Forhøjet risiko for kræft fortsætter længe efter behandling for prækancerøse livmoderhalsforandringer

I henhold til resultaterne af en undersøgelse offentliggjort i British Medical Journal er kvinder, der er blevet behandlet for prækancerøse forandringer af høj grad i livmoderhalsen (cervikal intraepithelial neoplasi grad 3), mere tilbøjelige end kvinder i den generelle befolkning til efterfølgende at udvikle livmoderhals- eller vaginalcancer. Desuden fortsætter denne øgede risiko i mindst 25 år.

Precancerøse forandringer på livmoderhalsen kaldes cervikal intraepithelial neoplasi (CIN). Sværhedsgraden af CIN gradueres på en skala fra 1 til 3, hvor 3 er den mest alvorlige. CIN2 og CIN3 betragtes som “højgrads” CIN og kan udvikle sig til kræft, hvis de ikke behandles.

Afhængigt af omfanget og sværhedsgraden af CIN kan kvinder behandles med teknikker som loop electrosurgical excision procedure (LEEP), konisation, laserablation eller kryoterapi.

Men selv om behandling af højgradig CIN reducerer sandsynligheden for livmoderhalskræft, kan risikoen for livmoderhalskræft blandt kvinder med en historie af CIN fortsat være højere end risikoen i den generelle befolkning.

For at vurdere risikoen for livmoderhalskræft og vaginal cancer efter en diagnose af CIN3 gennemførte forskere i Sverige en undersøgelse blandt 132.493 kvinder, der havde fået stillet diagnosen CIN3 mellem 1958 og 2002. Efter deres diagnose af CIN3 udviklede 881 af disse kvinder livmoderhalskræft, og 111 kvinder udviklede vaginal kræft.

– Sammenlignet med kvinder i den generelle befolkning havde kvinder med en historie af CIN3 mere end dobbelt så stor risiko for at udvikle livmoderhalskræft og mere end seks gange så stor risiko for at udvikle vaginal kræft.

– Risikoen for livmoderhalskræft og vaginal cancer forblev forhøjet i mindst 25 år efter diagnosen CIN3.

Forskerne konkluderede, at kvinder med en historie med CIN3 står over for en vedvarende forhøjet risiko for livmoderhalskræft og vaginal cancer sammenlignet med kvinder i den generelle befolkning. Disse resultater understreger vigtigheden af langtidsopfølgning efter behandling af CIN3.