Hätätilanteita koskevat tiedot

Kriisipuhelinnumerot ja yhteystiedot internetissä

Koulun sulkemista koskevat tiedot

Hätätilanteiden, kuten epäsuotuisien sääolojen, sähkökatkosten ja muiden ennalta arvaamattomien olosuhteiden vuoksi koulujen koulupäivän aikataulua on toisinaan muutettava oppilaidemme turvallisuuden vuoksi. Kehittäkää ennen hätätilanteen syntymistä varasuunnitelma koulun viivästymisen, ennenaikaisen erottamisen tai peruuttamisen varalta ja keskustelkaa siitä lapsenne kanssa.

Huoltajia muistutetaan, että riippumatta koulupäivän aikana tapahtuvan myrskyn tarkasta ajankohdasta, varhaispoistumisaikataulu on seuraava:

 • Alkeiskoulut: 11:45
 • Keskikoulut: 11:00
 • Yläkoulut: 10:30am

Nämä varhaisen poistumisen ajat eivät vaihtele. On olemassa useita tietolähteitä, joista saat tietoa koulupäivän muutoksista, kuten:

FM-radio

 • WRCH 100.5
 • WTIC 96.5
 • WZMX 93.7

AM Radio

 • WTIC 1080

Televisio

 • WHC-TV
 • WFSB Channel 3
 • WTNH Channel 8
 • WVIT Channel 30
 • FOX 61

Web

 • www.WHPS.org
 • www.we-ha.com
 • CT Weather Center Cancellations
 • West Hartford Patch