Antilipidæmisk lægemiddelbehandling i dag og i fremtiden

I dag omfatter arsenalet til behandling af dyslipidæmi seks forskellige virkemåder med i alt omkring 24 forskellige lægemidler. Behandlingen af lipidforstyrrelser blev revolutioneret med indførelsen af statiner, som er blevet den vigtigste terapeutiske mulighed i dag for at reducere og forebygge åreforkalkning og dens skadelige konsekvenser som f.eks. hjerte-kar-sygdomme og slagtilfælde. Med en optimeret reduktion af forhøjede LDL-niveauer med statiner kan risikoen for hjerte-kar-sygdomme (CVD) reduceres med 30 %, hvilket indikerer en resterende risiko på 70 % for udvikling og progression af CVD, hvilket viser, at der stadig er et stort medicinsk behov for mere effektive antilipidemiske lægemidler. Derfor er søgningen efter nye lipidmodificerende lægemidler stadig et af de mest aktive områder inden for forskning og udvikling i lægemiddelindustrien. Der fokuseres især på metoder til LDL-sænkende lægemidler, der er bedre end statiner med hensyn til effektivitet, sikkerhed og patientoverholdelse, og på metoder, der ændrer plasmaindholdet og funktionaliteten af HDL-partikler på grundlag af den klinisk validerede omvendte sammenhæng mellem høje HDL-plasmaniveauer og risikoen for CVD. De lægemidler, der i dag er til rådighed til behandling af dyslipidæmi, er små organiske molekyler eller ikkeabsorberbare polymerer til binding af galdesyrer, der skal anvendes oralt. Ud over små molekyler til nye mål er biologiske lægemidler som f.eks. monoklonale antistoffer, antisense- eller gen-silens-oligonukleotider, peptidomimetika, rekonstituerede syntetiske HDL-partikler og terapeutiske proteiner nye metoder under klinisk udvikling, som skal anvendes ved injektion eller infusion. De lovende kliniske resultater af flere nye lægemiddelkandidater, især med hensyn til sænkning af LDL-kolesterol med monoklonale antistoffer mod PCSK9, kan være et tegn på, at der mere end ti år efter statinerne er nye banebrydende behandlingsmetoder til behandling af lipidforstyrrelser på vej.