Nanočástice v opalovacím krému … mám se obávat?

Opalovací krémy hrají důležitou roli při ochraně naší pokožky před škodlivým UVA a UVB zářením vyzařovaným Sluncem. Bylo prokázáno, že jejich používání pomáhá předcházet některým druhům rakoviny kůže, včetně melanomů a bazocelulárních karcinomů.

V posledních letech se objevily určité obavy ohledně nanočástic v opalovacích krémech. Týká se to zejména nanočástic oxidu zinečnatého (ZnO) a oxidu titaničitého (TiO₂) a jejich schopnosti pronikat kůží k buňkám a potenciální toxicity, kterou tyto chemické látky působí.

Nanočástice jsou částice o velikosti 1 až 100 nanometrů (nm). Nanometr (nm) je 10-⁹, což je jedna tisícina mikrometru nebo jedna miliardtina metru. Jedná se o měřítko, ve kterém měříme atomy a molekuly, které tvoří.

Pro představu nanoměřítka: vlákno DNA má průměr 2,5 nm, zatímco červená krvinka je široká asi 7000 nm. Potřebujete ještě několik dalších příkladů? Lidský vlas má tloušťku asi 75 000 nanometrů, zatímco špendlíková hlavička je široká asi milion nanometrů. Částice, o kterých mluvíme ve vašem opalovacím krému, jsou tedy velmi, velmi malé.

Stanovisko australského úřadu pro léčivé přípravky (TGA), které vychází z několika publikovaných prací (do května 2013) i z posudků mezinárodních orgánů, je takové, že nanočástice jsou bezpečné. ‚Několik studií in vitro a in vivo s použitím zvířecí i lidské kůže ukázalo, že tyto nanočástice nepronikají do spodních vrstev kůže, přičemž průnik je omezen na stratum corneum. To naznačuje, že systémová absorpce je nepravděpodobná.“

Další studie zveřejněná v roce 2014 zjistila, že při vystavení nanočásticím oxidu zinečnatého lidské imunitní buňky (tzv. makrofágy) účinně absorbovaly nanočástice a rozkládaly je.

Na základě současných důkazů není pravděpodobné, že by nanočástice oxidu zinečnatého ani oxidu titaničitého při použití jako složky opalovacích krémů škodily. S vyhýbáním se opalovacím krémům jsou spojena větší rizika (spálení od slunce, rakovina kůže) než ta, která představují nanočástice.

S blížícím se létem si můžete být jisti, že váš opalovací krém je bezpečný, pokud jej používáte podle pokynů (a nejlépe každý den). Chcete-li si zajistit co nejlepší ochranu před sluncem, nezapomeňte si obléknout tričko, namazat se opalovacím krémem 30+, nasadit si klobouk, vyhledat stín nebo úkryt a nasadit si sluneční brýle.