Mikä on Pyhä Koraani?

Islamin uskossa sanotaan, että Jumala paljasti viisautensa, lakiensa ja ohjeidensa viimeisen kirjansa, Pyhän Koraanin, kautta. Pyhässä Koraanissa sanotaan, että jokaisena aikakautena ilmestyy kirja. Jumala on lähettänyt useita kirjoja menneisyydessä, mutta viimeinen ja lopullinen ilmestys on Loistokas Koraani, joka ilmoitettiin viimeisimmälle ja viimeiselle profeetalle, Muhammedille, rauha hänen yllään.

Kaikki Pyhää Koraania edeltävät ilmoitukset lähetettiin vain tietylle ihmisryhmälle ja koskivat tiettyä ajanjaksoa. Viimeistä ja lopullista ilmoitusta, Pyhää Koraania, ei ilmoitettu vain tietylle ihmisryhmälle – kuten muslimeille tai arabeille – vaan koko ihmiskunnalle aikojen loppuun asti. Se on johdatuksen kirja, joka ei ole tarkoitettu ainoastaan aikakautensa ihmisille, vaan kaikille tuleville sukupolville aina viimeiseen päivään saakka.

Pyhä Koraani, joskus myös Koraani, on Jumalan sanatarkka sana. Loogisesti ottaen kirja ilmentää ja edustaa Jumalan toiveita lähettää viesti koko ihmiskunnalle; viesti, joka on tarkoitettu noudatettavaksi tuomiopäivään asti ja joka on suojattu kaikilta muutoksilta, vähennyksiltä tai lisäyksiltä.

Toisin kuin muut pyhät kirjoitukset, kuten Raamattu, Koraani on säilynyt täydellisesti sekä sanoiltaan että merkitykseltään – ja vieläpä kielellä, joka on edelleen olemassa. Siinä missä muslimit uskovat, että alkuperäinen evankeliumi lähetettiin Jumalalta profeetta Jeesukselle, rauha hänelle, israelilaisia varten, muslimit ja raamatuntutkijat tunnustavat, että Raamattu ei ole Jumalan tai Jeesuksen itsensä kirjoittama; sen sijaan sen ovat kirjoittaneet henkilöt, jotka elivät Jeesuksen, rauha hänelle, lähdön jälkeen. Kristityt tutkijat tunnustavat, että Raamattua on muutettu, vääristelty ja muutettu viime vuosisatojen aikana niin, että se sisältää ihmisen eikä jumalallisen olennon sanoja. Koska ihmiskädet ovat muuttaneet aiempia kirjoituksia, tämän päivän Raamatun evankeliumi ja Toora, sellaisina kuin ne on julkaistu, eivät sisällä niiden täsmällisiä alkuperäisiä kirjoituksia niiden puhtaassa ja rajoittamattomassa muodossa. Jumala, Kaikkivaltias varoittaa Pyhässä Koraanissa:

”Voi siis niitä, jotka kirjoittavat ’pyhiä kirjoituksia’ omin käsin ja sanovat sitten: ’Tämä on Jumalalta’, vaihtaakseen sen pieneen hintaan. Voi heitä sen vuoksi, mitä heidän kätensä ovat kirjoittaneet, ja voi heitä sen vuoksi, mitä he ansaitsevat.” (Koraani 2:79)

Kristilliset lahkot eivät ole yksimielisiä siitä, mikä tarkalleen ottaen kelpaa ’Jumalan innoittamaksi kirjaksi’. Protestanteille on opetettu, että 66 todella inspiroitunutta kirjaa muodostaa Raamatun, kun taas katolilaisille on opetettu 73 todella ’inspiroituneen kirjan’ olemassaolosta. Ensimmäiset kristityt eivät monien sukupolvien ajan noudattaneet sen enempää protestanttien 66 kirjaa kuin katolisten 73:aa kirjaa.

Jopa Pyhä Koraani vahvistaa ennen sitä lähetettyjen kirjoitusten olemassaolon, mukaan lukien juutalaisen Tooran ja Jeesuksen, rauha hänelle, evankeliumit. Pyhä Koraani kumoaa kaikki aiemmat kirjoitukset ja siitä tulee koko ihmiskunnan opastuskirja.

Koraani ilmoitettiin opastamaan ihmiskuntaa kaikilla elämänsä osa-alueilla. Koraani on opas, ohjekirja siitä, miten omaa elämää tulisi elää. Koraani on henkilökohtainen opas, joka ohjaa ihmistä hänen päivittäisissä kamppailuissaan. Aivan kuten tietokoneen tai minkä tahansa elektronisen laitteen ostamisen yhteydessä sen mukana tulee käyttöopas, jossa kerrotaan, miten laitetta tulisi käyttää. On suositeltavaa lukea elämän ohjekirja, Pyhä Koraani, ja elää niin kuin Luojamme on määrännyt. Miten ihminen tietäisi roolinsa ja olemassaolonsa tarkoituksen, ellei hän saisi selkeitä ja käytännöllisiä ohjeita siitä, mitä Jumala haluaa häneltä? Jos ihminen noudattaa ohjeita huolellisesti, hänet palkitaan paremmalla elämällä; täällä tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa. Jos ei tottele Jumalaa ja toimii vastoin Hänen käskyjään, joutuu kohtaamaan seuraukset tässä maailmassa ja tuonpuoleisessa.

Koraani on islamin ensisijainen lähde kaikille muslimeille. Kirja on kirjoitettu ja on aina kirjoitettu arabian kielellä. Koraani on sisällöltään ja tyyliltään niin ainutlaatuinen, että sitä ei voi kääntää; siksi kaikkia käännöksiä on pidettävä vain tulkintana Koraanin merkityksistä.

Pyhän Koraanin ja sen käännösten välillä on tehtävä ero. Kaikki Koraanin käännökset eivät ole Koraania sen todellisessa ja puhtaassa muodossa; se on vain käännös ja selitys Kaikkivaltiaan kirjoittamasta Alkuperäisestä Mestariteoksesta. Koraanin käännös ei ole Jumalan sana. Koraanin eri käännösten tarkoituksena on auttaa arabiankielistä yleisöä ymmärtämään sen merkitys; silti on olemassa vain yksi Koraani. Koska jokainen Koraanin käännös ei ole alkuperäinen teos ja on sisällöltään vain ihmisen tekemä, se on epätäydellinen käännös, joka sisältää väistämättä virheitä. Jotkin käännökset voivat olla muita parempia kielellisessä tyylissään tai Koraanin tulkinnoissaan. Tästä ajattomasta kirjasta on vain yksi oikea versio, sillä vain alkuperäinen Koraani sisältää tarkat Jumalan puhumat arabiankieliset sanat, jotka enkeli Gabriel

paljasti profeetta Muhammedille, rauha hänelle

Jos muslimi Aasiassa lukee Koraanin jakeen, voidaan olla varmoja, että toinen muslimi lausuu samoja sanoja kaukaisessa Afrikassa. Näiden kahden lausujan välillä ei ole mitään eroja. Jumala on luvannut aina säilyttää Koraanin ja suojella kirjaansa kaikilta yrityksiltä muokata tai muuttaa sen tekstiä tai viestiä. Tämä tarkoittaa, että Jumala varjelee Kirjaansa kaikilta ihmisen tekemiltä muutoksilta, vääristymiltä, lisäyksiltä, vähennyksiltä tai peukaloinnilta missä tahansa muodossa. Jumala toteaa Koraanissa:

”Totisesti, Me olemme lähettäneet Koraanin alas, ja totisesti, Me olemme sen vartija.” (Koraani 15:9)

Sana ’Koraani’ tarkoittaa kielellisesti ’lausuntaa’, mikä tarkoittaa enkeli Gabrielin kautta profeetta Muhammedille lausuttuja sanoja, joita Kirkas Jumala lausuu. Sitten profeetta, rauha hänelle, lausui nämä samat sanat ihmisille. Kuten aiemmin mainittiin, muslimit uskovat myös evankeliumiin ja Tooraan; mutta Pyhä Koraani on Jumalan lopullinen testamentti, Jumalan täydellinen sana, joka toimittaa opastusta kaikille nyt eläville ja tuleville ihmisille.

Koraani ilmoitettiin ensimmäisen kerran pyhänä Ramadan-kuukautena – joka on islamilaisen kuukalenterin yhdeksäs kuukausi. Loppuosa sen sanomasta paljastettiin vähitellen seuraavien 23 vuoden aikana. Jokainen kohta paljastettiin jonkin merkittävän tapahtuman jälkeen profeetta Muhammedin, rauha hänelle, elämässä. Lopulta se sitten koottiin kokonaisuudeksi hänen elinaikanaan.

Koraani on laajalti tunnettu ja ulkoa opittu asiakirja. Koraani on ainoa kirja, jonka miljoonat kaikenikäiset ihmiset ympäri maailmaa, kaikista kielistä ja taustoista, ääripäästä toiseen, opettelevat ulkoa. Koraani on maailman laajimmin ja useimmin luettu kirja sekä nykyään että viime vuosituhannen aikana. Lapset ja aikuiset Aasiassa, Afrikassa, Euroopassa ja kaikkialla maailmassa ovat opetelleet ulkoa tämän yli 600 sivua käsittävän kirjan sanasta sanaan, vaikka heillä ei olisi valokuvamuistia. Lähes jokainen muslimi on opetellut ulkoa jonkin osan Pyhästä Koraanista lukeakseen sen rukouksissaan. Tämä johtuu Allahin pitämästä lupauksesta koskien Koraanin sisältöä se luotiin ja suunniteltiin helposti ymmärrettäväksi ja ulkoa opittavaksi.

”Ja totuudessa Me olemme tehneet Koraanin helposti muistettavaksi; kuka sitten on halukas ottamaan sen ulkoa?” (Koraani 54:17)

Propetta Muhammad, rauha hänelle, sai Jumalalta käskyn välittää Pyhän Koraanin sisältö ihmisille. Tämä oli valtava vastuu, joka painoi häntä raskaasti.

”Emmekä Me ole ilmoittanut teille Kirjaa, , paitsi että te tekisitte heille selväksi sen, mistä he ovat erimielisiä, ja opastukseksi ja laupeudeksi kansalle, joka uskoo.” (Koraani 16:64)

Koraani käsittelee kaikkia aiheita, jotka koskettavat ihmistä, kuten oppeja, viisautta, jumalanpalvelusta, lakia, kaupankäyntiä ja muuta. Sen keskeinen teema on Jumalan ja Hänen luomakuntansa välinen suhde. Koraani opettaa elämäntaitoa. Koraani sisältää ohjeita ja opetuksia sekä yksilöille että yhteiskunnalle. Koraani antaa myös ohjeita ja ohjeita ihmisten oikeaan käyttäytymiseen, oikeudenmukaiseen talousjärjestelmään, rituaaliseen jumalanpalvelukseen, etiikkaan ja moraaliseen käyttäytymiseen, liiketoimintaan, hallintoon ja muuhun.

Koraani sisältää merkkejä Jumalan suuruudesta: ihmeitä, vertauksia ja opetuksia. Koraani selittää Jumalan käsitteen, Hänen nimensä ja ominaisuutensa. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä; se opettaa hyvien tapojen ja moraalin perusteet ja sisältää määräyksiä ja ohjeita siitä, miten palvoa Jumalaa ja elää. Koraanissa kuvataan myös Paratiisin ja Helvetin ulkonäkö ja ominaisuudet. Koraani kertoo tarinoita menneistä kansoista ja niiden virheistä, ei lietsoakseen vihaa vaan antaakseen opetuksia, jotka opettavat meitä välttämään samojen virheiden tekemistä. Näiden tarinoiden tarkoituksena ja tavoitteena on, että opimme menneisyydestämme löytyneistä erinomaisista esikuvista ja huonoista esimerkeistä. Koraani kehottaa ihmiskuntaa uskomaan Jumalaan, Hänen enkeleihinsä, Hänen kirjoihinsa, Hänen sanansaattajiinsa, Viimeiseen päivään, kohtaloon ja jumalalliseen päätökseen.

Koraani ei ole kuin mikään muu kirja, koska se toimii älyllisen viisauden ja hengellisen kohotuksen äärettömänä lähteenä. Se puhdistaa sydämen. Pyhä Koraani opettaa, että ihmisen tulisi olla totuudellinen eikä koskaan valehdella tai huijata. Koraani opettaa meitä antamaan hyväntekeväisyyttä köyhille ja olemaan ystävällinen vanhemmillemme, naapureillemme, perheellemme ja ystävillemme.

Huolimatta siitä, mitä olette ehkä kuulleet Koraanista, Pyhä kirja ei opeta vihaa, väkivaltaa tai tappamista. Koraani on kirja, joka perustuu rakkauteen, myötätuntoon, uskoon ja hyväntahtoisuuteen. Koraani kutsuu sitä:

”…rauhan teiksi” (Koraani 5:16)

ja kuvaa:

”…sovintoa parhaana toimintatapana” (Koraani 4:128)

Koraanissa sanotaan, että:

”…Jumala kammoksuu kaikenlaista rauhan häirintää” (Koraani 2:205)

Koraanissa on monia jakeita, jotka osoittavat Jumalan rakkauden rauhaan ja hyvään, ja hän käskee ihmiskuntaa:

Jumala muistuttaa meitä rakkaudestaan, myötätunnostaan ja armostaan johdattelemalla 113 pyhän kirjansa 114 luvusta lausumalla: ”Jumalan, armollisimman/rakastavimman, laupiaimman, nimessä.’ Jos selaat Koraanin sivuja, näet loputtomasti esimerkkejä Jumalan rakkaudesta, armosta, myötätunnosta, anteeksiannosta ja oikeudenmukaisuudesta kaikkia hänen luomiaan kohtaan. Koraani on myös toivon kirja. Jumala muistuttaa ihmiskuntaa olemaan antautumatta epätoivoon. Riippumatta siitä, mihin synteihin ihminen on syyllistynyt, ne, jotka kääntyvät katuen Jumalan puoleen ja pyytävät anteeksi, saavat anteeksi, ja heidän pelastuksensa on varma.

Vastoin yleistä uskomusta Koraani ei pakota ketään kääntymään islamiin vastoin tahtoaan. Se ei pakota ketään elämään islamilaisen moraalin mukaan. Vaikka Jumalan ja Koraanin moraalin välittäminen ja opettaminen muille on muslimien velvollisuus, he kutsuvat ihmisiä Jumalan tielle vain ystävällisesti ja rakkaudella eivätkä koskaan pakota heitä mihinkään. Jumala toteaa kirjassaan:

”Uskonnossa ei saa olla pakkoa. Oikea tie on tullut selväksi väärästä. Niinpä se, joka ei usko vääriin jumaliin ja uskoo Allahiin, on tarttunut luotettavimpaan kädensijaan, jossa ei ole katkosta, ja Allah on kuuleva ja tietävä.” (Koraani 2:256)

Koraanin arvot pitävät muslimia vastuullisena siitä, että hän kohtelee kaikkia ihmisiä, olivatpa he muslimeja tai eivät, reilusti, ystävällisesti ja oikeudenmukaisesti. Koraani opettaa, kuinka tärkeää on suojella ja huolehtia hädänalaisista, orvoista ja viattomista. Koraani estää ja varoittaa pahanteon levittämisestä, laittomasta tappamisesta, petoksesta, kateudesta, päihteistä sekä ihmisten, eläinten ja kasvien huonosta kohtelusta. Jumala toteaa:

”Ja kun hän lähtee pois, hän pyrkii kaikkialla maassa aiheuttamaan siellä turmelusta ja tuhoamaan satoa ja eläimiä. Ja Allah ei pidä turmeluksesta.” (Koraani 2:205)

Islamilla on kaksi ensisijaista lähdettä, Pyhä Koraani ja viimeisen profeetan Muhammedin, rauha hänelle, autenttiset traditiot/lausunnot, jotka selittävät ja toisinaan laajentavat Koraanissa esitettyjä käsitteitä.

Koraani on tarkoitettu luettavaksi ääneen ja kunnioittavalla ja melodisella sävyllä. Koraani koostuu 114 yksiköstä tai luvusta, joita kutsutaan arabiaksi nimellä surah, ja jokaista Koraanin lausetta tai lausetta kutsutaan nimellä ’Aaya’, joka suomennettuna tarkoittaa ’merkkiä’; sillä se on merkki siitä, että Jumala on olemassa. Sanalla ’Aaya’ on myös assosiatiivinen merkitys ’ihme’ tai ’todiste’, joka kuvaa Koraanin säkeitä. Koraania ei ollut tarkoitettu kertomaan kronologista tarinaa, eikä sitä näin ollen tulisi pitää peräkkäisenä kertomuksena kuten Mooseksen kirjaa.

Profeetta Muhammed, rauha hänelle, ei ollut tämän kirjan kirjoittaja. Koraani lähetettiin alas profeetalle, joka oli lukutaidoton, joka ei osannut lukea, kirjoittaa eikä laskea ja jolla ei ollut koulutusta; nämä ominaisuudet toimivat riittävänä todisteena siitä, ettei hän ollut Pyhän tekstin kirjoittaja. Koraani haastaa jokaisen, joka epäilee kirjan jumalallista alkuperää, esittämään toisen yhtä arvokkaan pyhän tekstin. Kaikilla asiakirjoilla, jotka väittävät sisältävänsä Jumalan sanan, on raskas taakka. Ilman selkeitä todisteita tai jos kirjasta löytyy yksikin ristiriita, näennäinen Jumalan sana todistetaan vääräksi. Koraani on vailla ristiriitoja, eikä se sisällä yhtään vääräksi todistettua tietoa.

Koraani on arabian kielen elävä ihme; se on jäljittelemätön tyyliltään, muodoltaan ja hengelliseltä vaikutukseltaan. Koraani on ihmeellinen, koska se saavuttaa arabian kielellä kielellisen täydellisyyden. Koraani selittää esimerkiksi monimutkaisia oikeudellisia asioita, kuten perintöasioita, käyttämällä arabian kielellä yksinkertaista puhetta ja mielikuvia. Koraanilla on ainutlaatuinen rytmi, tyyli, riimi ja lajityyppi, eikä se ole kuin mikään muu kirja. Se, että Koraani käyttää futuristista terminologiaa ja kuvauksia, jotka ulottuvat kauas 7. vuosisadalla aavikolla eläneen ihmisen tietämyksen ja ymmärryksen yläpuolelle, on ihme.

Koraani on ihme, sillä se sisältää satoja tieteellisiä tosiasioita, joiden paikkansapitävyys on vahvistettu myöhemmin, vuosia kirjan ilmestymisen jälkeen. Koraani on ihme sen voiman ja vaikutuksen vuoksi, joka sillä on ihmisiin kaikkialla maailmassa. Se muuttaa miljoonien ihmisten elämää ja näkemyksiä. Se muuttaa ihmisiä paremmiksi ihmisiksi. Koraani on ihme sen uskomattoman henkisen voiman ja psykologisten vaikutusten vuoksi. Koraani on ihme sen vuoksi, miten se on muuttanut ja vaikuttanut ihmiskunnan historiaan niin monin tavoin kautta aikojen.

Vaikka Koraani sisältää kertomuksia sadoista tieteellisistä ihmeistä, Koraani ei ole tieteen kirja – eikä se ole myöskään tekniikan tai lääketieteen kirja. Koraani on opastuksen ja merkkien kirja, jotka todistavat sen jumalallisuuden. Kun islamin usko jatkoi kasvuaan vuosisata toisensa jälkeen, kehityimme modernin tieteen aikakaudelle. Tänä aikakautena monet tieteelliset löydöt alkoivat vahvistaa monia asiaan liittyviä Koraanin jakeita.

Koraani on Jumalan suurin ihme. Koraani on todiste islamin totuudellisuudesta. Koraani on pysyvä ja ikuinen ihme ja ihme. Koraani on niin merkittävä ihme, että kaikkia muita pidetään vähäpätöisinä Koraaniin verrattuna. Koraani on asiakirja, joka sisältää tuhansia ihmeitä, jotka todistavat sen jumalallisen alkuperän. Se sisältää kertomuksia ihmeistä, kun ne tapahtuvat ja laajenevat ulottuvuudesta toiseen.

Nappaa itsellesi The Sincere Seeker Aikuisten & Lastenkirjat Amazonista https://amzn.to/3n63EIC

tai osta The Sincere Seeker KIDS 10-kirjakokoelmapaketti 👶🏻 osoitteesta https://www.thesincereseeker.com/kids

💥 Tilaa The Sincere Seeker YouTube-kanava & Ota ilmoitukset käyttöön! 🔔 🎥 https://goo.gl/ckDmLs 💥