Smrt Vlada Císaře

Dnešního dne roku 1477 potvrdil dopis Štěpána III. z Moldávie smrt Vlada Císaře a jeho družiny. Byli přepadeni Osmanskou říší, která údajně Vladovi usekla hlavu a poslala jeho hlavu sultánu Mehmetovi II. do Konstantinopole jako trofej.

Vlad Napichovač byl znám také jako Vlad Tepes a také Vlad Dracula. Byl synem Vlada Draculy, vládce Valašska, oblasti Rumunska, a možnou inspirací pro Brama Stokera hraběte Draculu. Své jméno Dracula získal po svém uvedení do Dračího řádu – křesťanského vojenského řádu, jehož úkolem byla obrana církve a boj proti jejím nepřátelům, zejména Osmanské říši.

Vlad Dracula se narodil mezi lety 1428 a 1431. Valašsko se nacházelo na nejistém místě, přímo mezi křesťanskou Evropou a Osmanskou říší. V roce 1442 se Vlad a jeho bratr Radu stali rukojmími Osmanů, aby si zajistili loajalitu svého otce. Radu se tomu přizpůsobil, spřátelil se se sultánovým synem Mehmetem II. a konvertoval k islámu. Vladovi se to však nepodařilo. Po smrti otce a staršího bratra se Vlad postavil na stranu Uhrů proti Osmanům a jeho první vláda jako vládce Valašska začala v roce 1448, ačkoli byl ještě téhož roku donucen odejít do exilu.

Jméno „Napichovač“ si zaslouží. Vladova krutost byla proslulá, a to i za jeho života. Jeho oblíbeným způsobem popravy bylo nabodnutí na kůl – hrůzná smrt pro ty, kteří k ní byli odsouzeni. Působila také jako forma psychologické války proti jeho nepřátelům. Zatímco nemilosrdně trestal porušovatele zákona a šlechtice, kteří pracovali proti němu, pomáhal také obnovit a stabilizovat svou zemi, která zažila mnoho let otřesů a válek. Jeho pověst a bezohlednost mu pomohly udržet se u moci i během jeho druhé vlády.

O Vladovi existuje mnoho příběhů, které mohou být klidně přehnané. Jeden příběh vypráví o tom, jak Vlad večeří na poli vojáků, které právě porazil, a před konzumací si namáčí chléb do jejich krve. Jiná popisuje dva turecké vyslance, kteří Vlada navštívili, ale odmítli si sundat turbany. Na to jim Vlad přibil turbany k hlavě, aby si je už nikdy nemohli sundat.

V dopise z roku 1462, kdy Vlad válčil s Osmanskou říší, píše toto:

„Zabíjel jsem sedláky muže i ženy, staré i mladé, kteří žili v Oblučici a Novoselu, tam, kde se Dunaj vlévá do moře, až po Rahovu…“

„Zabíjel jsem sedláky muže i ženy, staré i mladé, kteří žili v Oblučici a Novoselu, kde se Dunaj vlévá do moře. Zabili jsme 23 884 Turků, nepočítaje v to ty, které jsme upálili v domech, ani Turky, kterým naši vojáci usekli hlavy…“

Za téže války vtrhl Mehmet II. se svým vojskem do Valašska. Když však dorazil k městu Târgoviște, našel na uvítanou asi 20 000 probodených Turků. Až do této chvíle uplatňoval Vlad proti Mehmetově mnohem početnější armádě partyzánskou taktiku a Turci nakonec ustoupili.

Vlad a jeho bratr Radu jsou postavami mé série Řád temnoty. V této scéně z knihy Stormbringers mluví Radu o Vladovi:

„Můj bratr se vrátil domů. Zdědil trůn po mém otci a souhlasil, že bude držet naši domovinu pro Osmanskou říši, ale byl nevěrný a obrátil se proti nám. Nyní je svržen – ve vyhnanství, ale nepochybuji, že shromáždí armádu a doufá, že proti nám opět udrží hranice. Pro mě je mrtvý. Pochybuji, že ho ještě někdy uvidím. Vybral si špatnou stranu. Je to můj nepřítel. Naše osudy nás svedly opačným směrem: on je velký křesťanský vojevůdce a já jsem jeden z největších velitelů, které může můj přítel sultán Mehmet postavit do pole.“

Nejnovější kniha z mé série Řád temnoty se jmenuje Temné stopy a vyjde koncem ledna. Předobjednat si ji můžete pomocí těchto odkazů:

UK | USA | Kanada | Austrálie/Nový Zéland

Obrázek: Vlad Tepes, Napichovač, valašský kníže, 16. století, přes Wikimedia Commons