia. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tällä väitteellä sattuu olemaan oikea johtopäätös, mikä johtaa meidät toiseen asiaan. Ja se on: Validiteetti ei ole sama asia kuin totuus.
Validius tarkoittaa oikeastaan vain sitä, että jos premissiot ovat totta, johtopäätös ei voi olla väärä. Mutta se ei tarkoita, että premissiosi todistavat johtopäätöksesi oikeaksi. Esimerkiksi tapauksessa siitä, oliko Sokrates Platonin opettaja, premissiot ovat tosia, ja johtopäätös on tosi, mutta argumentti ei silti ole pätevä – koska premissiot eivät millään tavalla todista johtopäätöstä. Se vain sattuu olemaan totta.
Jos siis premissiosi eivät takaa johtopäätöksesi totuutta, voit päätyä todella surkeisiin argumentteihin. Kuten tämä: – Kaikki hevoset ovat nisäkkäitä – Minä olen nisäkäs – Siksi olen hevonen.
Niin paljon kuin osa minusta haluaisikin olla hevoseni, tämä on pätemätön, koska johtopäätös ei seuraa premisseistä… lainkaan. Siis kaikki hevoset ovat nisäkkäitä, mutta kaikki nisäkkäät eivät ole hevosia. Mikä tarkoittaa, että on olemassa sellaisia nisäkkäitä, jotka eivät ole hevosia, joista minä olen vain yksi esimerkki. Ja se lienee sanomattakin selvää, mutta sinulla voi olla täysin pätevä argumentti ja silti väärä johtopäätös, jos jokin premisseistäsi on väärä.
Esimerkiksi: – Kaikilla ihmisillä on häntä – Oscar on ihminen – Siksi Oscarilla on häntä! Argumentti on täysin pätevä! – Koska premisseistä seuraa johtopäätös! Perustelu on täysin pitävä! Yksi premisseistä on vain virheellinen. Koska olen kohtuullisen varma, että Oscarilla ei ole häntää – olen nähnyt hänet jumppashortseissa – tämä väite ei ole deduktiivisesti järkevä. Ja deduktiivisesti järkevä argumentti on sellainen, jossa ei ole muodollisia virheitä tai puutteita. Se on argumentti, jonka kaikki premissit ovat tosia ja joka on pätevä, mikä tarkoittaa, että sen johtopäätös on taatusti tosi. Niinpä terveiden argumenttien tulisi aina olla tavoitteesi.
Syy siihen, että filosofit – ja monet muut tärkeät ajattelijat – arvostavat deduktiota, on se, että se on ainoa argumenttityyppi, joka voi antaa sinulle todellisen varmuuden. Mutta se on rajallinen, koska se toimii vain, jos lähdetään liikkeelle tunnetuista, oikeista lähtökohdista, joita on vaikea löytää. Ja jos sillä on merkitystä, deduktiiviset totuudet ovat yleensä melko ilmeisiä. Ne eivät yleensä johda meitä hätkähdyttävän uuteen tietoon, kuten siihen, että minä en ole hevonen tai että Oscarilla ei ole häntää. Sen sijaan, että lähtisit liikkeelle lähtökohdista, jotka ovat jo varmoja, kuten deduktiossa tehdään, sinun on osattava määrittää lähtökohtien totuus ja luottamus niihin. Mikä tarkoittaa, että sinun on tutustuttava muihin argumenttilajeihin, minkä teemme seuraavalla oppitunnilla.
Tänään puhuimme järjen arvosta, argumenttien rakenteesta ja tarkastelimme lähemmin yhtä argumenttilajia: deduktiivista päättelyä.
Filosofinen päättely

Philosofinen päättely