Celostátní průzkum nákladů a pracovní zátěže při pitvách

Rozeslali jsme dotazníky náhodnému vzorku lékařských pracovišť v USA. Průzkum zjišťoval, kolik soudních patologů je využíváno, jaký je jejich status American Board of Pathology forensic examination (Board), kolik pitev provedli, a pokud byla platba za službu, jaké poplatky byly za lékařské pitvy vyplaceny. Míra odpovědí byla 61 %, dotazníky vrátilo 188 pracovišť. Průměrný poplatek činil 518 USD se standardní chybou 27 USD. Počet pitev za poplatek byl rovnoměrně rozdělen mezi patology s kvalifikací Board a patology bez kvalifikace Board, což představuje přibližně jednu třetinu lékařských pitev v celé zemi. Přestože menší pracoviště využívala více patologů nezpůsobilých pro soudnělékařské komise, platila za tuto kvalifikaci vyšší cenu. Větší úřady využívaly více soudnělékařských patologů s kvalifikací Board, ale platily jim méně než těm, kteří neměli nárok na zkoušku! Celkově nebyla za kvalifikaci v komisi vyplacena žádná významná přirážka. Průměrný zaplacený poplatek je mnohem nižší než zveřejněné odhady nákladů na pitvu. Nízké vyplacené poplatky mohou odrážet: (1) hodnotu výukových zkušeností poskytovaných studentům medicíny a/nebo rezidentům; (2) patologové provádějí lékařsko-právní vyšetření jako veřejně prospěšné práce; a (3) nižší mezní náklady na další pitvy.